COLIB.MK – të dhënat për bibliotekat maqedonase

Baza e të dhënave COLIB përmban të dhëna për bibliotekat, të cilat janë pjesëmarrëse në sistemin COBISS.