Pomoć

  Uvod u COBISS+

  Pregled

  Na svakoj strani COBISS+ na raspolaganju je pomoć koju možemo naći u redu menija krajnje desno klikom na opciju Pomoć, i to za segment u kojem se trenutno nalazimo. Za prikaz ostalog sadržaja pomoći možemo koristiti sadržaj pomoći u desnom dijelu ekrana. Pretraživanje po sadržaju pomoći izvodi se kombinacijom tipki CTRL + F. Pri pregledanju sadržaja u donjem desnom dijelu ekrana pojavljuje se dugme sa strelicom nagore koje nas premješta na vrh sadržaja pomoći.

  Ako želimo pomoć informatora odmah, možemo koristiti opciju Pomoć uživo koja se nalazi na padajućem spisku opcije Pomoć u redu menija.

  Šta je COBISS+?

  COBISS+ omogućava bibliotekama i korisnicima pristup preko interneta ovim bazama podataka:

  • uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB – zajednički katalog biblioteka koje učestvuju u COBISS sistemu
  • lokalne baze podataka – katalozi biblioteka u COBISS sistemu
  • druge baze podataka u sistemu COBISS – posebne baze podataka koje čine dio COBISS sistema
  • drugi informacioni izvori – strane i domaće posebne baze podataka

  COBISS+ je namijenjen svim korisnicima: istraživačima, učenicima, studentima, profesorima, penzionerima i dr. Dakle, svakom ko traži relevantne informacije ili raspoloživu građu u bibliotekama, čak i ako je riječ o elektronskoj građi.

  Kako odrediti način pretraživanja koji nam najviše odgovara?

  U uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka COBIB, lokalnim bazama podataka biblioteka i drugim bazama podataka možemo koristiti jedan od ovih načina pretraživanja:

  1. Osnovno pretraživanje – upisujemo riječi ili frazu, kliknemo PRETRAŽI, nakon čega dobijamo rezultate pretraživanja.
  2. Izborno pretraživanje – koristimo obrazac za pretraživanje, izaberemo polja za pretraživanje koja možemo koristiti sa logičkim operatorima.
  3. Komandno pretraživanje – sami oblikujemo zahtjev za pretraživanje pravilnom sintaksom za pretraživanje, a pri tome moramo poznavati strukturu bibliografskih zapisa.

  Izaberemo onaj način pretraživanja koji nam u datom slučaju najviše odgovara. Osnovno pretraživanje je namijenjeno generalnim upitima. Kod izbornog ili komandnog pretraživanja, preciznim oblikovanjem zahtjeva za pretraživanje bliži smo željenim rezultatima. Više informacija o načinima pretraživanja nalazi se u poglavlju "Pretraživanje".

  O kakvoj građi možemo slati upite?

  Zapise u bibliografsko-kataloškim bazama podataka COBISS sistema pripremaju bibliotekari. Možemo pretraživati sljedeću građu:

  • monografske publikacije
  • serijske publikacije
  • članke
  • zvučne snimke
  • video snimke
  • filmove
  • kartografsku građu
  • notnu građu
  • grafiku
  • igračke – predmete
  • računarske zapise
  • izvedena djelaGrađa može biti u štampanom ili elektronskom obliku. Zapisi mogu imati i linkove na kompletan tekst.

  Prijava u COBISS+ (1)

  Prijavom omogućavamo sve funkcionalnosti aplikacije COBISS+, jer pored pretraživanja možemo koristiti i opcije servisa Moje biblioteke koje su povezane sa pojedinačnom bibliotekom, kao i opcije korisničkog profila koji omogućava brojna podešavanja korisničkog interfejsa i druga prilagođavanja.

  Omogućeni su sljedeći načini prijave:

  • COBISS AAI – prijava na osnovu servisa Moje biblioteke (korisničko ime i šifru dobijamo u biblioteci)
  • ArnesAAI – prijava, pogodna za studente, učenike i učitelje u institucijama koje su uključene u Federaciju ArnesAAI
  • Google – prijava za korisnike koji za prijavu žele koristiti podatke za prijavu za svoj nalog Google+
  • Facebook – prijava za korisnike koji za prijavu žele koristiti podatke za prijavu za svoj nalog Facebook
  • e-adresa – prijava na osnovu izabrane e-adrese korisnika

  Bez prijave, omogućene su samo osnovne funkcionalnosti pretraživanja koje su povezane sa trenutnom sesijom korisnika.

  Šta je novo u COBISS+?

  Nova verzija COBISS+ donosi brojne nove funkcionalnosti koje će korisnicima pomagati prilikom pretraživanja informacija i građe za istraživanja, nastavu i generalnu upotrebu. Neke od osnovnih novosti su:

  • novi grafički interfejs koji je prilagođen i za upotrebu na mobilnim uređajima (pametni telefoni, tableti itd.)
  • podrška individualnim podešavanjima interfejsa i trajno čuvanje preko profila Moj COBISS (npr. čuvanje upotrijebljenih zahtjeva za pretraživanje i bibliografskih zapisa itd.)
  • mogućnost prijave različitim identitetima za prijavu (npr. podacima za prijavu za Google+ nalog)
  • podrška jedinstvenoj prijavi korisnika preko federacija COBISS AAI i ArnesAAI
  • mogućnost povezivanja servisa Moje biblioteke sa uslugama profila Moj COBISS
  • mogućnost pretraživanja u više biblioteka istovremeno
  • pomoć pri izvođenju zahtjeva za pretraživanje (fasetno ograničavanje, lematizacija riječi, funkcija automatskog dovršavanja riječi)

  U nastavku su detaljno opisani svi segmenti i funkcionalnosti.

  Dodatna pomoć i informacije

  Za dodatnu pomoć, prijedloge i informacije pošaljite nam e-poštu.

  Dostupnost i izgled interfejsa

  Da li postoje ograničenja koja se tiču licence?

  COBISS+ je besplatan za sve korisnike.

  Svi korisnici bez ograničenja mogu pretraživati po zajedničkom katalogu biblioteka COBIB (podrazumijevano podešavanje), lokalnim bazama podataka i većini drugih baza podataka. Pretraživanje je ograničeno kod nekih stranih baza podataka kod kojih treba poštovati dogovore o licenci sa ponuđačima, zbog čega je potrebna autorizovana prijava korisnika.

  COBISS+ omogućava pretraživanje i pregled bibliografskih zapisa o građi. Zapisi mogu sadržavati i linkove na kompletan tekst ili druge servise izvan aplikacije COBISS+ (npr. elektronski izvori). Takvi servisi mogu imati ograničenja koja se tiču licence i koja su povezana sa ugovorom sa ponuđačem usluge i bibliotekom koja korisnicima nudi ove usluge. Za pristup izvorima sa licencom potrebna je autorizovana prijava korisnika.

  Podešavanja internet brauzera

  COBISS+ podržava većina internet brauzera, a izgled interfejsa može se prilagoditi mijenjanjem nekih podešavanja u internet brauzeru.

  Mijenjanje veličine teksta

  Veličinu teksta prikazanog u aplikaciji COBISS+ (uključujući i navigaciju), možemo promijeniti neposredno u brauzeru.

  Firefox
  • Otvorimo meni View i izaberemo jednu od opcija pod Zoom.
  • Za uvećanje teksta istovremeno pritisnemo CTRL i +, a za umanjenje teksta CTRL i –.
  • Da bismo ponovo podesili na podrazumijevanu veličinu teksta pritisnemo CTRL i 0.
  Google Chrome
  • Pritisnemo dugme Control the current page i izaberemo jednu od opcija pod Text Zoom.
  • Za uvećanje teksta istovremeno pritisnemo CTRL i +, a za umanjenje teksta CTRL i –.
  • Da bismo ponovo podesili na podrazumijevanu veličinu teksta pritisnemo CTRL i 0.
  Mijenjanje boje teksta, pozadine i linkova

  Brauzer nudi alat za promjenu boje teksta i pozadine pri pregledanju internet stranica. To je korisno kada neke kombinacije boja otežavaju čitanje. Ove promjene možemo koristiti da bismo promijenili podrazumijevano podešene stilove. U brauzerima, koje podržava COBISS+, na raspolaganju su sljedeće opcije:

  Firefox
  1. Otvorimo meni Tools.
  2. Izaberemo Options.
  3. Kliknemo dugme Colors na jezičku Content.
  4. Uklonimo kvačicu u polju za potvrđivanje Use system colors.
  5. Izaberemo željene boje.
  6. Uklonimo kvačicu u polju za potvrđivanje Allow pages to choose their own colors… i kliknemo OK .
  Google Chrome
  1. Kliknemo ikonu menija (tri tačke) u gornjem desnom uglu prozora brauzera Chrome.
  2. Kliknemo Settings.
  3. Kliknemo na link Show advanced settings na dnu strane.
  4. Kliknemo na link Add additional accessibility features na dnu strane.
  5. Potražimo i izaberemo raspoložive dodatke Chrome Accessibility.

  Pojmovnik

  ArnesAAI
  Infrastruktura za autentifikaciju i autorizaciju koja omogućava jedinstvenu prijavu za brojne usluge (i prijavu u COBISS+). Više informacija: [https://aai.arnes.si/](https://aai.arnes.si/).
  Baza podataka
  Zbirka podataka (katalog). U COBISS+ možemo pretraživati po uzajamnoj bibliografsko-kataloškoj bazi podataka, lokalnim bazama podataka biblioteka i drugim posebnim bazama podataka.
  Bibliografski zapis
  Računarski zapis o sadržaju i obliku građe i osnovna jedinica bibliotečkih kataloga. Pretraživanjem u COBISS+ dobijamo bibliografske zapise.
  COBIB
  Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka; omogućava pristup zajedničkom katalogu biblioteka koje učestvuju u COBISS sistemu.
  COBISS
  Akronim za Co-operative Online Bibliographic System and Services.
  COBISS+
  Nova verzija aplikacije COBISS/OPAC.
  COBISS AAI
  Infrastruktura za autentifikaciju i autorizaciju koja omogućava prijavu u brojne bibliotečko-informacione usluge korisničkim imenom i šifrom koje dobijamo u biblioteci.
  COBISS.Net
  Platforma nacionalnih bibliotečkih informacionih sistema u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Albaniji. Više informacija: [http://www.cobiss.net](http://www.cobiss.net).
  COLIB
  Baza podataka o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu.
  COMARC
  Format bibliografskog zapisa.
  Kompletan tekst
  Cijeli tekst djela, dokumenta ili publikacije; takođe puni tekst (eng. Full Text).
  Lokalne baze podataka
  Katalozi biblioteka u COBISS sistemu.
  Moj COBISS
  Korisnički profil unutar aplikacije koji povezuje naloge korisnika unutar servisa Moje biblioteke i omogućava korisnička podešavanja interfejsa i druga prilagođavanja.
  Moja biblioteka
  Korisnički nalog unutar biblioteke za pojedinačnog člana. Omogućava pregled pozajmljene građe, produžavanje roka pozajmice, rezervacije i druge bibliotečke usluge preko interneta. Za detaljan opis, pogledajte poglavlje Moja biblioteka.
  OPAC
  Akronim za Open Public Access Catalog.

  Pretraživanje

  Izbor baze podataka

  Tražimo konkretnu knjigu u nekoj biblioteci i zanima nas da li je možemo pozajmiti. Ili pak tražimo građu iz određene oblasti, npr. ekonomije, i zanima nas u kojoj najbližoj biblioteci je dostupna. Zanima nas i to da li je uređen pristup preko interneta kompletnom tekstu članka, elektronske knjige i sl.

  Pri pretraživanju biramo onaj skup podataka koji, s obzirom na naše potrebe i želje, omogućava najrelevantnije rezultate.

  Koje baze podataka imamo na raspolaganju?

  U COBISS+ možemo pretraživati u:

  • uzajamnoj bibliografsko-kataloškoj bazi podataka COBIB
  • lokalnoj bazi podataka
  • drugim bazama podataka
  Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB

  Baza podataka COBIB omogućava pretraživanje podataka u uzajamnom katalogu biblioteka. Baza podataka COBIB je podrazumijevano podešena baza podataka. Pretraživanje po bibliotečkim katalozima izaberemo, tako što u redu menija kliknemo na opciju Pretraživanje, a onda sa padajućeg spiska izaberemo opciju u bibliotekama. Dobićemo rezultate pretraživanja koji uključuju podatke o fondu i dostupnosti građe po bibliotekama.

  Ovu bazu podataka biramo prije svega kada imamo generalne upite. Pretraživanje po COBIB je veoma praktično, čak i ako pretražujemo članke. Više ...

  Lokalne baze podataka

  Pretraživanje po bibliotečkim katalozima izaberemo tako što u redu menija kliknemo na opciju Pretraživanje, a onda sa padajućeg spiska izaberemo opciju u bibliotekama.

  Po katalogu pojedinačne biblioteke pretražujemo tako što u prozoru obrasca za pretraživanje "Biblioteke" sa padajućeg spiska izaberemo katalog željene biblioteke. Biblioteku možemo odrediti i upisivanjem njenog akronima, naziva, odjeljenja ili grada. Možemo izabrati i više biblioteka i tako podesimo opciju pretraživanja po više kataloga istovremeno. Biblioteku možemo ukloniti iz skupa kataloga po kojima želimo da pretražujemo, tako što kliknemo na krstić desno od te biblioteke.

  U profilu Moj COBISS za podrazumijevanu vrijednost možemo podesiti pretraživanje po određenim katalozima biblioteka.

  Druge baze podataka (1)

  Druge baze podataka možemo izabrati tako što u redu menija kliknemo na opciju Pretraživanje, a onda sa padajućeg spiska izaberemo opciju u drugim bazama podataka.

  Možemo izabrati jednu od sljedećih baza podataka:

  • COLIB – podaci o bibliotekama. Više ...
  • CONOR – normativna datoteka ličnih imena i naziva korporacija. Više ...
  • SGC – opšti predmetni indeks COBISS.
  • CORES – serijske publikacije, urednici itd.
  • ELINKS – pristup e-publikacijama sa zapisima u bazi COBIB.
  Ostali informacioni izvori (1)

  Ostali informacioni izvori dostupni su iz reda menija izborom opcije Pretraživanje; na padajućem spisku potom izaberemo opciju u drugim informacionim izvorima.

  Možemo izabrati sljedeće baze podataka koje su uključene u COBISS sistem:

  • JCR – impakt faktor za časopise iz Journal Citation Reports.
  • SNIP – impakt faktor za časopise iz Source Normalized Impact per Paper.
  • DOM/UKM – zavičajna zbirka UKM.
  • IZD/ISBN – izdavači.

  Osnovno pretraživanje

  1. U prozor za pretraživanje Niz za pretraživanje upisujemo jednu ili više riječi.
  2. Izaberemo kataloge biblioteka po kojim želimo da pretražujemo; podrazumijevano podešavanje je pretraživanje po uzajamnom katalogu COBIB.
  3. Po potrebi, podesimo vrstu građe; podrazumijevano podešavanje je pretraživanje po svoj građi.
  4. Pritiskom na tipku Enter ili klikom na dugme PRETRAŽI pokrećemo pretraživanje.

  Primjer:

  • U prozor za pretraživanje unesemo: andrić travnička hronika
  • sa padajućeg spiska desno izaberemo vrstu građe, npr.: knjige

  Rezultati pretraživanja sortirani su po značaju. Najvažniji rezultati nalaze se na vrhu spiska.

  Pregledamo rezultate pretraživanja; ako kliknemo na izabrani rezultat, prikazaće se zapis sa detaljnim podacima o građi.

  Šta moramo znati o osnovnom pretraživanju?

  Pojmovima za pretraživanje kod osnovnog pretraživanja pretražujemo po svim podacima, čak i po eventualnim sažecima. To je pretraživanje koje najčešće koristimo prije svega kada u potpunosti ne poznajemo podatke (npr. naslov, autor itd).

  Ako upotrijebimo više od jednog pojma za pretraživanje, pretraživač traži sve pojmove za pretraživanje u istom zapisu.

  Izbor pojmova za pretraživanje

  Prilikom pretraživanja informacija, pravilan izbor pojmova za pretraživanje je od ključnog značaja. Ako pojmove za pretraživanje ne poznajemo dovoljno, najprije unosimo generalne pojmove. Ako nas npr. zanima koje zaraze prenose krpelji, a ne poznajemo tačan naziv zaraze, unosimo:

  Primjer: zaraza

  Jedan pojam za pretraživanje najčešće nije dovoljan da bismo našli odgovarajući broj adekvatnih rezultata, zato unosimo:

  Primjer: zaraza krpelj

  Dalje dodavanje pojmova ograničava pretraživanje i često sa spiska rezultata izdvaja i važne rezultate. Zato koristimo specifične (precizne) pojmove za pretraživanje koje smo našli pri pregledu najvažnijih rezultata.

  Primjer: Borelioza meningoencefalitis

  Kod osnovnog pretraživanja dostižemo bolje rezultate ako umjesto prirodnog jezika koristimo ključne riječi.

  Primjer: Zahtjev za pretraživanje zaraza krpelj je bolji od bolesti koje prenose krpelji.

  Velika i mala slova

  Pri upisivanju zahtjeva za pretraživanje možemo koristiti velika ili mala slova, jer to ne utiče na rezultat. Rezultati su isti ako pretražujemo:

  • milan kundera ili
  • Milan Kundera ili
  • MiLaN KuNdErA

  Logički operator "I"

  Između riječi u zahtjevu za pretraživanje podrazumijevana je logička operacija I. To znači da rezultati pretraživanja moraju sadržati sve riječi iz zahtjeva za pretraživanje. Riječi "i" i "and" u zahtjevu za pretraživanje tretiraju se isto kao i druge riječi koje se javljaju u naslovu, sažetku ili bilo gdje u bibliografskom zapisu.

  Skraćivanje riječi

  Riječi skraćujemo znakom * kada npr. želimo obuhvatiti sve oblike padeža određene riječi (krpelj, krpeljev, krpelja). Znak zamjenjuje proizvoljan niz znakova.

  Primjer: zaraza krpelj*

  Za skraćivanje pojmova za pretraživanje možemo koristiti i znak % koji zamjenjuje tačno jedan znak. U jednom nizu može biti više znakova %.

  Primjer: kap%r

  Kao rezultat, pored zapisa koji sadrže riječ kapar, dobijamo i zapise autora sa prezimenom Kapor.

  Pojedinačne riječi možemo skratiti znacima * i % na početku, u sredini ili na kraju.

  Lematizacija riječi

  Lematizacija je način širenja niza za pretraživanje. Pretraživač izvodi automatsko pretraživanje po unijetom obliku riječi i istovremeno po njenim padežnim oblicima koji su uključeni u Amebis-ov lematizator. (https://www.amebis.si)

  Pretraživanje na osnovu lematizacije radi samo u osnovnom pretraživanju i samo za Sloveniju.

  Primjer: Boljše razumevanje okužb

  Kao rezultat pretraživanja dobijamo i zapise koji uključuju i druge padežne oblike tri riječi:

  boljše, boljši, dober, dobro …razumevanje, razumevanj, razumevanja …okužb, okužba, …

  Frazno pretraživanje

  Ako tačno poznajemo frazu koju pretražujemo, pojmove za pretraživanje uspisujemo između navodnika.

  Primjer: "to be or not to be"

  Rezultat pretraživanja po sintagmama (frazama) koje navodimo između navodnika su svi zapisi u kojima su riječi između navodnika zajedno u istom redoslijedu. Ovaj način pretraživanja kod osnovnog pretraživanja razlikuje se od fraznog pretraživanja kod izbornog i komandnog pretraživanja kod kojih pretražujemo po nizu znakova, obično precizno do znaka (izuzetak su neki posebni znaci koje izostavljamo). Svaku riječ iz sintagme možemo skratiti.

  Funkcija za automatsko dopunjavanje (eng. autocomplete)

  Funkcija za automatsko dopunjavanje pri upisivanju zahtjeva za pretraživanje u obrazac za pretraživanje automatski predlaže pojmove za pretraživanje koji nam mogu biti od pomoći pri pretraživanju.

  Primjer: evrop...

  Pretraživač nudi sintagme za pretraživanje, kao što je npr. Evropska konvencija o ljudskim pravima itd.

  Potvrđivanjem, ponuđeni sadržaj za pretraživanje prenosimo u obrazac za pretraživanje.

  Izborno pretraživanje

  Oblikujemo zahtjev za pretraživanje koji mora biti što precizniji imajući u vidu naše potrebe pri pretraživanju građe.

  1. U prozor za pretraživanje upisujemo jednu ili više riječi. Sa lijevog padajućeg spiska izaberemo polje za pretraživanje (indeks za pretraživanje) kojim želimo ograničiti pretraživanje.
  2. Ako želimo pretraživati po više polja za pretraživanje, upisujemo pojmove i u ostala polja za pretraživanje. Na lijevom padajućem spisku izaberemo polje za pretraživanje (indeks za pretraživanje) kojim želimo ograničiti pretraživanje.
  3. Ako za pretraživanje upotrijebimo više polja za pretraživanje, moramo paziti na izbor logičkih operatora (I, ILI, I NE) na desnom padajućem spisku.
  4. Izaberemo kataloge biblioteka po kojim želimo pretraživati.
  5. Po potrebi odredimo vrstu građe, jezik ili ograničenje na građu s elektronskim pristupom.
  6. Pritiskom na tipku Enter ili klikom na dugme PRETRAŽI pokrećemo pretraživanje.

  Primjer:

  Poljevrijednostoperator
  Naslov:vino*ILI
  Naslov:loz*I
  Godina izdanja:199*

  Rezultat pretraživanja je građa koja je izašla u periodu od 1990. do 1999. godine i u naslovu ima neku od riječi koja počinje na vino ili na loz, npr. knjiga sa naslovom Kako se sade voćke i vinova loza, koja je izašla 1991. godine.

  Podrazumijevani način pretraživanja je pretraživanje po riječima, a u pojedinim prozorima za pretraživanje možemo i frazno pretraživati, uz upotrebu navodnika.

  Ako izaberemo pretraživanje po polju Ključne riječi, izvešćemo pretraživanje po svim indeksiranim poljima bibliografskog zapisa.

  Neka polja za pretraživanje imaju padajući spisak za izbor ograničenja pretraživanja, npr. jezik.

  Upotreba logičkih operatora

  Pojmove za pretraživanje možemo međusobno kombinovati logičkim operatorima I, ILI, I NE.

  OperatorRezultat pretraživanja su
  Izapisi koji sadrže sve pojmove za pretraživanje, povezane operatorom I (ako ga sami ne promijenimo, automatski se izvodi, jer je podrazumijevani operator.)
  ILIzapisi koji sadrže barem jedan od navedenih pojmova za pretraživanje)
  I NEzapisi koji sadrže prvi pojam za pretraživanje, a ne sadrže pojam koji slijedi nakon operatora

  Pri upotrebi logičkih operatora moramo paziti na redoslijed izvođenja. Kod izbornog pretraživanja izvode se operacije po poljima za pretraživanje odozgo nadolje. Budući da je logički operator ILI naročito osjetljiv, najbolje je da ga upotrijebimo na početku zahtjeva za pretraživanje.

  Pretraživanje po riječima i frazno pretraživanje

  Pretraživanje po riječima

  Pretražujemo po riječima koje se nalaze bilo gdje u zapisu (npr. u naslovu, imenu autora, nazivu izdavača itd.). Između dvije riječi možemo upisati bilo koju interpunkciju ili napraviti razmak.

  Primjer:

  • Ključne riječi: orhan, pamuk ili orhan pamuk

  Rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se bilo gdje u zapisu pojavljuju riječi Orhan i Pamuk.

  Redoslijed pojmova za pretraživanje kod načina pretraživanja po riječima je proizvoljan.

  Primjer:

  • Naslov: geografija afrike ili afrike, geografija

  U rezultatima pretraživanja su i zapisi za građu pod naslovom Regionalna geografija Afrike i Atlas Afrike.

  Frazno pretraživanje

  Frazno pretražujemo po frazi koju unosimo između znaka navoda. Ako ne upotrijebimo znake navoda, automatski se izvodi pretraživanje po riječima.

  Primjer:

  • Naslov: "vegetarijanski kuvar" (Rezultat pretraživanja je zapis za građu pod naslovom Vegetarijanski kuvar.)

  Skraćivanje

  Pojedine pojmove za pretraživanje ili fraze skraćujemo znakom * (zamjenjuje proizvoljan broj znakova) ili % (zamjenjuje tačno jedan znak).

  Primjer:

  • Ključne riječi: relativ*

  Rezultat pretraživanja su zapisi sa uključenim riječima koje počinju s relativ.

  Primjer:

  • Autor: "petrović, i*"

  Rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se u polju za autorstvo nalazi prezime Petrović, a ime počinje slovom I, npr.: Petrović, Ivan; Petrović, Ilijana itd.

  Primjer:

  • Naslov: "*narodne priče"

  Rezultat pretraživanja su zapisi za građu čiji se naslovi završavaju s narodne priče.

  Znacima * i % pojedinačne riječi ili fraze možemo skratiti na početku, u sredini ili na kraju.

  Lična imena

  U poljima za autorstvo i poljima za ime kao predmetnu odrednicu, lična imena su invertovana – prezime je na prvom mjestu, a zatim slijedi jedno ili više imena. Između prezimena i imena nalazi se zarez i razmak. Kod fraznog načina pretraživanja ime moramo unijeti u obliku Prezime, Ime. Budući da je kod nekih imena u polja za autorstvo, odnosno polja za ime kao predmetnu oznaku, dodata i godina rođenja ili smrti, ili obje godine, preporučuje se da frazu uvijek zaključimo znakom za skraćivanje * .

  Primjer:

  • Autor: "čehov, anton pavlovič*"

  U rezultatima pretraživanja su zapisi u kojima se u polju za autorstvo nalaze oblici imena Čehov, Anton Pavlovič i Čehov, Anton Pavlovič, 1860-1904.

  Interpunkcija itd.

  Kod fraznog pretraživanja frazu moramo unijeti zajedno sa svom interpunkcijom: apostrofi, crtice itd.

  Primjer:

  • Naslov: "mladost, gradovi i ljubav"

  Rezultat pretraživanja je građa pod naslovom Mladost, gradovi i ljubavi.

  Izuzetak su posebni znaci (, ), *, %, :, [, ], <, >, = i #.

  Ako se pojavljuju u sredini pojma za pretraživanje, napravimo razmak, a izostavljamo ih, ako se pojavljuju na početku ili na kraju.

  ####Dijakritički znaci i posebna slovaPrilikom upisivanja zahtjeva za pretraživanje, možemo koristiti dijakritičke znake ili ih izostaviti (prilikom pretraživanja nema razlike). Važno je samo da ih dosljedno (ne) koristimo.

  Primjeri:

  • Autor: čehov ili cehov
  • Autor: Gödel ili Godel
  • Ključne riječi: čohadžić ili cohadzic, ali ne i čohadzić

  Članovi

  Kod fraznog načina pretraživanja možemo izostaviti članove a, the, die, l', le, la itd. na početku naslova.

  Primjer:

  • Naslov: "chronik von visoko"

  Rezultat pretraživanja je građa s naslovom Die Chronik von Visoko.

  Ključne riječi

  Kod pretraživanja po ključnim riječima možemo pretraživati po riječima, frazama ili kombinovano (istovremeno po riječima i frazama). Fraze upisujemo između znakova navoda.

  Primjer:

  • Ključne riječi: igra*, andrić

  Rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se nalazi riječ Andrić i sve riječi koje počinju sa igra, npr. zapisi s naslovom Šah - igra miliona i imenom Dragoslav Andrić.

  Primjer:

  • Ključne riječi: "kratka priča", indija

  U rezultatima pretraživanja je i zapis za zbirku kratkih priča Antologija kratke priče Indije; priređivač ove zbirke je Gabrijela Arc.

  Pretraživanje u opsegu

  Pretraživanje u opsegu koristimo za pretraživanje godina izdavanja određene publikacije u nekom periodu i kod numeričkog pretraživanja. U prozor za pretraživanje unosimo dvije vrijednosti u hronološkom redoslijedu i odvojimo ih dvjema tačkama.

  Primjer:

  • Godina izdavanja: 1994:2000

  Rezultat pretraživanja su sve publikacije koje su izašle između 1994. i 2000. godine.

  Komandno pretraživanje

  Komandno pretraživanje omogućava kreiranje preciznog zahtjeva za pretraživanje upotrebom indeksa za pretraživanje (prefiksa ili sufiksa) u kombinaciji sa logičkim i kontekstualnim operatorima. Namijenjeno je naprednijim korisnicima koji veoma dobro poznaju strukturu bibliografskih zapisa.

  1. U prozor za pretraživanje Zahtjev za pretraživanje upisujemo zahtjev za pretraživanje.
  2. Izaberemo kataloge biblioteka po kojima želimo da izvedemo pretraživanje.
  3. Po potrebi, podešavamo vrstu građe ili ograničenje na građu sa elektronskim pristupom.
  4. Klikom na dugme PRETRAŽI pokrećemo pretraživanje.

  Oblikovanje zahtjeva za pretraživanje

  Kod komandnog pretraživanja možemo pretraživati po osnovnom indeksu ili po dodatnim indeksima.

  Pretraživanje po osnovnom indeksu

  Kod pretraživanja po osnovnom indeksu pretražujemo po ključnim riječima. U prozor za pretraživanje upisujemo jednu ili više riječi i po potrebi upotrijebimo logičke ili kontekstualne operatore. Ako operatore ne upišemo, kod unosa više riječi automatski se izvodi logički operator AND (I).

  Zahtjev za pretraživanje unosimo u obliku: [pojam za pretraživanje] [operator] [pojam za pretraživanje] ...

  Primjeri:

  • seljačka gazdinstva
  • gazdinstva AND seljačka
  • indukcijsko sagrevanje uređaj*
  • ана франк дневник
  • planeta zemlja enciklopedij*

  Ovako oblikovanom zahtjevu za pretraživanje možemo dodati i sufikse i tako ograničimo pretraživanje riječi. Takav zahtjev za pretraživanje unosimo u obliku: [pojam za pretraživanje]/[sufiks] [operator] [pojam za pretraživanje]/[sufiks]...

  Primjeri:

  • gazdinstva/TI AND seljačka/TI
  • (gazdinstva AND seljačka)/TI
  • zbirka (n) narodnih
  • (zbirka (n) narodnih)/KW
  Pretraživanje po dodatnim indeksima

  Zahtjev za pretraživanje sastavljamo tako što upišemo prefiks za pretraživanje, potom znak jednakosti i pojam za pretraživanje: [prefiks za pretraživanje]=[pojam za pretraživanje]

  ili u kombinaciji sa operatorima: [prefiks za pretraživanje]=[pojam za pretraživanje] [operator] [prefiks za pretraživanje]=[pojam za pretraživanje] ...

  Primjeri:

  • TI=molekularna genetika u medicini OR DU=molekularna genetika
  • AU=london* AND TI=zov divljine
  • AU=tolstoj* AND TI=ana karenjina AND LA=scr
  Kombinovano pretraživanje po osnovnom i dodatnom indeksu

  Moguće je i kombinovano pretraživanje sa osnovnim i dodatnim indeksom.

  Primjeri:

  • Robert AND Evans/AU
  • balkanske AND planine/TI
  • ford/AU AND portret
  • tesla/TI AND biografija AND engleski
  • TI=london AND penguin*/PU

  Spisak prefiksa i sufiksa za komandno pretraživanje

  Spisak prefiksa za pretraživanje

  Upotrebom prefiksa za pretraživanje određujemo indeks za pretraživanje kojim želimo pretraživati. U nastavku se nalazi spisak prefiksa za pretraživanje sa značenjem i primjerima:

  ZnačenjePrefiksPrimjer pretraživanjaŠifrarnik
  Autor – osobaAU=AU=Trakl, Georg*
  Autor – korporacijaCB=CB=Bureau international des poids et mesures
  Mjesto sast./dod. nazivu korp.CP=CP=London
  NaslovTI=TI=*gramatika
  Naslov originalaTO=TO=grammar
  ZbirkaCL=CL=Velike ljubavi*
  Mjesto izdanjaPP=PP=Berlin
  Godina izdanjaPY=PY=1973
  Zaključna godina izdanjaP2=P2=1982
  ISBNBN=BN=86-311-0150-8
  ISSN za članakSN=SN=0409-3739
  ISSNSP=SP=0352-8979
  ISSN-LSL=SL=0352-8979
  Predmetne odredniceSU=SU=Poslovanje banaka
  Kod za vrstu autorstvaAC=AC=440Ispis
  Kod za vrstu sadržajaCC=CC=j3Ispis
  Zemlja/regija izdavanjaCO=CO=itaIspis
  Šifra ustanove/organizacijeFC=FC=3-114*Ispis
  JezikLA=LA=czeIspis
  Kod za književni oblikLC=LC=a4Ispis
  Jezik izvornog djelaLO=LO=jpnIspis
  Kod za predviđene korisnikeTA=TA=bIspis
  Tipologija dokumenata/djelaTD=TD=1.01Ispis
  UDK za pretraživanjeUC=UC=331.56Ispis
  Ključne riječiKW=KW=magnet* rezonanca osnove
  Ključne riječimagnet* rezonanca osnove

  Spisak sufiksa za pretraživanje

  Pri pretraživanju po osnovnom ideksu, tj. pretraživanju po riječima, riječima možemo dodati sufiks za pretraživanje i tako ograničiti pretraživanje riječi na pojedinačni indeks za pretraživanje. U nastavku se nalazi spisak sufiksa za pretraživanje sa značenjem i primjerima:

  ZnačenjeSufiksPrimjer pretraživanja
  Sažetak ili apstrakt/ABkapital*/AB
  Autor – osoba/AUKafka Franc/
  Autor – korporacija/CBPravni* fakultet/CB
  Mjesto sast./dod. nazivu korp./CPPortorož/CP
  Naslov/TIhronik*/TI
  Naslov originala/TOmusic*/TO
  Zbirka/CLVelik* ljubav*/CL
  Opšta oznaka građe/GMfilm/GM
  Predmetne odrednice/SUPoslovanje/SU
  Ključne riječi/GEračunars* program/GE
  Napomene/NTpseudonim/NT
  Proizvođač/NMThe LEGO Group/NM
  Mjesto proizvodnje/PMRim/PM
  Mjesto izdanja/PP(Klagenfurt/PP
  Izdavač/PUOxford Press/PU

  Spisak svih prefiksa i sufiksa za pretraživanje koji se koriste u COBISS+ objavljen je ovdje.

  Upotreba logičkih operatora

  Za razliku od izbornog pretraživanja, u komandnom pretraživanju logički operatori se upisuju na engleskom jeziku:

  OperatorZnačenjeRezultat pretraživanja
  ANDIzapisi koji sadrže oba pojma, odnosno sve pojmove koje smo povezali operatorom AND
  ORILIzapisi koji sadrže bar jedan od navedenih pojmova za pretraživanje
  NOTI NEzapisi koji sadrže prvi pojam, ali ne sadrže pojam koji slijedi nakon operatora NOT

  Primjer:

  • psi OR mačke
  • planinarstvo AND udžbenik
  • novinarstvo NOT televizij*

  Upotreba kontekstualnih operatora

  Pri pretraživanju, u zapisu kontekstualni operatori određuju relativnu blizinu između riječi iz zahtjeva za pretraživanje. Možemo ih kombinovati sa prefiksima za pretraživanje.

  NEAR (N)

  Oba pojma za pretraživanje pojavljuju se zajedno, u proizvoljnom redoslijedu.

  Primjer: ana (N) ahmatova

  Zahtjev za pretraživanje: Ana Ahmatova i Ahmatova, Ana.

  nNEAR (nN)

  Oba pojma za pretraživanje pojavljuju se u proizvoljnom redoslijedu, a između njih može biti najviše "n" riječi.

  Primjer: cost (1N) benefit

  Zahtjev za pretraživanje je npr. cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit.

  Redoslijed izvođenja operatora

  Pri upotrebi operatora moramo paziti na redoslijed izvođenja. Redoslijed izvođenja operacija je:

  1. zagrada
  2. kontekstualni operatori
  3. NOT
  4. AND
  5. OR

  Redoslijed možemo promijeniti upotrebom zagrada, kao što je prikazano u sljedećem primjeru:

  Primjer:

  • ((more OR vazduh) and zagađ*) NOT reke

  Program će najprije potražiti zapise koji sadrže riječ more ili vazduh, a zatim će u mnoštvu zapisa izabrati samo zapise koji sadrže i riječ zagađ i na kraju izdvojiti sve zapise koji sadrže riječ reke.

  Pretraživanje u opsegu

  Pretraživanje u opsegu koristimo za pretraživanje godina izdavanja određene publikacije u nekom periodu i kod numeričkog pretraživanja. U prozor za pretraživanje unosimo dvije vrijednosti u hronološkom redoslijedu i odvajamo ih dvjema tačkama.

  Primjer: PY=1994:2000

  Rezultat pretraživanja su sve publikacije koje su izašle između 1994. i 2000. godine.

  Ograničavanje zahtjeva za pretraživanje i fasetna navigacija

  Prilikom izvođenja operacija za pretraživanje, zahtjeve za pretraživanje možemo ograničiti na vrstu građe, jezik i e-pristup.

  Svojevrsno ograničavanje predstavlja i fasetna navigacija koju koristimo nakon izvedenog pretraživanja. Dobijene rezultate pretraživanja možemo dodatno ograničiti izborom pojedinačnih faseta.

  Ograničavanje na vrstu građe

  U osnovnom pretraživanju ograničavamo se na vrstu građe, tako što desno od prozora za unos zahtjeva za pretraživanje na padajućem spisku izaberemo željenu građu.

  Kod izbornog i komandnog pretraživanja, padajući spisak sa ograničenjima na vrstu građe nalazi se ispod obrasca za pretraživanje.

  Pri pretraživanju možemo se ograničiti na sljedeće vrste građe:

  • sva građa (i e-izvori)
  • knjige
  • novine, časopisi itd.
  • članci...
  • e-knjige
  • videosnimci i filmovi
  • računarski CD/DVD-ovi
  • kartografska građa
  • notna građa
  • zvučni snimci
  • grafika
  • igračke – predmeti
  • izvedena djela – događaji
  • svi zapisi

  Podrazumijevana vrijednost je sva građa (+ e-izvori).

  Ograničavanje na jezik

  Ograničavanje na jezik nije izvodljivo kod osnovnog pretraživanja. Tek kada dobijemo rezultate pretraživanja, možemo koristiti fasetu jezik i ograničimo se na izabrani jezik građe.

  Pri izbornom pretraživanju možemo se ograničiti na željeni jezik građe već prilikom izvođenja zahtjeva za pretraživanje, tako što na padajućem spisku, koji se nalazi ispod prozora za pretraživanje, izaberemo odgovarajući jezik.

  Pri komandnom pretraživanju, ograničavanje na jezik možemo izvesti, tako što ćemo koristiti prefiks za pretraživanje LA= ili sufiks za pretraživanje /LA.

  Ograničavanje na e-pristup

  Neki zapisi sadrže i podatak o dostupnosti elektronske građe na internetu. Oni sadrže i URL adresu na kojoj se nalazi građa. To znači da građa preko URL linka može biti dostupna u punom tekstu. Ako kliknemo na URL link, iz COBISS+ platforme prelazimo na platformu ponuđača sadržaja. Dostupnost kompletnog teksta zavisi od dogovora sa ponuđačem sadržaja i biblioteke koja svojim korisnicima nudi ove usluge.

  Osnovno pretraživanje ne omogućava ograničavanje na e-pristup, ali ga omogućava izborno i komandno pretraživanje, i to izborom opcije Samo e-pristup koja se nalazi ispod prozora za pretraživanje.

  Fasetno ograničavanje

  Nakon izvedenog pretraživanja dobijamo spisak rezultata pretraživanja. Na lijevoj strani spiska pojavljuje se fasetni meni koji omogućava pregled različitih aspekata trenutnih rezultata pretraživanja. Fasetni meni možemo premjestiti i na desnu stranu spiska rezultata ili odrediti podrazumijevano podešavanje u profilu Moj COBISS.

  Fasetni meni se sastoji od pojedinačnih faseta. Fasete nude klasifikaciju zapisa izvedenog pretraživanja.

  Na raspolaganju su sljedeće fasete:

  • vrsta sadržaja
  • vrsta građe
  • jezik
  • ciljna grupa
  • autor
  • godina izdavanja
  • predmet
  • biblioteka – pri istovremenom pretraživanju po više kataloga biblioteka
  • odjeljenje – pri pretraživanju po katalogu biblioteke sa odjeljenjima

  Vrijednosti su u pojedinačnoj faseti, a u zagradi se zapisuje broj rezultata posljednjeg pretraživanja za izabranu vrijednost fasete. Klikom na vrijednost fasete (npr. e-knjiga kod fasete vrsta građe), osnovni zahtjev za pretraživanje ograničavamo na izabranu vrijednost fasete. Daljim izborom vrijednosti faseta dodatno ograničavamo pretraživanje (npr. priručnik iz fasete vrsta sadržaja). Ovakvim načinom fasetnog ograničavanja bliži smo željenim rezultatima. Klikom na plavi krstić postojeći izbor vrijednosti fasete možemo ponovo deaktivirati i tako isključimo fasetno ograničavanje.

  Opis fasete Vrsta građe:

  Vrsta građeOpis
  Novine, dnevni listoviNovine, dnevni listovi, časopisi, knjižne zbirke i slične serijske publikacije. Dijele se na štampane i elektronske. Kod štampanih postoje i takve sa krupnom štampom (tekstovi sa većim slovima za slabovide) i pismom za slijepe.
  Članci, sastavni djeloviČlanci, izlaganja na konferenciji, poglavlja i drugi sastavni djelovi publikacije. Dijele se na štampane i elektronske.
  Elektronski izvoriInternet stranice, baze podataka, računarski programi i igre, multimedijska građa.
  MuzikaMuzički zvučni snimak na CD-u, DVD-u, kaseti, gramofonskoj ploči.
  Igračke, predmetiKocke, slagalice, društvene igre, nastavna sredstva i druge igračke i predmeti.
  Izvedena djelaIntelektualna ili umjetnička djela, neobjavljena u fizičkom obliku ili na internetu (npr. izlaganje na konferenciji, izvođenje koncerta, izložba, predavanje).
  Kartografska građaŠtampane i rukopisne mape, atlasi, nacrti, snimci.
  KnjigeKnjige, rukopisi, izvještaji, diplomski radovi, disertacije i druge monografske publikacije. Dijele se na štampane i elektronske. Kod štampanih su i takve sa krupnom štampom (tekstovi sa većim slovima za slabovide) i pismom za slijepe.
  Građa za vizuelne projekcijeFolije, dijafilmovi, dijapozitivi.
  MikrofišiKartica sa umanjenim snimcima teksta, za šta nam je potreban mikročitač.
  Notna građaZapisi muzičkih djela na notnim linijama. Dijele se na štampane i rukopisne.
  GrafikaFotografije, razglednice, plakati.
  Vještačke zbirkeLeci, sitna štampa, razglednice, fotografije, plakati i druga građa objedinjena po određenoj temi.
  Video snimci, filmoviFilmovi na DVD-u, Blu-ray-u, video kaseti, kolutu.
  MultimedijaPublikacija u više dijelova na različitim medijima koji se koriste istovremeno (npr. udžbenik i CD).
  Vizuelna građaVizuelna građa za koju podatak o fizičkom obliku ne postoji.
  Zvučne knjigeZvučni zapis teksta na CD-u, DVD-u, kaseti, gramofonskoj ploči.
  Zvučni snimciNemuzički zvučni snimak na CD-u, DVD-u, kaseti, gramofonskoj ploči.

  Ako nema podatka o vrsti građe, zapis se ne svrstava u fasetu.

  U fasetu vrsta sadržaja svrstava se nebeletristika i beletristika, a romani se dijele na socijalne, avanturističke, istorijske i ratne, kriminalističke, biografske, naučno-fantastične i ostale. Prikazuje se samo za štampane i elektronske knjige. Ako nema podatka o sadržaju, zapis se ne svrstava u fasetu.

  Retrospektiva pretraživanja

  Zahtjevi za pretraživanje čuvaju se automatski (posljednjih 100 pretraživanja) i tokom trajanja korisničke sesije možemo ih ponovo koristiti. Retrospektivu pretraživanja možemo vidjeti u redu menija, izborom opcije Pretraživanje; potom na padajućem spisku izaberemo opciju Retrospektiva pretraživanja. Klikom na zahtjev za pretraživanje, upit za pretraživanje se automatski izvodi. Možemo podesiti broj prikazanih pretraživanja na strani, a po tom spisku možemo i pretraživati. Nakon upotrebe, COBISS+ retrospektiva pretraživanja se automatski briše.

  Ako želimo da se korišćeni zahtjevi za pretraživanje trajno sačuvaju, moramo se prijaviti u COBISS+. Nakon završenog pretraživanja, iznad spiska rezultata pretraživanja pojavljuje se dugme Sačuvaj pretraživanje. Klikom na ovo dugme, zahtjev za pretraživanje trajno će se sačuvati u Moja pretraživanja. Klikom na zahtjev za pretraživanje, upit za pretraživanje izvodi se automatski. Možemo podesiti broj prikazanih pretraživanja na strani, a po tom spisku možemo i pretraživati. Ovi zahtjevi za pretraživanje, klikom na dugme Izbriši, trajno se brišu.

  Rezultati pretraživanja

  Spisak rezultata

  Nakon uspješno izvedenog zahtjeva za pretraživanje dobijamo rezultate pretraživanja, tj. zapise na numerisanom spisku. Za svaki zapis ispisuju se najvažniji podaci o građi, kao što su naslov, autor, jezik, e-pristup (URL link) itd.

  U posljednjem stupcu spiska desno ispisuje se podatak o dostupnosti građe za pozajmicu.

  Građa je sortirana po relevantnosti, a ovo podrazumijevano podešavanje možemo promijeniti i zapise sortiramo po autoru, naslovu ili godini izdavanja.

  Klikom pored rednog broja zapisa, možemo označiti zapise, a potom klikom na dugme Na policu možemo ih dodati na Moju policu. Za ovu opciju morate se prijaviti u profil Moj COBISS.

  Na lijevoj strani spiska rezultata pretraživanja nalazi se fasetna navigacija kojom možemo dodatno ograničiti zahtjev za pretraživanje, a tako i dobijene zapise na spisku rezultata.

  Možemo podesiti broj prikazanih zapisa na jednoj strani, i to 10, 25 ili 100. Podrazumijevano podešavanje je 10.

  Izabrani bibliografski zapis

  Sa spiska rezultata pretraživanja, klikom na naslov građe, prelazimo na prikaz bibliografskog zapisa. Ispisuju se osnovni podaci o građi, kao što su naslov, autor, vrsta građe itd. Ako nas zanima više informacija o građi, kliknemo na jezičak Detaljni podaci ili ISBD.

  Kompletan bibliografski opis građe može se prikazati tako što se prijavimo u profil Moj COBISS i kod opcije Podešavanja izaberemo Prikaz bibliografskog zapisa u COMARC formatu.

  Na jezičku Sva izdanja i prevodi probno smo objedinili različita izdanja djela, izdanja u drugim oblicima (na fizičkim nosiocima i na internetu), prevode, originalna izdanja i djela objavljena u publikacijama u više djelova (izabrana djela, sabrana djela itd.). Spisak dijela odražava stanje zapisa u izabranoj bibliografskoj bazi. Ukoliko ne postoji drugo izdanje ili prevod ili ukoliko je riječ o članku, rukopisu, integrativnom izvoru, zbirnom zapisu ili izvedenom djelu, jezičak Sva izdanja i prevodi se ne prikazuje. Zapisi za djela upoređuju se po različitim kriterijumima:

  • u zapisima za knjige, video snimke i filmove, notnu građu i zvučne snimke upoređuju se naslov, autor(i) i vrsta građe.
   Kod knjiga se uvažavaju različiti kriterijumi u zavisnosti od toga da li je riječ o beletristici, sabranim ili izabranim djelima i nebeletristici. Kod svih knjiga, osim kod sabranih i izabranih djela, upoređuju se i naslovi pojedinačnih djelova (primjer: drama Galeb izašla je samostalno, zajedno sa dramama Ujka Vanja i Tri sestre u knjizi Drame). Zapisi za izabrana djela istog autora upoređuju se po naslovu, a ne po sadržaju (uključenih djela).
   Zapisi za video snimke i filmove objedinjuju se ako imaju isti naslov i istog režisera (zapis za film Psiho režisera Alfreda Hičkoka (Alfred Hitchcock) ne objedinjuje se sa zapisom za film Psiho Gasa van Senta (Gus van Sant)). Naslovi na različitim jezicima imaju istu vrijednost (ako zapis ima naslov na dva jezika, npr. Bugs Bunny i Duško Dugouško, zapis za crtani film sa engleskim naslovom Bugs Bunny objedinjuje se sa zapisom za crtani film sa srpskim naslovom Duško Dugouško).
   Objedinjuju se zapisi na fizičkim nosiocima i na internetu, kod knjiga i zvučne knjige, knjige na pismu za slijepe i knjige sa krupnom štampom.

  • u zapisima za kartografsku građu i grafiku upoređuju se naslov i vrsta građe
   Naslovi na različitim jezicima imaju istu vrijednost (zapis za mapu Alpen, Alpes = Alpi = Alps objedinjuje se sa zapisom za mapu Alpen = Alpes). Objedinjuju se zapisi za štampane publikacije i publikacije objavljene na internetu.

  • u zapisima za serijske publikacije upoređuje se samo ISSN
   Objedinjuju se zapisi za štampane serijske publikacije i serijske publikacije objavljene na internetu i zapisi za publikacije sa krupnom štampom.

  Desno od podataka o građi nudi se opcija Pretraži dalje koja omogućava linkove do drugih djela autora i tema, članaka i sastavnih djelova.

  U zavisnosti od baze podataka koju smo izabrali za pretraživanje, ispod zapisa prikazuju se podaci o fondu i dostupnosti građe u bibliotekama. Pri pretraživanju po katalogu biblioteke možemo izvesti rezervaciju za slobodnu građu.

  SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB)

  Pri pretraživanju po bazi COBIB, ispod jezička Fondovi po bibliotekama, ispisuju se informacije o bibliotekama koje imaju traženu građu. Ispisuju se podaci o biblioteci, mjestu, akronimu, statusu pozajmice i preostalom fondu.

  Klikom na izabranu biblioteku dobijamo detaljne informacije o pozajmici primjeraka građe, kao što su signatura, status primjerka i mogućnost rezervacije.

  Klikom na jezičak Fondovi u drugim bibliotekama prikazuje se pregled informacija o fondu tražene građe u drugim bibliotekama u sistemu COBISS.

  Lokalne baze podataka

  Ispod podataka o građi ispisuju se podaci o fondu u biblioteci. To su: signatura (lokacija građe, inventarski broj itd.), status primjerka (slobodno, na rezervaciji, pozamljeno itd.) i mogućnost rezervacije građe.

  Klikom na jezičak Fondovi u drugim bibliotekama dobijamo informacije o drugim bibliotekama koje imaju izabranu građu.

  Ostale mogućnosti upravljanja zapisima

  Iznad podataka o zapisu nalazi se red sa dugmadima koja nude dodatne mogućnosti upravljanja zapisima:

  • Zapis se može dodati na Moju policu.
  • Možemo dobiti trajni link na građu, tj. URL adresu na kojoj je zapis o građi u COBISS+ trajno dostupan.
  • Podaci o građi mogu se proslijediti elektronskom poštom.
  • Dugme Međubibl. poz. omogućava međubibliotečku pozajmicu za izabranu građu. Potrebna je prijava korisnika u profil Moj COBISS.
  • Zapisi koji su indeksirani i u najvećem svjetskom katalogu WorlCat povezani su preko dugmeta WCat.
  • Klikom na dugme SFX dobijamo podatke o dostupnosti elektronske građe.
  • Dugme Person. bibl. omogućava prikaz autora građe sa linkovima do njihovih personalnih bibliografija.
  • Klikom na dugme Am score prikazuju se altmetrički podaci za izabrani zapis.
  • Zapise možemo prenijeti (dugme za prijenos podataka), ali samo ako smo prijavljeni u COBISS+ i ako su u podešavanjima označene mogućnosti za prijenos bibliografskih zapisa u RIS formatu ili za prijenos u druge sisteme.
  • Ako časopis ima impakt faktor iz baze podataka Journal Citation Reports, prikazuje se dugme Impakt faktor. Klikom na ovo dugme, prikazuje se tabela sa podacima o impakt faktoru i ostalim podacima za izabrani časopis (godina, impakt faktor, izdanje, kategorija, klasifikacija),
  • Ako časopis spada u časopise koji se uvažavaju pri kategorizaciji naučnih publikacija, prikazuje se dugme Baze podataka. Klikom na ovo dugme, prikazuje se tabela sa podacima o bazama podataka u kojima je časopis indeksiran (naziv baze podataka, oblast, godina). Kod nekih baza podataka, u tabeli se nalazi link na platformu ponuđača. Izvor podataka za ovu tabelu su spiskovi međunarodnih baza podataka koji se uvažavaju pri kategorizaciji naučnih publikacija. Još ...

  Prijava COBISS+

  Prijavom u COBISS+ imamo mogućnost da koristimo sljedećih usluga (1):

  • povezivanje naloga biblioteka u koje smo učlanjeni i uvid u podatke o pozajmici građe – Moje biblioteke
  • čuvanje bibliografskih zapisa i upravljanje njima – Moja polica
  • čuvanje izvedenih zahtjeva za pretraživanje i njihova upotreba – Moja pretraživanja
  • podešavanje korisničkog interfejsa COBISS+ – Podešavanja
  • uređivanje ličnih podataka – Uredi moj COBISS
  • pristup licenciranim informacionim izvorima (samo COBISS AAI i ArnesAAI)

  U redu menija u desnom dijelu ekrana kliknemo na Moj COBISS. Prikazuju se mogućnosti izbora prijave na osnovu podataka za prijavu (1):

  • servisa Moje biblioteke (Federacija COBISS AAI)
  • institucionalnih LDAP nosilaca uključenih u Federaciju ArnesAAI
  • naloga Google+
  • naloga Facebook
  • samostalno kreiranog korisničkog profila sa e-adresom

  Nakon uspješne prijave prelazimo na profil Moj COBISS.

  Prijava u COBISS+ zaštićena je od zloupotrebe podataka o ličnosti (SSL – Secure Sockets Layer). Za nesmetanu upotrebu brauzera treba instalirati sertifikat izdavača sertifikata (SIGEN-CA). Uputstva za instalaciju možete naći na adresi http://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php.

  Koji način prijave treba da koristim? (1)

  Koristimo onaj način prijave koji nam najviše odgovara. U COBISS+ postoje razlike u vezi sa funkcionalnostima koje omogućava način prijave.

  FunkcionalnostiMoja biblioteka (COBISS AAI)ArnesAAIGoogleFacebooke-adresa
  Neposredna prijava u nalog biblioteke u koju smo učlanjeni i automatsko dodavanje te biblioteke na spisak Moje biblioteke unutar profila Moj COBISSDasamo studentiNENENE
  Pristup licenciranim bazama podataka (npr. pristup JCR bazama podataka itd.) unutar COBISS+ i drugim uslugama na drugim platformamaDADANENENE
  Upotreba svih usluga servisa Moje biblioteke (produženje roka pozajmljene građe, rezervacije itd.)DAza upotrebu servisa Moje biblioteke potrebna je autorizacija sa servisom Moje biblioteke (za studente se izvodi automatski)za upotrebu servisa Moje biblioteke potrebna je autorizacija sa servisom Moje bibliotekeza upotrebu servisa Moje biblioteke potrebna je autorizacija sa servisom Moje bibliotekeza upotrebu servisa Moje biblioteke potrebna je autorizacija sa servisom Moje biblioteke
  Upotreba svih usluga profila Moj COBISS (Moje biblioteke, Moja polica, Moja pretraživanja itd.)DADADADADA

  U nastavku su detaljno opisani pojedinačni načini prijave.

  Moja biblioteka (prijava COBISS AAI)

  Prijava COBISS AAI omogućava potpunu funkcionalnost upotrebe COBISS+ (vidi gornju tabelu funkcionalnosti). Na raspolaganju su dva obrasca za prijavu:

  • klasična bibliotečka prijava
  • prijava Libroam

  U oba slučaja moramo biti član biblioteke u kojoj dobijamo člansku kartu s brojem člana i šifrom za upotrebu usluga biblioteke.

  Ovom prijavom obezbijeđen je i pristup licenciranim informacionim izvorima koje nam nudi biblioteka (npr. pristup JCR bazama podataka).

  Klasična bibliotečka prijava

  To je način prijave kod kojeg izaberemo biblioteku, upišemo broj članske karte i šifru. Klikom na dugme Prijava i pravilnim unosom podataka za autorizaciju dolazimo u profil Moj COBISS.

  Prijava Libroam

  Klikom na jezičak obrasca za prijavu Prijava Libroam otvara se mogućnost prijave korisničkim imenom i šifrom Libroam.

  Struktura korisničkog imena je:

  Korisničko imePrimjer
  xxxxx.nnnnnnn@libroam.siizum.1234567@libroam.si

  xxxxx – akronim biblioteke

  nnnnnnn – broj članske karte (nule na početku možemo izostaviti)

  Više informacija o bežičnoj mreži Libroam na raspolaganju je na internet adresi http://home.izum.si/cobiss/libroam/.

  #####Zaboravljena šifra i početno podešavanje šifreAko smo zaboravili šifru, možemo je ponovo podesiti. Najprije kliknemo na opciju Zaboravljena šifra koja se nalazi ispod obrasca za prijavu. Prikazuje se novi obrazac u koji upisujemo podatke o biblioteci, broj članske karte i e-adresu. Nakon klika na dugme Pošalji zahtjev dobijamo link za promjenu šifre na poslatu e-adresu. E-adresa mora biti ista kao i e-adresa koja je unijeta za pripadajuću biblioteku u servisu Moje biblioteke, jer se time omogućava provjeravanje identiteta korisnika. Nakon klika na link u primljenoj e-poruci, možemo podesiti novu šifru.

  Ako šifru za prijavu još nemamo, možemo je sami podesiti. Najprije kliknemo na opciju Podesi šifru za Moju biblioteku koja se nalazi ispod obrasca za prijavu. Prikazuje se novi obrazac u koji upisujemo podatke o biblioteci, broj članske karte i e-adresu. Odatle je postupak isti kao i u slučaju zaboravljene šifre.

  Prijava ArnesAAI

  U COBISS+ možemo se prijaviti i preko Federacije ArnesAAI. Korisnici institucija koje su se pridružile ovoj federaciji, mogu se prijaviti u profil Moj COBISS. Korisnicima sa aktuelnim statusom studenta u isto vrijeme omogućena je i prijava u servis Moje biblioteke, ostali korisnici (učenici, učitelji, profesori i dr.) za upotrebu servisa Moje biblioteke moraju urediti autorizaciju između profila Moj COBISS i servisa Moje biblioteke.

  Za prijavu preko ArnesAAI koristimo korisničko ime i šifru koje dobijamo u svojoj matičnoj ustanovi i koristi se za brojne usluge, npr. bežičnu mrežu Eduroam.

  Izborom prijave ArnesAAI preusmjereni smo na Arnes portal za izbor IdP domaće organizacije. Na padajućem spisku izaberemo svoju organizaciju i po želji ovaj izbor sačuvamo kao podrazumijevani. Nakon potvrđivanja na dugme Izaberite, preusmjereni smo na prozor za prijavu domaće organizacije koji od nas zahtijeva unos korisničkog imena i šifre. Nakon pravilnog unosa podataka za autorizaciju ulazimo u profil Moj COBISS.

  Više informacija o federaciji ArnesAAI na raspolaganju je na internet adresi https://aai.arnes.si/.

  Prijava preko naloga Google+ ili Facebook

  Možete se prijaviti i podacima koje koristimo za prijavu u svoj nalog Google+ ili Facebook.

  Prilikom prve prijave klikom na dugme Google+ ili Facebook otvara se dodatni prozor u kojem dozvoljavamo da COBISS+ pristupa nekim podacima korisničkog imena Google+ ili Facebook. Nakon pravilnog unosa podataka za autorizaciju dolazimo u profil Moj COBISS.

  Pri sljedećim prijavama automatski se prijavljujemo u profil Moj COBISS. Za upotrebu servisa Moje biblioteke moramo uspostaviti autorizovanu vezu unutar profila Moj COBISS.

  Više o nalogu Google+ na raspolaganju je na internet adresi https://myaccount.google.com.

  Prijava e-adresom

  Ako nam prethodni načini prijave ne odgovaraju, profil Moj COBISS možemo kreirati sami. Klikom na opciju Kreiraj profil Moj COBISS (sa e-adresom) prikazuje se obrazac za unos osnovnih korisničkih podataka, tj. Ime za prikaz i E-adresa. Treba izvesti i bezbjednosnu provjeru potvrđivanjem opcije I am not a robot koja se ispisuje u prozoru za provjeravanje. Kada potvrdimo da smo saglasni sa uslovima upotrebe i pravilima zaštite privatnosti, na elektronsku adresu dobijamo poruku sa linkom za podešavanje pristupa uslugama profila Moj COBISS. Klikom na link koji smo dobili u e-poruci dolazimo u profil Moj COBISS u kojem podešavamo šifru za upotrebu usluge. Podešavanjem šifre uspješno smo završili kreiranje profila Moj COBISS, tako da možemo nastaviti sa prijavom.

  U prozor za prijavu upisujemo korisničko ime (e-adresu) i šifru koju smo podesili u profilu Moj COBISS. Nakon pravilnog unosa podataka za autorizaciju, prijavljeni smo u korisnički profil.

  Korisničko ime, šifru ili e-adresu možemo bilo kada promijeniti opcijom Uredi Moj COBISS. Zaboravljenu šifru možemo ponovo podesiti opcijom Zaboravljena šifra? u obrascu za prijavljivanje.

  Moje biblioteke

  Servis Moje biblioteke korisnicima omogućava uvid u pozajmljenu građu, građu na rezervaciji i drugu građu, retrospektivu pozajmica, međubibliotečku pozajmicu, dugove i ograničenja u biblioteci, e-obavještavanje i druge usluge koje biblioteka nudi svojim korisnicima.

  Za upotrebu servisa Moje biblioteke potrebna je prijava (v. poglavlje "Prijava u COBISS+"). U slučaju prijave preko COBISS AAI obezbijeđena je automatska veza sa servisom Moje biblioteke, a u slučaju drugih načina prijave, prijavu sa autorizacijom treba uspostaviti ručno.

  Klikom na željenu biblioteku ili na željeni broj članske karte, dolazimo do stranice sa podacima o pozajmljenoj građi. Iznad spiska nalazi se red menija u kojem možemo prelaziti iz jedne dodate biblioteke u drugu, koristiti link na domaću internet stranicu, pogledati radno vrijeme ili adresu, telefonski broj i e-adresu izabrane biblioteke. U desnom dijelu reda menija ispisuju se broj članske karte i datum njenog važenja.

  Građa

  Nakon prijave u servis Moje biblioteke, prikazana je sva evidentirana građa izabrane biblioteke.

  Raspoređena je na četiri spiska na jezičcima:

  • Pozajmljeno (građa koju smo pozajmili van biblioteke)
  • Na rezervaciji (građa za koju smo izveli rezervaciju, građa koja nas čeka u biblioteci nakon rezervacije i sl.)
  • Ostala građa (građa koju smo pozajmili za čitaonicu, izgubljena građa i sl.)
  • E-knjige (e-knjige koje smo pozajmili na portalu za pozajmicu e-knjiga)

  U zavisnosti od usluga koje biblioteka nudi svojim članovima, kod pozajmljene građe možemo produžiti rok pozajmice, a kod građe za koju smo izveli rezervaciju otkazati rezervaciju.

  Produženje roka pozajmice

  Produženje roka pozajmice preko COBISS+ izvodljivo je samo u bibliotekama koje svojim članovima omogućavaju ovu uslugu. Pored toga, moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

  • moramo imati dozvolu biblioteke za produženje roka pozajmice
  • sve eventualne obaveze prema biblioteci (članarina, penali, opomene...) moraju biti podmirene
  • kod građe ne smiju postojati ograničenja koja onemogućavaju produženje roka pozajmice

  Za pozajmljene e-knjige rok pozajmice se ne može produžiti.

  Rok pozajmice za pojedinačni primjerak građe produžavamo tako što na spisku pozajmljene građe označimo polje za potvrđivanje pored primjerka (1. stubac) i potom kliknemo na dugme Produži izabrano. Ako želimo produžiti rok pozajmice za svu pozajmljenu građu istovremeno, označimo polje za potvrđivanje u redu naslova tabele i potom kliknemo na dugme Produži izabrano.

  Iznad jezičaka sa evidentiranom građom ispisuje se poruka o tome koliko je primjeraka pozajmljene građe izabrano za produženje i za koliko izabranih primjeraka rok pozajmice je bio uspješno, odnosno neuspješno produžen.

  Ako je rok pozajmice uspješno produžen, kod primjerka se pokazuje zelena kvačica, a u stupcu Vratiti do ispisuje se novi rok vraćanja. Primjerak se na spisku građe sortira prema roku vraćanja.

  Ako se rok pozajmice ne može produžiti za cijeli period produženja, jer je broj produženja ograničen, ispisuje se upozorenje:

  "Rok pozajmice se ne može produžiti ili produženje nije bilo uspješno."

  Ako je na spisku pozajmljene građe, umjesto polja za potvrđivanje ispred primjerka znak upozorenja, rok pozajmice se ne može produžiti. Nakon prelaska mišem preko primjerka, u ekranskom savjetu ispisuje se objašnjenje zašto se rok pozajmice ne može produžiti.

  PorukaObjašnjenje
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer biblioteka ne omogućuje tu uslugu.Biblioteka svojim članovima ne omogućuje uslugu produženja roka pozajmice preko COBISS+.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer u biblioteci imate zabranu pozajmice.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer nemate dozvolu biblioteke za produženje.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer postoje neizmirene obaveze prema biblioteci.U biblioteci imamo neizmirene obaveze (npr. penali, opomena itd.).
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je broj mogućih ograničenja već dostignut.Biblioteka je odredila ograničenje produženja.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer vam je članstvo isteklo.Članstvo koje biblioteka obračunava je isteklo.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je istekao rok pozajmice bar kod jednog primjerka.U slučaju nepravovremenog vraćanja, biblioteka ne dozvoljava produženje roka pozajmice ni kod jednog od pozajmljenih primjeraka.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je istekao. Molimo vas da građu što prije vratite.Istekao je rok pozajmice koji za primjerak želimo da produžimo.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je za primjerak određeno ograničenje pozajmice.Biblioteka je za primjerak odredila ograničenje pozajmice (npr. primjerak za čitaonicu, arhivski primjerak).
  Rok pozajmice za tu vrstu građe ne može se produžiti.Biblioteka ne dozvoljava produženje roka pozajmice za određenu vrstu građe (npr. video kasete).
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je već određen noviji datum vraćanja.Za primjerak je već određen noviji datum vraćanja nego što bi bio ako bismo produžili rok pozajmice.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je primjerak već pozajmljen na neodređeno vrijeme.Primjerak je već pozajmljen na neodređeno vrijeme (datum vraćanja je 31.12.9999).
  Rok pozajmice nije produžen, jer je za građu već izvršena rezervacija.Za građu je izveo rezervaciju drugi član.
  Rok pozajmice nije produžen, jer ste za građu primili opomenu dana dd.mm.gggg.Za primjerak ste već dobili opomenu koja u biblioteci pri produženju roka pozajmice nije izbrisana.

  Ako na spisku pozajmljene građe možemo označiti polje za potvrđivanje pored primjerka, ili je produženje zbog tehničke greške onemogućeno, nakon klika na dugme Produži izabrano ispisuje se poruka "Greška prilikom produženja roka pozajmice: ˂opis greške.˃"

  Rezervacija građe

  Nakon uspješnog pretraživanja građe i prikaza rezultata pretraživanja, klikom na pojedinačni zapis prikazuju se detaljni podaci o građi i fondu u pojedinačnim bibliotekama. Ako biblioteka omogućava rezervaciju građe i član nema posebna ograničenja u vezi sa rezervacijama, klikom na dugme Izvedi rezervaciju za građu možemo izvesti rezervaciju. Za ovu opciju moramo biti prijavljeni u COBISS+, a biblioteka kod koje izvodimo rezervaciju mora biti dodata u profil Moj COBISS. Ako je u servis Moje biblioteke dodato više biblioteka, sistem nas, prilikom izvođenja rezervacije, pita kod koje biblioteke i broja člana želimo izvesti rezervaciju. Ako u servis Moje biblioteke još nije dodata nijedna biblioteka, sistem zahtijeva prijavu sa autorizacijom za tu biblioteku.

  Nakon potvrđivanja izbora za rezervaciju i uspješne prijave u COBISS+, izvodi se rezervacija (ako ne važi nijedno ograničenje). Ispisuju se podaci o primjerku za koji je izvedena rezervacija i odgovarajuća poruka:

  • Pri rezervaciji slobodnog primjerka ispisuje se: "Za slobodnu građu izveli smo rezervaciju za vas. Kada građa bude pripremljena, obavijestićemo vas e-poštom." ili "Za slobodnu građu izveli smo rezervaciju za vas. Izabrana građa će vas čekati u biblioteci do dd.mm.gggg."

  • Pri rezervaciji primjerka, koji nije slobodan, ispisuje se: "Izveli ste rezervaciju za građu koja nije slobodna. Kada građa bude dostupna, biblioteka će vas obavijestiti u skladu sa načinom obavještavanja. Rezervacija važi do dd.mm.gggg." ili "Za građu je izvedena rezervacija. Molimo vas da provjerite kada će biti dostupna. Rezervacija važi do dd.mm.gggg."

  Građa za koju je izvedena rezervacija se dodaje na spisak građe na rezervaciji koji možemo pregledati klikom na jezičak Na rezervaciji u servisu Moje biblioteke.

  Građa za koju se ne može izvesti rezervacija

  U nekim slučajevima za građu se ne može izvesti rezervacija, a dugme Izvedi rezervaciju nije aktivno. Razlozi za to mogu biti:

  • primjerak pripada odjeljenju biblioteke koje nema automatizaciju pozajmice
  • primjerak pripada odjeljenju biblioteke koje ne omogućava rezervacije
  • primjerak je ograničeno dostupan
  • primjerak je pozajmljen na neodređeno vrijeme

  U ovim slučajevima najbolje je da se korisnik obrati biblioteci koja ima željenu građu u vezi sa rezervacijom.

  Rezervacija nije uspješna

  Ako se za primjerak može izvesti rezervacija, ali je rezervacija neuspješna, nakon klika na dugme Izvedi rezervaciju ispisuju se poruka "Rezervacija nije uspjela." i poruka o razlogu za to:

  PorukaObjašnjenje
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer u biblioteci imate zabranu pozajmice.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer nemate dozvolu biblioteke za rezervaciju građe preko COBISS+.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer postoje neizmirene obaveze prema biblioteci.U biblioteci imamo neizmirene obaveze (npr. penali, opomene itd.).
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer možete izvesti rezervaciju samo za određen broj primjeraka: n.Biblioteka je odredila ograničenje broja rezervacija.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer vam je članstvo isteklo.Isteklo nam je članstvo koje biblioteka obračunava.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer je istekao rok pozajmice bar za jedan primjerak.Biblioteka ne dozvoljava rezervaciju građe, ako pozajmljena građa nije pravovremeno vraćena.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer je za građu određeni broj članova već izveo rezervaciju.Biblioteka je postavila ograničenje broja članova koji mogu izvesti rezervaciju za istu građu (najveći mogući broj rezervacija je određen za svaku biblioteku posebno).
  Građu ste već pozajmili dana dd.mm.gggg.Građu smo već pozajmili.
  Za građu ste većizveli rezervaciju dana dd.mm.gggg.Za građu smo već izveli rezervaciju.
  Greška prilikom rezervacije građe: (opis greške).Tehnička greška u izvođenju rezervacije.

  Upozorenje: Ako smo građu već dobili, rezervaciju otkazujemo što prije preko COBISS+ ili obavještavamo biblioteku da može izbrisati neaktuelne rezervacije.

  Otkazivanje rezervacija

  Rezervacija se može otkazati preko COBISS+ samo u bibliotekama koje svojim članovima omogućavaju ovu uslugu.

  Možemo otkazati rezervaciju građe:

  • koja je trenutno pozajmljena kod drugog člana (čekamo na red)
  • koja je u obradi
  • koja nas već čeka u biblioteci

  Rezervaciju otkazujemo tako što na spisku građe na rezervaciji označimo polje za potvrđivanje pored građe (1. stubac), a onda kliknemo dugme Otkaži izabrano. Ako želimo otkazati sve rezervacije istovremeno, označimo polje za potvrđivanje u naslovnom redu tabele, a onda kliknemo dugme Otkaži izabrano.

  Nakon klika na dugme Otkaži izabrano, u prvom stupcu kod građe prikazuje se znak upozorenja, a u stupcu Status ispisuje se poruka: "Rezervacija otkazana." Građa je izbrisana sa spiska građe na rezervaciji.

  Ako se na spisku građe na rezervaciji u prvom stupcu nalazi znak upozorenja, rezervacija se ne može otkazati, jer je biblioteka ograničila otkazivanje rezervacije, s obzirom na trenutni status građe u pozajmici. U ekranskom savjetu vidi se zašto se rezervacija ne može otkazati.

  Retrospektiva pozajmica

  U servisu Moje biblioteke možemo pregledati retrospektivu pozajmljene građe nakon klika na opciju Retrospektiva pozajmica. Ispisuje se spisak građe koju smo pozajmili van biblioteke, za čitaonicu ili u cirkulaciji, kao i spisak pozajmljenih e-knjiga tokom tekuće godine. Sa padajućeg spiska možemo izabrati godinu za koju će se ispisati spisak pozajmljene građe.

  ##Međubibliotečka pozajmica Ako željena građa nije na raspolaganju u biblioteci u koju smo učlanjeni, možemo poslati narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu. Uslov za to je da biblioteka koristi programsku opremu COBISS3/Međubibliotečka pozajmica i svojim članovima nudi uslugu međubibliotečke pozajmice preko COBISS+.

  Nakon uspješne prijave i izbora biblioteke u servisu Moje biblioteke, možemo poslati narudžbine za međubibliotečku pozajmicu. Možemo pregledati i otvorene narudžbine (naručena i pozajmljena građa) i zaključene narudžbine (neostvarene i ostvarene narudžbine). Narudžbina se može otkazati kod otvorenih narudžbina, a rok pozajmice se može produžiti.

  Troškovi međubibliotečke pozajmice u skladu su sa važećim cjenovnikom biblioteke i snosi ih član koji šalje narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu.

  Naručivanje građe

  Preko COBISS+ možemo slati narudžbine za međubibliotečku pozajmicu, ako imamo odgovarajuću dozvolu biblioteke i nemamo nepodmirena potraživanja prema biblioteci.

  Najprije potražimo zapis za građu koju želimo naručiti. Možemo pretraživati u uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka COBIB ili u lokalnim bazama podataka. Kada zapis nađemo, možemo odmah poslati narudžbinu. Kliknemo dugme Međubibl. poz. iznad izabranog zapisa. Za ovu opciju moramo biti prijavljeni u COBISS+, a u Moj COBISS biblioteka za koju izvodimo narudžbinu mora biti dodata. Ako je u servis Moje biblioteke dodato više biblioteka, sistem nas pri naručivanju pita za koju biblioteku i člansku kartu želimo izvesti narudžbinu. Ako u servis Moje biblioteke još nije dodata nijedna biblioteka, sistem zahtijeva prijavu sa autorizacijom u tu biblioteku.

  Nakon uspješne prijave u servis Moje biblioteke, sistem nas pita za izbor usluge. Možemo izabrati pozajmicu ili kupovinu kopije građe.

  Pozajmica:
  • monografska publikacija (npr. knjiga, zbornik, CD, DVD itd.)
  • serijska publikacija (npr. časopis, dnevne novine itd.)
  Kupovina kopije:
  • sastavni dio u monografskoj publikaciji
  • članak u serijskoj publikaciji
  • standard
  • patent

  Klikom na dugme Dalje prelazimo na unos podataka. Ako smo zapis već izabrali, podaci o građi popunjavaju se automatski. Ove podatke možemo dopuniti; vezani su za vrstu građe koju smo izabrali. U obrazac unosimo:

  • podatke o građi
  • podatke o narudžbini
  • podatke za obavještavanje
  Podaci o građi

  Kod monografskih publikacija obavezno moramo unijeti naslov, a kod serijskih publikacija naslov i godinu ili godište.

  Kod sastavnih djelova i članaka, osim podataka za serijsku publikaciju, obavezno treba unijeti i naslov, autora ili obim strana (od...do). Kod standarda, obavezan je unos naslova ili oznake standarda, a kod patenata naslov ili broj objave patenta.

  Podaci o narudžbini

  Možemo unijeti datum do kojeg želimo da dobijemo građu i iznos koji smo spremni da platimo za nabavku građe (ako dozvoljavamo naručivanje građe iz inostranstva; nabavka građe iz domaćih biblioteka obračunava se po važećem cjenovniku). Možemo označiti da li dozvoljavamo da naša biblioteka naruči građu iz inostranstva i na koji način ćemo preuzeti građu.

  Podaci za obavještavanje

  Možemo odrediti da li biblioteka treba da nas obavještava o našoj narudžbini poštom, telefonom (fiksnim ili mobilnim) ili e-poštom. Dodatno možemo odrediti da li želimo da dobijemo SMS obavještenje o tome da je građa dospjela ili da se ne može nabaviti. Možemo upisati i napomenu o narudžbini.

  Klikom na dugme Potvrdi, prelazimo na posljednji korak naručivanja, tj. potvrđivanje narudžbine gdje još jednom možemo pregledati podatke koje smo unijeli. Ako želimo nešto promijeniti, kliknemo dugme Unos podataka, a u suprotnom slučaju dugme Pošalji. Ispisuju se broj narudžbine i poruka da je narudžbina poslata.

  Prije nego što potvrdimo ili pošaljemo narudžbinu, možemo je otkazati klikom na dugme Otkaži.

  Status poslate narudžbine možemo vidjeti na spisku naručene građe kod otvorenih narudžbina.

  Građu možemo naručiti i bez prethodnog pretraživanja opcijom Međubibliotečka pozajmica u servisu Moje biblioteke. U ovom slučaju kompletan unos podataka o naručenoj građi moramo popuniti sami.

  Upozorenje: Biblioteka može ograničiti naručivanje građe, tako što će odrediti broj otvorenih narudžbina koji se ne smije prekoračiti da bismo i dalje mogli da šaljemo narudžbine za međubibliotečku pozajmicu preko COBISS+. Kada se taj broj dostigne, građu možemo naručiti u biblioteci, ali bibliotekar će odlučiti da li će novu narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu prihvatiti ili odbiti.

  Otvorene narudžbine

  Otvorene narudžbine uključuju naručenu i pozajmljenu građu.Na spisku naručene građe nalaze se narudžbine za koje još nemamo građu. Narudžbinu na spisku možemo otkazati tako što označimo polje za potvrđivanje pored narudžbine i kliknemo dugme Otkaži izabrano. Možemo označiti više narudžbina ili sve narudžbine istovremeno. Sve narudžbine za otkazivanje izaberemo tako što klikom označimo polje za potvrđivanje u naslovnom redu tabele, a onda kliknemo dugme Otkaži izabrano. Možemo otkazati samo narudžbine koje u postupku međubibliotečke pozajmice imaju jedan od sljedećih statusa:

  • narudžbina primljena (otkazivanje se izvodi odmah, ako je narudžbina poslata preko COBISS+, inače mora ga odobriti biblioteka)
  • narudžbina odobrena (biblioteka mora odobriti otkazivanje)
  • naručeno kod dobavljača (biblioteka mora odobriti otkazivanje)

  Nakon klika na dugme Otkaži izabrano ispisuju se podaci o izabranoj narudžbini sa zelenom kvačicom u prvom stupcu. Narudžbina je otkazana.

  Postoje dvije vrste otkazivanja narudžbine:

  • narudžbina je poslata preko COBISS+ i otkazivanje je izvedeno odmah ("Narudžbina je otkazana.")
  • biblioteka mora odobriti otkazivanje ("Zahtjev za otkazivanje čeka na odobrenje.")

  Dok naš zahtjev za otkazivanje nije odobren ili odbijen, na spisku naručene građe, kod narudžbina u stupcu Status obrade, ispisana je poruka "Čeka na odobrenje". Kada je otkazivanje odobreno, narudžbina se prenosi na spisak neostvarenih narudžbina kod zaključenih narudžbina. Ako otkazivanje nije odobreno, u stupcu Status obrade ispisuje se poruka "zahtjev je odbijen", a narudžbina ostaje na spisku naručene građe kod otvorenih narudžbina.

  Na spisku pozajmljene građe nalaze se narudžbine koje se odnose na međubibliotečkom pozajmicom trenutno pozajmljenu građu. Kod primjerka kojem rok pozajmice još nije istekao možemo tražiti produženje roka pozajmice, tako što označimo polje za potvrđivanje pored primjerka i kliknemo dugme Produži izabrano (možemo označiti i više primjeraka istovremeno; sve primjerke označavamo istovremeno klikom na polje za potvrđivanje u naslovnom redu tabele).

  Nakon klika na dugme Produži izabrano, ispisuju se podaci o pozajmljenom primjerku za koji želimo produžiti rok pozajmice i poruka "Zahtjev za produženje roka pozajmice čeka na odobrenje.".

  Dok zahtjev za produženje roka pozajmice nije odobren ili odbijen, na spisku pozajmljene građe, u stupcu Produženje, kod primjerka ispisuje se poruka "Čeka na odobrenje.". Ako produženje roka pozajmice nije odobreno, ispisuje se poruka "Zahtjev je odbijen.". Ako je produženje roka pozajmice odobreno, mijenja se rok vraćanja.

  Zaključene narudžbine

  Zaključene narudžbine uključuju neostvarene i ostvarene narudžbine.

  Na spisku neostvarenih narudžbina nalaze se narudžbine koje smo otkazali, narudžbine koje je bibliotekar odbio i narudžbine koje su iz bilo kog razloga ostale neostvarene. Razlog za odbijanje ili nerealizaciju možemo pročitati u napomenama.

  Na spisku ostvarenih narudžbina nalaze se narudžbine za koje smo dobili građu i vratili je u slučaju pozajmice.

  Dugovi i ograničenja

  Razlozi zbog kojih ne možemo produžiti rok pozajmice ili izvesti rezervaciju za građu mogu biti nepodmirena potraživanja ili neka druga ograničenja koja možemo pogledati nakon klika na opciju Dugovi i ograničenja.

  • spisak nepodmirenih obaveza

   Nepodmirene obaveze prema biblioteci obuhvataju naše novčane obaveze koje su još uveijek nepodmirene. Ako biblioteka omogućava podmirivanje potraživanja Monetom, ispod spiska nepodmirenih obaveza nalazi se dugme Plati MONETOM. Ako su nepodmirena potraživanja bila jedini razlog zbog kojeg produženje roka pozajmice nije bilo izvodljivo, izvodimo rezervaciju za građu ili pošaljemo narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu, ove usluge u servisu Moje biblioteke nakon uspješnog plaćanja Monetom možemo opet koristiti.

  • trenutni penali

   Ako smo pozajmili građu, kojoj je već istekao rok pozajmice, ispisuje se iznos trenutnih penala (tj. penala koje moramo platiti kada bismo tu građu odmah vratili).

  • posebna ograničenja

   Riječ je o ograničenjima koja je postavila biblioteka. Iz različitih razloga, određene usluge koje biblioteka omogućava u COBISS+ za nas su nedostupne. Zbog ograničenja onemogućena pozajmica npr. ne možemo produžiti rok pozajmice ili izvesti rezervaciju za građu. Ograničenje izgubljena članska karta je informativnog značaja i ne utiče na mogućnost upotrebe internet usluga biblioteke.

  • generalna ograničenja

   To su ograničenja koja je postavila biblioteka, s obzirom na interna pravila poslovanja:

   • maksimalni broj pozajmljenih primjeraka van biblioteke
   • maksimalni broj pozajmljenih primjeraka za čitaonicu
   • maksimalni broj rezervacija
   • broj mogućih produženja roka pozajmice kod pojedinačnih primjeraka (ako je broj mogućih produženja npr. 2, a rok pozajmice i rok produženja 1 mjesec, to znači da je posljednji rok za vraćanje 3 mjeseca od datuma pozajmice, ako rok pozajmice produžavamo i ako nema nekih drugih ograničenja.)

  Za sve dodatne informacije u vezi sa nepodmirenim obavezama i ograničenjima moramo se obratiti biblioteci.

  E-obavještavanje

  Biblioteka svojim članovima nudi opciju e-obavještavanja. Možemo izabrati samo onu vrstu obavještenja koje biblioteka omogućava, pod uslovom da smo biblioteci već dali svoju e-adresu ili broj mobilnog telefona.

  Za opciju E-obavještavanje na padajućem spisku ili na jezičcima možemo izabrati podešavanja, unesemo e-adresu ili broj mobilnog telefona.

  E-adresa

  Ako biblioteka još nije sačuvala vašu e-adresu na koju želimo dobijati obavještenja, moramo je unijeti prije prijave na e-obavještavanje. E-adresu možemo upisati nakon klika na jezičak E-adresa, a tamo je možemo i promijeniti.

  Unos ili promijena broja za SMS obavještavanje

  Ako biblioteka još nije sačuvala broj našeg mobilnog telefona na koji želimo dobijati SMS obavještenja, moramo ga unijeti prije prijave na SMS obavještavanje. Broj mobilnog telefona možemo upisati nakon klika na jezičak Broj za SMS obavještavanje, a tamo ga možemo i promijeniti.

  Upozorenje: Izabrana SMS obavještenja dobićemo na mobilni telefon samo ako naš operater omogućava slanje komercijalnih SMS poruka i ako nije otkazano primanje takvih poruka.

  Podešavanja

  Možemo izabrati samo obavještenja koja biblioteka omogućava.

  ObavještenjeObjašnjenje
  Obavještenje o isteku rezervacijeBiblioteka nas obavještava da je izbrisala rezervaciju kojoj je istekao rok važenja.
  Obavještenje o dospjeloj građina rezervacijiBiblioteka nas obavještava da je vraćena građa koja je prilikom naše rezervacije pozajmljena.
  Obavještenje o skorašnjem isteku roka pozajmiceBiblioteka nas obavještava da građi, koju smo pozajmili, ističe rok pozajmice. Koliko dana prije isteka roka pozajmice dobijamo ovo obavještenje zavisi od biblioteke. Rok pozajmice možemo produžiti preko COBISS+ sve dok ne istekne.
  Obavještenje o skorašnjoj opomeniBiblioteka nas obavještava da je rok pozajmice istekao i da ćemo narednih dana dobiti opomenu, ako građu prije toga ne vratimo. Koliko dana prije prijema opomene dobijamo ovo obavještenje zavisi od biblioteke.
  Obavještenje o isteku članstvaBiblioteka nas obavještava da će nam određenog datuma isteći članstvo. Koliko dana prije isteka članstva dobijamo ovo obavještenje zavisi od biblioteke.
  Razna obavještenja bibliotekeBiblioteka nam može slati različita obavještenja u vezi sa poslovanjem, priredbama (npr. izložbe) i sl.

  Promjena šifre

  Šifru, koju su nam dodijelili u biblioteci, možemo promijeniti klikom na opciju Promjena šifre u servisu Moje biblioteke. Ako smo šifru zaboravili, možemo poslati zahtjev za dodjelu nove šifre klikom na link Zaboravljena šifra ispod obrasca za prijavu.

  Upozorenje: Prilikom prijave preko Federacije ArnesAAI za informacije u vezi sa podacima za prijavu sa autorizacijom treba se obratiti administratorima institucionalnih LDAP ponuđača. Pri prijavi preko naloga Google+ ili Facebook podešavanje šifre uređuje se u nalozima Google+ ili Facebook. Pri prijavi e-adresom šifru za prijavu u profil Moj COBISS možemo promijeniti u profilu opcijom Uredi Moj COBISS.

  Korisnički profil Moj COBISS

  Korisnički profil Moj COBISS je prostor u kojem čuvamo sadržaj koji smo potražili i u kojem uređujemo podešavanja COBISS interfejsa, kao što je podešavanje podrazumijevane biblioteke pri pretraživanju, povezivanje različitih naloga servisa Moje biblioteke, čuvanje izvedenih zahtjeva za pretraživanje itd. Ovim podešavanjima možemo prilagoditi korisnički interfejs i tako olakšamo rad.

  Korisnički profil Moj COBISS nalazi se u desnom dijelu prozora u redu menija. Za upotrebu profila potrebna je prijava korisnika. Profil se kreira automatski prilikom prve prijave u COBISS+, osim u slučaju kreiranja profila e-adresom.

  Nakon uspješne prijave, u profilu Moj COBISS koristimo sljedeće opcije:

  • Moje biblioteke
  • Moja polica
  • Moja pretraživanja
  • Podešavanja
  • Uredi Moj COBISS
  • Odjava

  Moje biblioteke

  Klikom na opciju Moje biblioteke ispisuje se spisak biblioteka u kojima je korisnik član i koje su povezane s profilom Moj COBISS. Ako korisnički profil Moj COBISS nije povezan ni sa jednom bibliotekom, ovaj spisak je prazan. Spisak biblioteka sadrži podatke o biblioteci, članskoj karti, pozajmljenoj građi, građi na rezervaciji itd. Klikom na biblioteku dolazimo u servis Moje biblioteke u kojem su nam na raspolaganju detaljni podaci o pozajmljenoj građi i drugim opcijama koje nudi biblioteka. U profilu, biblioteku koja je povezana sa profilom Moj COBISS, klikom na dugme Ukloni uklanjamo sa spiska.

  Klikom na dugme Dodaj biblioteku, napravićemo vezu sa servisom Moje biblioteke. Nakon uspješnog potvrđivanja podataka za autorizaciju, biblioteka se dodaje na spisak biblioteka povezanih sa profilom Moj COBISS. Možemo dodati više članstava za istu biblioteku, npr. i za članove porodice koji posjećuju istu biblioteku.

  Zašto je potrebno da smo povezani sa bibliotekama?

  Ova povezanost nam omogućava jednostavan prelazak iz korisničkog profila u servis Moje biblioteke, jer nova prijava nije potrebna. U profilu možemo povezati sve biblioteke čiji smo član, a potom jednostavno mijenjamo usluge servisa Moje biblioteke.

  Upozorenje: Ako u servisu Moje biblioteke promijenimo šifru, na spisku povezanih biblioteka, kod biblioteke sa promijenjenom šifrom, pojavljuje se ključ koji upozorava da je potrebna nova prijava sa autorizacijom u servis Moje biblioteke. Kada kliknemo na ključ, da bismo se prijavili, sistem od nas zahtijeva unos podataka za autorizaciju. Ako je autorizacija uspjela, ključ nestaje sa spiska biblioteka povezanih sa profilom Moj COBISS.

  Moja polica

  Zapise možemo sačuvati na Mojoj polici. Zapise sačuvamo, tako što ih na spisku rezultata pretraživanja označimo, a potom kliknemo dugme Na policu. Za čuvanje zapisa potrebna je prijava u COBISS+.

  U meniju profila koristimo opciju Moja polica; ispisuje se spisak građe. Ovim zapisima o građi možemo dalje upravljati, tj. možemo ih slati e-poštom, odštampati, prebaciti u RIS format ili Excel tabelu itd. To činimo tako što zapise označimo i upotrijebimo dugmad u meniju iznad spiska građe.

  Možemo podesiti broj zapisa koji se prikazuje na ekranu, pretraživati po spisku Moja polica ili izbrisati zapise klikom na "X".

  Moja pretraživanja

  Izvedena pretraživanja možemo sačuvati i kasnije ih ponovo upotrijebiti. Klikom na dugme Sačuvaj pretraživanje, iznad spiska rezultata, sačuvaćemo zahtjev za pretraživanje u profilu Moj COBISS. Za čuvanje pretraživanja potrebna je prijava u COBISS+.

  Sačuvani zahtjevi za pretraživanje nalaze se u korisničkom profilu Moja pretraživanja. Na spisku sačuvanih pretraživanja prikazuju se podaci o izvođenju pretraživanja, zahtjevu za pretraživanje i bazi podataka po kojoj je pretraživanje izvedeno. Klikom na zahtjev za pretraživanje, ponovo se izvodi pretraživanje.

  Po spisku zahtjeva za pretraživanje može se pretraživati. Klikom na crveno dugme Izbriši, zahtjev za pretraživanje brišemo sa spiska sačuvanih pretraživanja. Spisak sačuvanih zahtjeva za pretraživanje može se prilagoditi tako da se prikazuje 5, 15 ili 20 pretraživanja ili pak sva sačuvana pretraživanja.

  Podešavanja

  Opcijom Podešavanja korisnički interfejs COBISS+ možemo prilagoditi svojim potrebama. Možemo podesiti:

  • podrazumijevani način pretraživanja
  • podrazumijevane biblioteke pri pretraživanju
  • relevantnost rezultata pretraživanja
  • napredne opcije
  • korisnički interfejs
  • broj prikazanih pogodaka pretraživanja

  Kod podrazumijevanog načina pretraživanja možemo podesiti osnovno, izborno ili komandno pretraživanje. Podrazumijevana vrijednost je osnovno pretraživanje, međutim, ovo podešavanje možemo promijeniti ili prilagoditi svom podrazumijevanom izboru.

  Možemo podesiti podrazumijevani katalog ili više kataloga biblioteka po kojima želimo pretraživati. U prozoru Podrazumijevana biblioteka za pretraživanje, na padajućem spisku izaberemo željene kataloge biblioteka.

  Ako želimo uticati na relevantnost rezultata pretraživanja, tj. promijeniti podrazumijevano podešavanje, tako da se na spisku rezultata pretraživanja najprije prikazuje građa koja odgovara našim preferencijama, koristimo opciju Relevantnost rezultata pretraživanja. Ako su npr. članci važan cilj pretraživanja, izaberemo odgovarajuće podešavanje i algoritam relevantnosti će ga uvažavati tako da su članci na spisku rezultata pretraživanja na vrhu. Možemo izabrati sljedeće opcije:

  • nema značaja
  • knjige
  • članci
  • diplome, istraživački radovi i sl.

  Napredne opcije omogućavaju podešavanje nekih dodatnih funkcionalnosti koje se koriste pri pretraživanju, jer čine dio podrazumijevanih vrijednosti. To su:

  • prikaz bibliografske građe u ISBD formatu
  • prikaz bibliografske građe u COMARC formatu
  • eksport bibliografske građe u RIS formatu
  • eksport bibliografske građe u Excel tabelu

  Meni fasetnog ograničavanja možemo postaviti na lijevu ili na desnu stranu spiska rezultata pretraživanja. Sistemski podrazumijevano podešavanje je lijeva strana.

  Podrazumijevano možemo podesiti i broj prikazanih pogodaka na strani. Možemo izabrati 10, 25 ili 100 pogodaka. Sistemski podrazumijevano podešavanje je 10.

  Klikom na dugme Sačuvaj sačuvaćemo podešavanja.

  Uredi Moj COBISS

  U profilu Moj COBISS možemo promijeniti:

  • naziv za prikaz koji se prikazuje u naslovu menija profila
  • šifru profila Moj COBISS

  Profil brišemo klikom na dugme Brisanje vašeg Moj COBISS. Time nepovratno gubimo sva sačuvane zapise, pretraživanja i druga podešavanja profila.

  Kod prijave e-adresom, pored navedenog, možemo promijeniti i:

  • korisničko ime
  • e-adresu

  Neposredni linkovi

  Dati su primjeri neposrednih linkova (URL-a) na neke funkcije u COBISS+.

  VAŽNO: URL ne smije sadržati razmake, dijakritičke (č, š, ž) i neke druge znake. Umjesto razmaka, treba unijeti "+" ili "%20".

  Načini pretraživanja

  Primjeri:

  Ulazak u određenu biblioteku

  Primjeri:

  Savjet:

  U parametar db upisujemo akronim biblioteke.

  Ulazak u određenu bazu podataka

  Primjer:

  Savjet:

  Ako je riječ o bazi podataka, iza posljednje kose crte ("/") unosimo skraćenicu te baze.

  Pretraživanje

  Primjeri:

  Ispis zapisa

  Primjeri:

  Pregled građe koja je pozajmljena, koja je na rezervaciji i ostale građe (Moj profil)

  Primjeri:

  Savjet:

  Za pregled građe potrebna je prijava korisnika u profil Moj profil.

  Upravljanje korisničkom sesijom i odjava

  Posjetom internet aplikaciji COBISS+ kreira se korisnička sesija, koja se može završiti na dva načina:

  • ako smo prijavljeni u profil Moj COBISS, koristimo opciju Odjava

  • završavanjem rada sa internet pregledačem u programu internet pregledača

  Završavanjem sesije, privremena podešavanja (retrospektiva pretraživanja, način pretraživanja itd.) trajno se brišu, a podešavanja u profilu Moj COBISS ostaju sačuvana.

  Upozorenje!

  U slučaju upotrebe COBISS+ na javnim računarima (npr. u bibliotekama), odjavljivanje korisnika je naročito važno. Time čistimo upotrijebljene usluge i ne dozvoljavamo drugim korisnicima da pregledaju naša pretraživanja, pozajmljenu građu itd. Time štitimo svoj identitet.


  (1) U nekim nacionalnim sistemima mreže COBISS.Net mogu da postoje razlike u implementaciji usluge.