COLIB.CG – подаци о црногорским библиотекама

Низ за претраживање
 
База података COLIB садржи податке о библиотекама које учествују у COBISS систему.