Novosti i obavještenja

Novosti COBISS+, V13.0

15. 01. 2023.

Novosti, popravke i dopune

 • Promjena modela rezervacije kod kojeg se uvažava najpovoljniji status iz fonda odjeljenja bez obzira na inventarski broj građe za biblioteke s mjestima za preuzimanje.
 • Ažurirana Google prijava u Moj profil i povučena prijava Facebook nalogom.
 • Prikaz ikone za lokator građe vezan je na iscrtavanje modela i unos podataka o internoj oznaci i/ili UDK broju građe.

Novosti COBISS+, V12.0

09. 10. 2022.

Novosti, popravke i dopune

 • Promjena modela rezervacije kod kojeg se uvažava najbolji status iz fonda odjeljenja bez obzira na inventarski broj građe za biblioteke bez mjesta za preuzimanje.
 • U COBISS + dodata je nova aplikacija Lokator knjiga za vizuelni trodimenzionalni prikaz lokacije izabrane građe na policama u biblioteci. Aplikacija omogućava jednostavno iscrtavanje prostorija biblioteke s elementima kao što su: police, kutije za građu, pultovi, stolovi, stolice i drugi elementi te potom trodimenzionalni prikaz prostorija biblioteke.
 • U zapisima u bazi CONOR poboljšan je prikaz organizacija, varijantnih oznaka i linkova na SICRIS zapis ukoliko postoji.

Novosti COBISS+, V11.0

19. 06. 2022.

Novosti, popravke i dopune

 • Dopunili smo Moju biblioteku jezičkom Adresa za dostavu na kojem članovi mogu promijeniti adresu za dostavu rezervisane građe izborom mjesta za preuzimanje „Dostava poštom“.
 • Zapise u COBIB-u dopunili smo dugmetom PDF s linkom na kompletan tekst (Full Text) u slobodnom pristupu ako se zapis za tu građu nalazi i u bazi Unpaywall.

Novosti COBISS+, V10.0

16. 04. 2022.

Novosti, popravke i dopune

 • Promijenjen je domen, odnosno internet adresa COBISS+ koja sada obuhvata oznaku države i oznaku jezika.
 • Dodata je baza Unpaywall s više desetina miliona naučnih članaka u slobodnom pristupu s linkovima na kompletne tekstove.
 • Za Moja pretraživanja omogućili smo čuvanje pojedinačnih pretraživanja pod proizvoljnim nazivom. 
 • Dodati su novi formati za citiranje.

Novosti COBISS+, V9.0

21. 11. 2021.

Novosti, ispravke i dopune

 • Dodata je mogućnost podešavanja upozorenja za izvedena i sačuvana pretraživanja (tzv. Search alerts), čime će korisnik u izabranom periodu (sedmično ili mjesečno) na svoju e-adresu dobijati obavještenja o novoj građi za svoje pretraživanje. Trenutno je dostupna beta verzija te funkcionalnosti. Spisak upozorenja dostupan je na novom jezičku Moja upozorenja nakon prijave u Moj COBISS profil.
 • Omogućeno je pretraživanje po izrazima unutar pojedinačne fasete.
 • U odjeljku Traži dalje ažurirana je funkcionalnost Sva izdanja i prijevodi i dodata mogućnost Sva izdanja na tom jeziku.
 • Promijenili smo naziv dugmeta SFX u Kompletan tekst, a prikaz dugmeta WorldCat vezan je za prikaz zapisa u COMARC formatu.
 • Dopunili smo prikaz podataka za zapise adligata.
 • Na spiskovima Građa u okviru Moje biblioteke u svim tabelama (Pozajmljeno, Rezervisano, Ostala građa i Izvori na internetu) naslovi građe sada su povezani s linkovima.
 • Usklađen je prikaz podataka iz polja 856 za podatke iz dCOBISS-a i iz baze ELINKS.

Novosti COBISS+, V8.0

04. 06. 2021.

Novosti, ispravke i dopune

 • Kod pozajmljenog i/ili rezervisanog primjerka građe prikazuje se dodatna informacija o predviđenom datumu nakon kojeg će građa biti na raspolaganju, kao i podatak o mjestu u redu za čekanje u slučaju rezervacije izabranog primjerka građe.
 • Pojednostavljen postupak pozajmice i mogućnost prevremenog vraćanja zvučnih knjiga ponuđača Audibook.
 • Prilikom promjene broja člana, na novo članstvo prenosi se i retrospektiva pozajmica.
 • Omogućen je prikaz dodatnog teksta u prozoru za izbor mjesta za preuzimanje prilikom rezervacije.
 • Dodati su novi formati za citiranje.

Novosti COBISS+, V7.13

28. 03. 2021.

Novosti, popravke i dopune

 • Obrazac za izborno pretraživanje je ažuriran i dopunjen opcijom izbora filtera u izabranim fasetama prije izvođenja pretraživanja.
 • Ažuriran je prikaz broja pozajmica kod pojedinačnog zapisa uz opciju izbora perioda.
 • Dodata je mogućnost prikaza zapisa u izabranim formatima za citiranje i mogućnost eksportovanja u BibTex i RIS bez prethodne prijave u Moj COBISS profil.
 • Prikaz spiska rezultata pretraživanja ograničen je na prvih 1.000 zapisa, odnosno 50 stranica u slučaju podešavanja 10/stranicu.
 • U izbor i podešavanje prikaza broja rezultata pretraživanja na pojedinačnoj stranici dodata je opcija 100/stranicu.

Novosti COBISS+, V7.12

18. 10. 2020.

Novosti, popravke i dopune:

 • Dodata je nova funkcionalnost Naručivanje građe koja se izvodi u okviru međubibliotečke pozajmice za naručivanje članaka i e-izvora.
 • Poboljšan rad COBISS+ za slijepe i slabovide.
 • Ažuriran je prikaz dostupnosti e-izvorima.
 • Ažurirani su izgled i sadržaj e-poruka koje član dobija iz COBISS+ prilikom upisa ili uređivanja šifre i e-adrese u biblioteci (zaboravljena šifra za Moj COBISS profil, promjena ili unos e-adrese, upis preko interneta, kreiranje profila pomoću e-adrese).
 • Profilne slike, odnosno avatari vide se i u COBISS+ gdje mogu i da se urede.
 • Omogućeno je brisanje retrospektive pozajmice u Mojoj biblioteci.
 • Kod izbornog pretraživanja omogućena je upotreba logičkog operatora OR u istom polju za pretraživanje.
 • Poboljšan je prikaz internet linkova i dCOBISS dokumenata u osnovnim podacima zapisa za građu.

Novosti COBISS+, V7.11

09. 05. 2020.

Novosti, popravke i dopune:

 • Promijenjen je red menija COBISS+, čime su poboljšana prethodna iskustva korisnika.
 • U fasetnom ograničavanju omogućena je upotreba većih filtera istovremeno.
 • U svim bazama u okviru COBISS+ i e-izvorima omogućen je eksport spiska rezultata pretraživanja i podataka o građi u Excel, bez prijave u Moj COBISS profil.
 • Prikaz Moje biblioteke smo istakli i dodali ispod obrasca za pretraživanje, u slučaju da je korisnik prijavljen u Moj COBISS profil.
 • Mojoj biblioteci je omogućeno brisanje telefonskog broja za SMS-obavještavanje.
 • Omogućeno je prevremeno vraćanje e-knjiga ponuđača Biblos.

Novosti COBISS+, V7.10

01. 03. 2020.

Novosti, popravke i dopune:

 • Ažuriran i preimenovan profil u Moj COBISS profil sa uključenom kontrolom izostalog podatka o e-adresi. E-adresa je jedan od ključnih identifikatora za prijavu u Moj COBISS profil.
 • U eksport podataka iz Moje police dodati su zapisi o e-izvorima.
 • Za pretraživanja po COBISS-u dodata je faseta Tipologija dokumenata/djela.
 • Za pretraživanja po e-izvorima dodata je faseta Datum izdavanja.
 • Pojednostavljen je postupak pozajmice e-knjiga ponuđača Biblos.