UNPAYWALL – naučni članci s otvorenim pristupom

Zahtjev za pretraživanje
 
Baza podataka Unpaywall sadržava više desetina miliona naučnih članaka u slobodnom pristupu s kompletnim tekstom. Sadržaji u otvorenom pristupu preuzimaju se iz baza više od 50.000 izdavača i repozitorijuma.