NUK - logo

  Pomoč

  Informacije, ki jih potrebujemo, lahko pridobimo na različnih mestih:

  • Pomoč - Izčrpno besedilo, s katerim je predstavljena aplikacija COBISS+. Za navigacijo po besedilu uporabimo vsebinsko kazalo ali kombinacijo tipk CTRL + F.
  • Pogosta vprašanja - Zbirka odgovorov na vprašanja, ki so jih zastavili uporabniki.
  • Novosti - Opis vseh sprememb v razvoju programske opreme (novosti, popravki in navodila) za strokovno javnost in kot arhiv.
  • Klepet v živo - Takojšnja pomoč informatorja iz IZUM-a, ki ga prikličemo s klikom na gumb v spodnjem desnem kotu zaslona.
  • Spletni portal Podpora IZUM - mesto, kjer lahko zastavimo vprašanje, poleg tega pa še predlagamo izboljšavo ali novo funkcionalnost, prosimo za tehnično pomoč ali prijavimo napako.

  Vsa druga vprašanja in predloge pa lahko posredujemo tudi po e-pošti na naslov podpora@izum.si.

  Slovar

  Strokovni izrazi, ki so uporabljeni v besedilu Pomoč COBISS+, so na kratko pojasnjeni v [slovarju]

  Predstavitev COBISS+

  COBISS+ je za vse uporabnike prosto dostopna aplikacija, ki jo razvija Institut informacijskih znanosti (IZUM). Predstavlja nadgradnjo javno dostopnega knjižničnega kataloga, prej imenovanega COBISS/OPAC. V letu 2021 je bila programska oprema za COBISS+ prenesena v okolje Linux.

  COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča, da so jim za potrebe iskanja dostopne različne baze podatkov:

  • vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB
  • lokalne baze podatkov
  • specializirane baze podatkov (domačih in tujih ponudnikov)

  Baze podatkov

  Baze podatkov so zbirke računalniško organiziranih in shranjenih podatkov, namenjenih poizvedovanju. Glede na to, katere podatke potrebujemo, izberemo pri iskanju tiste baze podatkov, od katerih pričakujemo najbolj ustrezne (relevantne) rezultate iskanja.

  V COBISS+ lahko izberemo:

  • Vse knjižnice (COBIB) - vzajemni katalog vseh vseh knjižnic

  ali portale univerz

  • ADZ - Akademska digitalna zbirka Slovenije
  • DiKUL - Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani
  • mEga - iskalnik NUK
  • UM:NIK - iskalnik Univerze v Mariboru
  • Digital:UP - Digitalni portal Univerze na Primorskem

  ali

  • Unpaywall - zbirko prostodostopnih znanstvenih člankov
  • druge baze podatkov
  • druge informacijske vire

  Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB

  Vzajemna baza podatkov COBIB je skupni katalog vseh knjižnic, vključenih v sistem COBISS, in je pri iskanju privzeto nastavljena baza podatkov. Kadar poizvedujemo na splošno in tudi, kadar iščemo članke, je to najbolj smiselna izbira. Več ...

  Lokalna baza podatkov

  Lokalna baza podatkov je katalog posamezne knjižnice, ki je vključena v sistem COBISS. Če v iskalno okno Knjižnice vpišemo akronim ene knjižnice (lahko tudi njeno ime, oddelek ali kraj), se iskanje izvede po katalogu izbrane knjižnice. Če izberemo več knjižnic, se iskanje izvede po več lokalnih katalogih hkrati (Vse knjižnice).Knjižnico lahko izberemo tudi s klikom na povezavo Seznam vseh knjižnic pod iskalnim obrazcem. Odpre se nova stran s seznamom lokalnih baz (katalogov) knjižnic.Posamezno knjižnico odstranimo iz nabora katalogov, tako da kliknemo križec pred njenim imenom, če pa kliknemo križec v desnem kotu iskalnega okenca, izbrišemo vse vpisane knjižnice.

  Iskanje po lokalnih katalogih posameznih izbranih knjižnic lahko v uporabniškem profilu nastavimo kot privzeto vrednost. [Več ...]

  Unpaywall

  V to bazo so vključeni znanstveni članki iz odprtega dostopa (angl. open access) s celotnim besedilom. Vključeni so članki, ki imajo enolični identifikator DOI in so zajeti iz baz različnih založnikov in repozitorijev. Več ...

  Druge baze podatkov

  Pod zavihkom Baze podatkov lahko izberemo Druge baze podatkov:

  • COLIB – podatki o knjižnicah Več ...od
  • CONOR – normativna datoteka osebnih in korporativnih imen Več ...
  • SGC – splošni geslovnik COBISS Več ...
  • CORES – serijske publikacije: uredniki in drugi Več ...
  • ELINKS – e-publikacije z zapisi v COBIB Več ...

  Drugi informacijski viri

  Pod zavihkom Baze podatkov so dostopni še Drugi informacijski viri, ki so vključeni v sistem COBISS:

  • JCR – faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports. Več ...
  • SNIP – faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper. Več ...
  • DOM/UKM – domoznanstvo UKM. Več ...
  • ZAL/ISBN – založniki Več ...

  Na portalih univerz pa je med drugimi informacijskimi viri naveden še SICRIS.

  • SICRIS - informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji Več ...

  Knjižnično gradivo

  Knjižnice v svojih prostorih hranijo gradivo v fizični obliki, v svojih knjižničnih katalogih pa shranjujejo bibliografske zapise za to gradivo, poleg tega pa tudi zapise za gradivo v elektronski obliki in za izvedena dela, ki fizične oblike nimajo (npr. predavanja, nastopi, dogodki itd.).

  Osnovne vrste knjižničnega gradiva so:

  • knjige (monografske publikacije)
  • časopisi in revije (serijske publikacije)
  • članki (sestavni deli publikacij)
  • e-knjige
  • zvočne knjige
  • glasbeni in drugi zvočni posnetki
  • videoposnetki in filmi
  • e-video (pretočne video vsebine)
  • kartografsko gradivo
  • notno gradivo
  • slikovno gradivo
  • igrače, predmeti
  • izvedena dela (dogodki)

  Bibliografski zapis

  Bibliografski zapisi predstavljajo sestavni del bibliografsko-kataložnih baz podatkov v sistemu COBISS. Nekateri zapisi vključujejo tudi spletne povezave (naslov URL) do celotnih besedil in če dostop do spletnega vira ni pogojevan s plačilom ali z naročniškim odnosom s ponudnikom, se lahko iskanje razširi tudi na celotno besedilo (velja za osnovni način iskanja).

  Vmesnik

  Videz vmesnika COBISS+ lahko prilagodimo svojim potrebam, tako da neposredno v spletnem brskalniku spremenimo nekatere nastavitve za velikost prikazanega besedila ter barve ozadja in besedila.

  Najpogosteje uporabljena brskalnika sta Chrome in Firefox, na voljo pa so še Edge, Opera, Safari. Sistem COBISS ne podpira več brskalnika Internet Explorer.

  V vseh brskalnih velja ista kombinacija tipk za spreminjanje velikosti besedila:

  • Povečanje besedila CTRL in +
  • Pomanjšanje besedila CTRL in -
  • Ponastavitev na privzeto velikost CTRL in 0

  COBISS+ omogoča tudi prilagoditev vmesnika za slepe in slabovidne, tako da izberemo temo s povečanim kontrastom. Možnost najdemo v menijski vrstici pod .

  Uporabniška seja

  Uporabniška seja se kreira ob vsaki uporabi aplikacije COBISS+ in predstavlja zbir dejanj, ki jih kot uporabnik izvedemo na spletnem naslovu COBISS+ v določenem časovnem obdobju (ogled strani, iskanje gradiva itd.).

  Uporabniška seja se zaključi, če:

  • zapremo okno spletnega brskalnika ali
  • se odjavimo v uporabniškem profilu (gumb ).

  Ko zapremo okno brskalnika ali se odjavimo iz uporabniškega profila, se trajno izbrišejo sledi uporabljenih storitev (zgodovina iskanj, način iskanja ipd.).

  Opozorilo za delo na javnih računalnikih!
  Še posebej je pomembno, da zapremo brskalnik oz. okno, v katerem smo odprli COBISS+, kadar delamo na javnih računalnikih (npr. v knjižnicah). Tako drugim onemogočimo, da bi videli, kaj smo iskali, katero gradivo imamo izposojeno itd., in tako zaščitimo svojo identiteto in zasebnost.

  Postani član

  Če knjižnica omogoča spletni vpis člana, lahko uporabnik pod iz spustnega seznama izbere in nato klikne na .

  Glede na vrsto knjižnice se odpre ustrezni obrazec za vnos podatkov.

  Iskanje

  V vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB, lokalnih bazah podatkov knjižnic in drugih bazah podatkov lahko uporabimo enega od treh načinov iskanja:

  • [osnovno iskanje]
  • [izbirno iskanje]
  • [ukazno iskanje]

  Za vsak način iskanja je pripravljen iskalni obrazec s praznimi vnosnimi okni, kamor vpišemo iskalni niz ali iskalno zahtevo.

  Osnovno iskanje je namenjeno splošnemu poizvedovanju, pri izbirnem ali ukaznem iskanju pa lahko iskalno zahtevo natančneje oblikujemo in se tako bolj približamo želenim rezultatom.

  Pri osnovnem iskanju vpišemo besede ali frazo, pri izbirnem iskanju izberemo iskalna polja in iskalne pojme po želji kombiniramo z logičnimi operatorji, za ukazno iskanje pa moramo poznati strukturo bibliografskih zapisov in sami oblikovati iskalno zahtevo v pravilni obliki (sintaksi).

  Po oblikovanju iskalne zahteve s klikom na gumb sprožimo iskanje.

  Tehnike in načela pri iskanju

  Da bi rezultat našega iskanja čim bolj ustrezal našim potrebam in željam, je dobro poznati nekaj tehnik iskanja.

  Velike in male črke

  Iskalno zahtevo lahko zapišemo s samimi velikimi ali samimi malimi črkami ali mešano, saj to ne vpliva na rezultat iskanja:

  Primer:

  france prešeren ali

  France Prešeren ali

  FRANCE Prešeren

  Diakritični znaki in posebne črke

  Pri vpisovanju iskalnih zahtev lahko uporabimo diakritične znake ali pa jih opustimo (izjema je baza CONOR), saj to ne vpliva na rezultat iskanja. Pomembno je samo, da v eni iskalni zahtevi ne mešamo različnih vrst znakov in smo dosledni pri njihovi uporabi oz. opuščanju.

  Primeri:

  Avtor: župančič | zupancic

  Avtor: Gödel | Godel

  Avtor: nesbø, jo | nesbo, jo

  Ključne besede: karađorđević | karadordevic (NEPRAVILNO: karađordevic)

  Besedno iskanje

  Besedno iskanje pomeni, da se iskanje izvede po vsebini bibliografskega zapisa po vsaki posamezni besedi (npr. v (pod)poljih za naslov, ime avtorja, založnika itd.). Med iskalne pojme lahko postavimo katero koli ločilo ali naredimo presledek. Vrstni red iskalnih pojmov pri besednem načinu iskanja je poljuben.

  Primer:

  Ključne besede: ivan-grohar ali ivan grohar ali grohar:ivan

  Rezultat iskanja so zapisi, v katerih se kjer koli v zapisu pojavljata obe besedi - Ivan in Grohar.

  Primer:

  Naslov: zgodovina slovencev ali slovencev zgodovina

  Med rezultati iskanja sta tudi zapisa za gradivo z naslovom Zgodovina Slovencev do leta 1918 in Zgodovina koroških Slovencev.

  Frazno iskanje

  Frazno iskanje pomeni, da program išče po vsebini bibliografskega zapisa frazo, to je točno takšno zaporedje iskalnih pojmov, kot smo jih navedli v iskalni zahtevi in postavili v narekovaje (skupaj z vsemi ločili, opuščaji, vezaji itd.). Če narekovajev ne uporabimo, se samodejno izvede besedno iskanje.

  Primer:

  Naslov: "slovenske narodne jedi"

  Rezultat iskanja je zapis za gradivo z naslovom Slovenske narodne jedi.

  Primer:

  "to be or not to be"

  Rezultat iskanja so vsi bibliografski zapisi, v katerih najdemo besede skupaj v točno tem zaporedju in obliki. Ta način iskanja pri osnovnem iskanju se razlikuje od iskanja po frazah pri izbirnem in ukaznem iskanju, kjer iščemo po nizu znakov, praviloma do znaka natančno (izjema so nekateri posebni znaki, ki jih izpustimo).

  Vsako besedo iz besedne zveze lahko krajšamo, s tem pa seveda iskanje razširimo in povečamo število rezultatov iskanja.

  Primer:

  "sloven* narod* jed*"

  Med rezultati iskanja se znajdejo zapisi za priročnike z naslovom Slovenske narodne jedi, veliko diplomskih del na temo narodnih jedi, pa tudi zapis za knjigo Ustava in pravila Slovenske narodne podporne jednote : 1967-1970.

  Ključne besede

  Iskanje po ključnih besedah pomeni, da se iskanje izvede po vseh indeksiranih poljih bibliografskega zapisa. Iščemo lahko besedno, frazno ali kombinirano (hkrati besedno in frazno). Fraze zapišemo v narekovajih.

  Primer:

  Ključne besede: požiralnik*, voranc

  Rezultat iskanja so zapisi, v katerih so beseda Voranc in vse besede, ki se začenjajo s požiralnik, npr. zapisi z naslovom novele Boj na požiralniku in imenom Prežihov Voranc.

  Primer:

  Ključne besede: "protestantski katekizem", trubar

  Med rezultati iskanja je tudi zapis za zbirko predgovorov protestantskih piscev Protestantski katekizem; v tej zbirki je objavljen tudi predgovor Primoža Trubarja.

  Krajšanje iskalnih pojmov

  Iskalne pojme lahko v iskalno okno/obrazec vpišemo v celoti ali pa jih krajšamo. Za krajšanje uporabljamo znak * in znak %.
  Zvezdica nadomešča poljuben niz znakov (tudi nič znakov) in jo lahko uporabimo na začetku, v sredini ali na koncu iskalnega pojma. Znak % nadomesti natančno en znak, jih je pa lahko več v nizu.

  Primer:

  Naslov: *stein

  Rezultati iskanja so zapisi za dela z naslovom Mileva Einstein, teorija žalosti, Weisenstein: Roman, Frank Einstein in kozmična zadrga itd.

  Primer:

  Po*er, Harry ALI Po%%er, Harry

  Rezultat iskanja v bazi CONOR je normativni zapis za mladinskega literarnega junaka Harryja Potterja.

  Primer:

  okužba klop*

  Rezultati iskanja so zapisi za dela, ki vključujejo tudi pregibne oblike okrajšane besede (klopni, klopom, klopov, klopnega ...).

  Iskalni operatorji

  Pri oblikovanju iskalne zahteve lahko iskalne pojme kombiniramo z iskalnimi operatorji. Z njimi določimo, v kakšnih odnosih naj bodo podatki, ki jih iščemo. V COBISS+ uporabljamo:

  • tri logične (Boolove) operatorje
  • en operator bližine

  Logični (Boolovi) operatorji

  Logični operatorji so v iskalnem obrazcu za izbirno iskanje v slovenskem jeziku, v ukaznem iskanju pa jih zapisujemo v angleškem jeziku.

  OperatorRezultat iskanja
  IN/ANDzapisi, ki vsebujejo vse pojme, ki smo jih povezali z operatorjem IN/AND
  ALI/ORzapisi, ki vsebujejo vsaj enega od navedenih iskalnih pojmov, povezanih z ALI/OR
  IN NE/AND NOTzapisi, ki vsebujejo prvi iskalni pojem, ne vsebujejo pa pojma, ki sledi operatorju NE/AND NOT

  Primeri: (ukazno iskanje)

  psi OR mačke

  planinstvo AND vodniki

  novinarstvo AND NOT televizij*

  Operator bližine

  Operatorji bližine (kontekstni operatorji) določajo, kako blizu naj bodo določeni podatki v zapisih, po katerih je sproženo iskanje. Operatorjev bližine je veliko vrst, COBISS+ uporablja le operator bližine NEAR (N). Iskalno zahtevo razširimo, če vnesemo vrednost n, ki pove, največ koliko besed je lahko med podatkoma, ki smo ju povezali z operatorjem NEAR (nN).Vrstni red podatkov je poljuben.

  OperatorRezultat iskanja
  NEAR (N)zapisi, v katerih (z operatorjem povezana) podatka stojita skupaj, njun vrstni red je poljuben
  nNEAR (nN)zapisi, v katerih (z operatorjem povezana) podatka stojita za največ n besed narazen, njun vrstni red je poljuben

  Primer:

  rudolf (N) maister

  Iskalno zahteva se dejansko glasi: Rudolf Maister in Maister, Rudolf

  Primer:

  cost (1N) benefit

  Iskalna zahteva se dejansko glasi: cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit

  Operator bližine lahko kombiniramo z iskalnimi priponami.

  Primer:

  novinar* (2N) raziskov*/TI

  Med rezultati iskanja je članek Poučevanje in raziskovanje novinarskih žanrov na Slovenskem in članek Res vemo, kaj je raziskovalno novinarstvo.

  Vrstni red izvajanja logičnih operacij

  Pri uporabi logičnih operatorjev moramo biti pozorni na vrstni red izvajanja. Med izrazi v iskalni zahtevi je privzeta logična operacija IN. Besedi "in" in "and" se v iskalni zahtevi obravnavata enako kot drugi izrazi, ki se pojavljajo v naslovu, povzetku ali kjer koli drugje v bibliografskem zapisu.

  Pri izbirnem iskanju se izvajajo operacije po iskalnih poljih od zgoraj navzdol. Operator IN je privzeti operator. Ker je logični operator ALI še posebej občutljiv, ga je najbolje uporabiti povsem na začetku iskalne zahteve. Pri izbirnem iskanju je logični ALI možno uporabiti v istem iskalnem oknu.

  V COBISS+ se logične operacije izvajajo v tem vrstnem redu:

  • oklepaj
  • operator bližine (N)
  • AND NOT
  • AND
  • OR

  Primer:

  ((morje OR zrak) AND onesnaže*) AND NOT reke

  Sintaksa te iskalne zahteve določa, da se najprej izvede iskanje po zapisih, ki vsebujejo besedo morje ali zrak, nato se iz te množice zapisov izberejo samo zapisi, ki vsebujejo tudi iskalni pojem onesnaže, na koncu pa se izločijo vsi zapisi, ki vsebujejo iskalni pojem reke.

  Samodokončanje besed (angl. autocomplete)

  Ob vpisovanju iskalne zahteve v iskalni obrazec za osnovno iskanje program samodejno predlaga iskalne izraze, ki bi nam lahko bili v pomoč pri iskanju.

  Primer:

  Primer: tele

  Iskalnik ponudi: telefonsko komuniciranje, telekomunikacije, telefon, telesna dejavnost … Če v spustnem seznamu izberemo, kar ustreza naši poizvedbi (npr. telefon), se ta prenese v vnosno okno in rezultati iskanja bodo zapisi, ki imajo v katerem koli polju ali v polnem besedilu besedo telefon. Iskanje sprožimo s klikom na gumb .

  Samodokončanje besede deluje v knjižničnih katalogih, kot tudi v drugih bazah in informacijskih virih, vključenih v COBISS+. Če gre za tujo bazo podatkov (npr. JCR), je samodokončanje na voljo v angleškem jeziku.

  Iskanje v območju

  Kadar želimo poiskati dela, ki so bila izdana v določenem časovnem obdobju, moramo vnesti dve letnici v kronološkem zaporedju:

  • Pri izbirnem iskanju izberemo (za bližnjo preteklost) časovni okvir 1 leto, 3 leta, 5 let ali vnesemo vsako letnico v svoje vnosno okno pri Leto izida.
  • Pri ukaznem iskanju vnesemo dve letnici v kronološkem zaporedju in med njiju postavimo dvopičje.

  Primer:

  Leto izida: 1994:2000

  Rezultat iskanja so vse publikacije, ki so izšle med letoma 1994 in 2000.

  Izbira iskalnih pojmov

  Pri iskanju informacij je ključnega pomena pravilna izbira iskalnih pojmov. Če ne poznamo natančnih iskalnih pojmov, najprej vnesemo splošne pojme. Če nas npr. zanima, katere okužbe prenašajo klopi, a ne poznamo natančnega imena okužb, vnesemo:

  Primer:

  okužba

  Pogosto je samo en iskalni pojem premalo, da bi našli primerno število ustreznih rezultatov, zato vnesemo:

  Primer:

  okužba klop*

  Nadaljnje dodajanje iskalnih pojmov omeji rezultate iskanja in velikokrat s seznama rezultatov izloči tudi pomembne rezultate. Zato uporabimo bolj specifične (natančne) iskalne pojme, ki smo jih našli pri pregledu najpomembnejših rezultatov.

  Primer:

  Borelioza meningoencefalitis

  Pri osnovnem iskanju dosežemo boljše rezultate, če namesto naravnega jezika uporabimo ključne besede. Iskalna zahteva okužba klop* je boljša kot bolezni, ki jih prenašajo klopi.

  Členi

  Člene, ki jih poznajo tuji jeziki, lahko pri fraznem načinu iskanja izpustimo. Iskalno zahtevo (npr. naslov) lahko vpišemo v iskalno okno brez člena a, the, die, l, le, la itd.

  Primer:

  "chronik von visoko"

  Rezultat iskanja je nemški prevod Tavčarjeve Visoške kronike z naslovom Die Chronik von Visoko.

  Primer:

  "secret diary of adrian*"

  Rezultat iskanja je zapis za mladinsko delo z naslovom The secret diary of Adrian Mole aged 13 3/4.

  Primer:

  "vie en rose"

  Med rezultati iskanja so glasbeni CD-ji Edith Piaf s tem naslovom in tudi CD Zorana Predina, na katerem je posneta pesem z naslovom La vie en rose.

  Iskanje po osebnih imenih

  V bibliografskih zapisih so osebna imena v poljih za odgovornost in poljih za ime kot predmetno oznako invertirana, to pomeni, da je priimek na prvem mestu, sledi pa eno ali več imen. Zaradi te strukture podatkov moramo pri fraznem načinu iskanja vnesti ime v obliki "Priimek, Ime". Ker so pri nekaterih imenih v poljih za avtorstvo ali poljih za ime, ki predstavlja predmetno oznako, dodane tudi letnica rojstva ali smrti ali obe letnici, je priporočljivo, da frazo zaključimo še z znakom za krajšanje (*).

  Primer:

  Avtor: "linhart, anton tomaž*"

  Med rezultati iskanja so zapisi, v katerih sta v polju za odgovornost obliki imena Linhart, Anton Tomaž in Linhart, Anton Tomaž, 1756–1795.

  Ločila in posebni znaki

  Naslovi del pogosto vključujejo tudi ločila in druge znake, kot so: -

  • oklepaji (okrogli ( ), oglati [ ], lomljeni < >),
  • znaki za krajšanje (zvezdica (*), znak za odstotek (%)),
  • ter druga ločila (dvopičje (:), tri pike (...), (enačaj (=) in grabljice (#)).

  Pri iskanju lahko ta ločila nadomestimo s presledkom, če stojijo sredi iskalne zahteve, ali pa jih izpustimo, če stojijo na začetku ali na koncu iskalnega pojma.

  Primer:

  žiga zois – kozmopolit (in tudi brez pomišljaja) žiga zois kozmopolit

  Rezultat iskanja je zapis za e-vir z naslovom Žiga Zois – kozmopolit, blagohoten mecen in zbiratelj.

  Primer:

  Kako deluje? (in tudi brez vprašaja) Kako deluje

  Rezultat iskanja so zapisi za različna dela, med temi je enciklopedija Kako deluje? in tudi priročnik z naslovom Kako deluje? Energija in moč.

  Primer:

  "Nekoč je bilo življenje"

  Rezultat iskanja je gradivo z naslovom Nekoč je bilo ... življenje.

  Pri fraznem iskanju (iskalno zahtevo postavimo med narekovaje) pa moramo frazo vnesti z vsemi ločili, opuščaji, vezaji itd.

  Primer:

  "Nekoč je bilo ... življenje"

  Lematizacija (razširitev iskanja)

  Lematizacija je postopek določanja osnovne oblike posameznim besedam. Osnovno obliko besede imenujemo lema (npr. beseda boljši ima za lemo besedo dober.).Program tako izvede samodejno iskanje po obliki besede, ki smo jo vnesli, hkrati pa izvede še iskanje po pregibnih oblikah leme, s čimer se iskalna zahteva razširi. Iskanje na osnovi lematizacije deluje le v osnovnem iskanju in le za slovenske besede, ki so vključene v Amebisov lematizator (https://www.amebis.si).

  Primer:

  boljše razumevanje okužb

  Če bi to iskalno zahtevo postavili med narekovaje (frazno iskanje), ne bi dobili nobenega rezultata, zaradi lematizacije pa nam program kot rezultat iskanja ponudi tudi zapise oz. celotna besedila, ki vključujejo še druge pregibne oblike teh treh iskalnih pojmov: boljše, boljši, dober, dobro … razumevanje, razumevanj, razumevanja … okužb, okužba …

  Omejevanje iskalne zahteve

  Omejevanje pred iskanjem

  Že pri oblikovanju iskalne zahteve lahko iskanje omejimo, in sicer:

  • v osnovnem iskanju na vrsto gradiva (spustni seznam se odpre ob iskalnem oknu Iskalni niz na desni strani)
  • v izbirnem iskanju na vrsto gradiva, vrsto vsebine, jezik in leto izida (možnosti omejevanja so pod iskalnim obrazcem)
  • v ukaznem iskanju na vrsto gradiva (spustni seznam je pod iskalnim oknom Iskalna zahteva), z uporabo iskalnih predpon in pripon pa še na jezik, leto izida itd.

  Privzeta vrednost za omejitev je vse gradivo.

  Omejevanje po iskanju

  Ko se iskanje izvede, lahko na dobljenem seznamu rezultatov izvedemo še omejevanje s filtri. Prikaz filtrov lahko s puščico oz premikamo na desno ali levo stran okna.

  Možno je uporabiti več filtrov hkrati:

  • omejitev rezultatov (online)
  • leto izida
  • vrsta vsebine
  • vrsta gradiva
  • tipologija dokumentov/del
  • jezik
  • ciljna skupina
  • avtor
  • predmet

  Filtri na portalih pa so naslednji:

  • omejitev rezultatov (celotno besedilo, recenzirano, odprti dostop)
  • leto izida
  • vrsta vsebine
  • naslov publikacije
  • jezik
  • disciplina
  • predmetne oznake
  • avtor
  • ime vira
  • ime baze podatkov

  Pri posamezni vrednosti filtra se v oklepaju izpiše, koliko zapisov med rezultati zadnjega iskanja temu pogoju ustreza. Z izbirami filtrov in njihovih vrednosti dodatno omejimo osnovno iskalno zahtevo (npr. izberemo priročnik pri filtru vrsta vsebine). Izbrani filtri postanejo aktivni, ko jih potrdimo s klikom na gumb , prekličemo pa jih tako, da kliknemo gumb . Če ne želimo preklicati vseh aktivnih filtrov, kliknemo križec samo pred izbranimi filtri in uporabimo gumb .

  Omejitev na e-dostop

  Če za omejevanje izberemo filter online, pomeni, da želimo med rezultati iskanja izbrati samo tiste zapise, ki imajo med podatki tudi URL-naslov, to je podatek o dostopnosti gradiva v elektronski obliki na spletu. Ko v zapisu kliknemo URL, se premaknemo iz COBISS+ na spletno mesto ponudnika vsebine. Ali je dostopno celotno besedilo ali ne, je odvisno od dogovora med ponudnikom vsebine in knjižnico.

  Rezultati iskanja

  Ko se iskanje v COBISS+ zaključi, se pod iskalnim obrazcem pojavi seznam z zapisi za dela, ki ustrezajo iskalni zahtevi. Zapisi v tem seznamu imajo zaporedno številko, sledi ikona, ki označuje vrsto gradiva, pred naslovom pa je lahko tudi slika naslovnice posameznega dela. Navedeni so osnovni podatki o delu (naslov, avtor, vrsta gradiva, jezik, leto izida) in ikona za status dostopnosti gradiva (npr. za izposojo, na spletu, izposoja ni možna itd.).

  Če nad seznamom rezultatov iskanja kliknemo na gumb (več), lahko iz spustnega seznama izberemo možnosti nadaljnjega upravljanja z izbranimi zapisi (gl. [gumbi]

  Razvrstitev rezultatov

  Rezultati iskanja (bibliografski zapisi) se razvrstijo v seznam. Zaporedje zapisov v dobljenem seznamu je možno spremeniti, če spremenimo načelo za razvrščanje – po relevantnosti, avtorju, naslovu, letu izida – s klikom na gumb .
  Po prijavi v COBISS+ pa lahko relevantnost rezultatov iskanja določimo pri Nastavitve.

  Prikaz rezultatov

  Ko v seznamu rezultatov iskanja kliknemo na izbrani zapis, preidemo na nivo bibliografskega zapisa. Vidimo lahko različno količino podatkov o knjižničnem gradivu:

  • Pod zavihkom vidimo naslov, ime avtorja, vrsto gradiva, izdajo ... in identifikacijsko številko bibliografskega zapisa (COBISS-ID).
  • Pod zavihkom je podatkov o delu že več (npr. o zbirki, obsegu dela, založbi itd.).
  • Celoten bibliografski zapis pa je mogoče videti, če se prijavimo v uporabniški profil in si pri izberemo Prikaz bibliografskega zapisa v formatu COMARC. Na tem mestu lahko izberemo tudi format izpisa ISBD.

  Pri vseh prikazih je nad seznamom rezultatov iskanja gumb (več), nad bibliografskim zapisom pa vrstica z [gumbi] , ki ponujajo možnosti nadaljnjega upravljanja z izbranimi zapisi.

  Kadar imamo na zaslonu osnovne podatke, so na desni strani zaslona, pod naslovom , spletne povezave do preostalih del istega avtorja oz. soavtorja, s povezavami do sorodnih tem, pri knjigah pa še možnost Vse izdaje in prevodi in Vse izdaje v tem jeziku ter pri revijah Članki izbrane revije.

  Pod zavihkom se izpiše seznam knjižnic, ki hranijo iskano gradivo (ime, kraj, akronim ter podatki o zalogi, npr. število izvodov). Potem ko izberemo določeno knjižnico, se pokažejo podatki o izposoji izvodov gradiva, kot so signatura, inventarna številka, lokacija, status izvoda (prosto, izposojeno – na dom, v čitalnico) in možnost rezervacije.

  Osnovno iskanje

  Osnovno iskanje je nediferencirano iskanje, ki ga uporabimo predvsem, kadar imamo dokaj popolne podatke. Z uporabljenimi iskalnimi pojmi se sproži iskanje po vseh podatkih znotraj enega bibliografskega zapisa, tudi po morebitnih povzetkih in celotnem besedilu, če je le-to dostopno online.

  Oblikovanje iskalne zahteve v osnovnem iskanju

  1. V iskalno okno vpišemo eno ali več besed.
  2. V oknu izberemo katalog knjižnice ali kataloge več knjižnic, po katerih želimo iskati; privzeta nastavitev je iskanje po vzajemnem katalogu COBIB (Vse knjižnice).
  3. Po potrebi nastavimo vrsto gradiva; privzeta nastavitev je iskanje po vsem gradivu.
  4. S pritiskom na tipko Enter ali klikom na gumb sprožimo iskanje.

  Primer:

  v okno za iskanje vnesemo: župančič čaša opojnosti

  s spustnega seznama desno izberemo vrsto gradiva, npr.: knjige

  Izbirno iskanje

  Izbirno iskanje je diferencirano, napredno iskanje, ki omogoča natančnejše oblikovanje iskalne zahteve, saj imamo v iskalnem obrazcu možnost, da iz spustnega seznama izberemo točno določeno iskalno polje in da iskanje že vnaprej omejimo z izbiro filtrov.

  Iskalne izraze lahko kombiniramo z logičnimi operatorji (IN, ALI, IN NE). Privzeta vrednost logičnega operatorja je IN, privzeti način iskanja je besedno iskanje, v posameznih iskalnih oknih pa lahko z uporabo narekovajev iščemo tudi frazno.

  Izbirno iskanje se izvede po vseh indeksiranih poljih bibliografskega zapisa, razen v primeru če izberemo iskanje po polju Ključne besede. Iskanje po polju ključne besede se izvede po vseh indeksiranih poljih bibliografskega zapisa in tudi po morebitnih povzetkih ter celotnem besedilu, če je le-to dostopno online.

  Med iskalnimi pojmi v istem iskalnem polju je možno uporabiti logični operator ALI. V tem primeru ga pišemo z velikimi črkami.

  Oblikovanje iskalne zahteve v izbirnem iskanju

  1. V iskalnem obrazcu izberemo iskalno polje (iskalni indeks), s katerim želimo omejiti iskanje. V iskalno okno vpišemo eno besedo ali več besed.
  2. Če želimo iskanje dodatno omejiti, izpolnimo še druga iskalna okna. Iskalna polja lahko izberemo iz spustnega seznama, po potrebi pa jih lahko dodajamo s klikom na gumb .
  3. Pri izbiri več iskalnih polj moramo paziti, da jih kombiniramo z ustreznim logičnim operatorjem. Privzeta vrednost je operator IN, iz spustnega seznama pa lahko izberemo operator ALI in operator IN NE.
  4. Izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo iskati.
  5. Po potrebi iskanje dodatno omejimo po vrsti gradiva, vrsti vsebine in jeziku.
  6. S pritiskom na tipko Enter ali s klikom na gumb sprožimo iskanje.

  Primer:

  Iskalno poljeVrednostOperator
  Naslov:vino*ALI
  Naslov:trt*IN
  Leto izida:199*

  Rezultat iskanja je gradivo, ki je izšlo v obdobju od leta 1990 do leta 1999 in ima v naslovu katero od besed, ki se začenja na vino ali na trt, npr. knjiga z naslovom Zbornik Društva vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, ki je izšla leta 1997.

  Ukazno iskanje

  Ukazno iskanje je namenjeno uporabnikom z več izkušnjami, ki zelo dobro poznajo strukturo podatkov v bibliografskem zapisu. Iskalno zahtevo je namreč treba oblikovati z uporabo iskalnih indeksov (predpon ali pripon), obenem pa je možno iskalne pojme še kombinirati z logičnimi operatorji in operatorjem bližine.

  Oblikovanje iskalne zahteve v ukaznem iskanju

  1. V iskalno okno vpišemo iskalno zahtevo v ustrezni sintaksi.
  2. V oknu izberemo kataloge knjižnic, po katerih želimo izvesti iskanje, tako da vnesemo podatke o posamezni knjižnici ali več knjižnicah. Če pustimo okno prazno, je privzeta vrednost vzajemni katalog COBIB (Vse knjižnice).
  3. Po potrebi iskanje omejimo na vrsto gradiva.
  4. S klikom na gumb zaženemo iskanje.

  Iskanje po osnovnem indeksu

  Pri iskanju po osnovnem indeksu iščemo po ključnih besedah. V iskalno okno vpišemo eno ali več besed ter po potrebi uporabimo logične ali kontekstne operatorje. Če operatorjev ne vpišemo, se pri vnosu več besed samodejno izvede logična operacija AND (IN).

  Oblika iskalne zahteve: [iskalni pojem] [operator] [iskalni pojem] ...

  Primeri:

  hribovske kmetije

  kmetije AND hribovske

  indukcijsko segrevanje naprav*

  harry potter kamen modrosti

  planet zemlja encikloped*

  Če tako oblikovani iskalni zahtevi dodamo tudi iskalne pripone, iskalne pojme še dodatno omejimo.

  Oblika iskalne zahteve: [iskalni pojem]/[pripona] [operator] [iskalni pojem]/[pripona] ...

  Primeri:

  kmetije/TI AND hribovske*/TI

  (kmetije AND hribovske)/TI

  venček (N) narodnih

  (venček (N) narodnih)/KW

  Iskanje po dodatnih indeksih

  Iskalno zahtevo sestavimo tako, da vpišemo iskalno predpono, nato enačaj in iskalni pojem: [iskalna predpona]=[iskalni pojem]

  ali v kombinaciji z operatorji: [iskalna predpona]=[iskalni pojem] [operator] [iskalna predpona]=[iskalni pojem] ...

  Primeri:

  TI=molekularna genetika v medicini OR DU=molekularna genetika

  AU=darabont* AND TI=kaznilnica odrešitve

  AU=tolstoj* AND TI=ana karenina AND LA=slv

  Kombinirano iskanje

  Možno je tudi kombinirano iskanje z osnovnim in dodatnim indeksom.

  Primeri:

  Viktoria AND Holt/AU

  slovenske AND gore/TI

  james/AU AND dedinja

  dumas/TI AND življenjepis AND slovenski

  TI=gandhi AND columbia*/PU AND video

  Seznam predpon in pripon za ukazno iskanje

  Seznam iskalnih predpon

  Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, s katerim želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

  PomenPredponaPrimer iskanjaŠifrant
  Avtor – osebaAU=AU=Cankar, Iva*
  Avtor – korporacijaCB=CB=Institut Jožef Stefan
  Kraj sest./dod. k imenu korp.CP=CP=Bled
  NaslovTI=TI=*za telebane
  Naslov originalaTO=TO=Windows for dummies
  ZbirkaCL=CL=Zbirka Cicibanova knj*
  Kraj izidaPP=PP=Trst
  Leto izidaPY=PY=1973
  Zaključno leto izidaP2=P2=1982
  ISBNBN=BN=86-11-14789-8
  ISSN pri člankuSN=SN=1318-3176
  ISSNSP=SP=0350-4972
  ISSN-LSL=SL=0350-4972
  Predmetne oznakeSU=SU=Poslovanje bank
  Povzetek ali izvlečekAB=AB=matemat*
  ZaložnikPU=PU=Založba(2N)plošč
  Koda za vrsto avtorstvaAC=AC=440Šifrant
  Koda za vrsto vsebineCC=CC=j3Šifrant
  Država/regija izidaCO=CO=itaŠifrant
  Šifra ustanove/organizacijeFC=FC=3-114*Šifrant
  JezikLA=LA=czeŠifrant
  Koda za literarno vrstoLC=LC=a4Šifrant
  Jezik izvirnikaLO=LO=jpnŠifrant
  Koda za predvidene uporabnikeTA=TA=bŠifrant
  Tipologija dokumentov/delTD=TD=1.01Šifrant
  UDK za iskanjeUC=UC=331.56Šifrant
  Ključne besedeKW=KW=magnet* resonanca osnove
  Ključne besedemagnet* resonanca osnove
  Seznam iskalnih pripon

  Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, lahko besedam dodamo iskalno pripono in tako omejimo iskanje besede na posamezni iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

  PomenPriponaPrimer iskalne zahteve
  Povzetek ali izvleček/ABmatemat*/AB
  Avtor – oseba/AUHolt Victoria/AU
  Avtor – korporacija/CBUniverzitet* knjižnic/CB
  Kraj sest./dod. k imenu korp./CPPortorož/CP
  Naslov/TIslovenske gore/TI
  Naslov originala/TOmusic*/TO
  Zbirka/CLZbirk* Ciciban/CL
  Splošna oznaka gradiva/GMFilm/GM
  Predmetne oznake/SUPoslovanje/SU
  Gesla – NUK/GEračunalniš* program/GE
  Opombe/NTpsevdonim/NT
  Izdelovalec/NMcankarjeva založba/NM
  Kraj izdelave/PMNovo mesto/PM
  Kraj izida/PPKlagenfurt/PP
  Založnik/PUZaložba(2N)plošč/PU

  Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

  Zgodovina iskanj

  Iskalne zahteve se shranjujejo samodejno (zadnjih 100 iskanj) in jih lahko v času trajanja [uporabniške seje] ponovno uporabimo. Zgodovino iskanj prikličemo v menijski vrstici ; nato v spustnem seznamu izberemo možnost Zgodovina iskanj. S klikom na določeno iskalno zahtevo v tem seznamu se le-ta samodejno izvede. Nastavimo lahko število prikazanih iskanj na stran (15, 25 ali vse), po tem seznamu lahko tudi iščemo. Zgodovino iskanj lahko izbrišemo, če izberemo Izbriši zgodovino iskanj, sicer pa se samodejno izbriše, ko zaključimo delo v COBISS+ (zaključimo uporabniško sejo).

  Če želimo, da se uporabljene iskalne zahteve trajno shranijo, se moramo prijaviti v uporabniški profil v COBISS+. Po zaključenem iskanju se nad seznamom rezultatov iskanja pojavi gumb (več). S klikom na ta gumb se odpre spustni seznam, v katerem lahko izberemo možnost . Potem ko smo se prijavili v COBISS+, se iskalna zahteva trajno shrani med . Če kliknemo izbrano iskalno zahtevo, se le-ta samodejno izvede. Nastavimo lahko število prikazanih iskanj na stran (5, 15, 20 ali vse), po tem seznamu lahko tudi iščemo. Zgodovino iskanj trajno izbrišemo. Označimo lahko eno ali več iskalnih zahtev ali vse in kliknemo gumb .

  Upravljanje zapisov

  Glede na vrsto gradiva imamo različne možnosti, kaj lahko naredimo z izbranim bibliografskim zapisom. Gumbe, ki nam omogočajo upravljenje zapisov, najdemo nad seznamom rezultatov iskanja, pa tudi nad posamičnim zapisom.

  Ime gumbaGumbPojasnilo
  Daj na 'Mojo policozapis dodamo na Mojo polico
  Trajna povezava
  Citiranjeizberemo citatni format (APA, MLA, BibTex, RIS ...)
  Celotno besedilona dostopni povezavi je dosegljivo celotno besedilo
  Pošlji po e-poštizapis posredujemo po elektronski pošti
  Medk. izp.izbrano gradivo naročimo po medknjižnični izposoji
  Naroči gradivokopije izbranega gradiva naročimo po medknjižnični izposoji
  WorldCatpovezava z največjim svetovnim katalogom WorldCat, če je zapis indeksiran tudi tam
  Osebne bibl.omogoča prikaz povezav do osebnih bibliografij avtorjev gradiva
  CORESdostop do zapisa v bazi CORES s podatki o urednikih in drugih sodelavcih
  Am scoreprikaz altmetričnih podatkov
  Faktor vplivaprikaz tabele s podatki o faktorju vpliva JCR in SNIP za izbrano revijo (leto, faktor vpliva, izdaja, kategorija, razvrstitev)
  Scopuspovezava na citate
  Wospovezava na citate
  Baze podatkovprikaz tabele s podatki o bazah podatkov, v katerih je revija indeksirana (ime baze podatkov, področje, leto). Pri nekaterih bazah podatkov v tabeli vodi povezava do platforme ponudnika. Vir podatkov za to tabelo so seznami mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij. Več ...

  Prijava v COBISS+

  Brez prijave v COBISS+ je na voljo le iskanje, vezano na trenutno uporabniško sejo. S prijavo v COBISS+ pa lahko polno izkoristimo funkcionalnost aplikacije COBISS+ in uporabniški vmesnik prilagodimo svojim potrebam. Ker v COBISS+ obstajajo razlike glede funkcionalnosti, ki jih omogoča posamezni način prijave in način prikaza knjižnic, v katere smo včlanjeni, uporabimo tisti način prijave, ki nam najbolj ustreza.

  Načini prijave

  V menijski vrstici v desnem delu zaslona se postavimo na Moj profil in izberemo možnost *Prijava*. Odpre se okno s prijavnim obrazcem:

  • [Moja knjižnica] – prijava z nazivom knjižnice, št. izkaznice, geslom

  in prijavnimi gumbi:

  • – 2 načina prijave, ali s podatki knjižnice ali prijava Libroam
  • – prijava na osnovi enega uporabniškega imena v institucijah, ki so vključene v Federacijo ArnesAAI
  • – prijava s podatki, ki jih uporabljamo tudi za prijavo v svoj račun Google
  • – prijava z izbranim e-naslovom

  Po uspešni prijavi se odpre Moj profil.S prijavo v COBISS+ si zagotovimo možnost uporabe naslednjih storitev:

  • povezovanje računov knjižnic, v katere smo včlanjeni, in vpogled v podatke o izposoji gradiva –
  • shranjevanje bibliografskih zapisov in upravljanje z njimi –
  • ustvarjanje opozoril
  • shranjevanje izvedenih iskalnih zahtev in njihova ponovna uporaba –
  • prilagajanje uporabniškega vmesnika COBISS+ –
  • urejanje osebnih podatkov –
  • dostop do licenčnih informacijskih virov (le s prijavo COBISS AAI in ArnesAAI)

  Prijava Moja knjižnica

  Prijava s podatki člana knjižnice (naziv knjižnice, št. izkaznice in geslo) avtomatsko doda knjižnico, s podatki katere smo se vpisali v profil in ob tem omogoča uporabo naslednjih funkcionalnosti:

  • pregled knjižnic, v katere smo včlanjeni
  • pregled gradiva (izposojeno, rezervirano, drugo gradivo in spletni viri, podaljševanje izposojenega gradiva)
  • možnost medknjižnične izposoje oz. naročanja člankov, skladno s pravili in cenikom knjižnice
  • pregled in nastavitev načinov obveščanja, urejanje e-naslova ter tel. številke za obveščanje
  • spreminjanje gesla
  • uporabo seznamov:o Moja policao Moja iskanjao Moja opozorila
  • upravljanje nastavitev profila

  Prijava COBISS AAI

  Prijava COBISS AAI avtomatsko doda knjižnico uporabnika v profil in omogoča polno funkcionalnost uporabe COBISS+, poleg osnovnih še uporabo dodatnih možnosti:

  • dostop do licenčnih baz podatkov (npr. dostop do licenčnih informacijskih virov, ki nam jih zagotavlja knjižnica, npr. do baze podatkov JCR itd.) znotraj COBISS+ in do storitev na drugih platformah ter
  • oddaljen dostop do licenčnih baz podatkov.

  Na izbiro sta dva prijavna obrazca, v obeh primerih pa moramo biti člani knjižnice, ki nam je izdala člansko izkaznico s člansko številko:

  • klasična knjižnična prijava

   Je način prijave, pri katerem izberemo knjižnico, vpišemo številko članske izkaznice in geslo. S klikom na gumb in pravilnim vnosom avtorizacijskih podatkov se odpre profil Moj profil.

  • [Libroam] prijava (http://home.izum.si/cobiss/libroam/)

   Je način prijave, pri katerem kliknemo na zavihek prijavnega obrazca Libroam prijava in vpišemo uporabniško ime in geslo Libroam, ki nam ju je dodelila knjižnica.

   Struktura uporabniškega imena je xxxxx.nnnnnnn@libroam.si (xxxxx – akronim knjižnice, nnnnnnn – številka članske izkaznice (vodilne ničle lahko izpustimo)):

   Primer:

   izum.1234567@libroam.si

  Prijava ArnesAAI

  V COBISS+ se lahko prijavimo tudi preko Federacije ArnesAAI. Z izbiro prijave ArnesAAI smo preusmerjeni na Arnesov portal. V spustnem seznamu izberemo svojo institucijo in po želji to izbiro shranimo kot privzeto. Po kliku na gumb smo usmerjeni v prijavno okno domače institucije, ki od nas zahteva vnos uporabniškega imena in gesla (oboje smo prejeli na svoji matični ustanovi in ju lahko uporabimo za številne storitve, npr. za prijavo v brezžično omrežje Eduroam). Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov se odpre profil Moj profil.

  Prijava ARNES AAI* avtomatsko doda knjižnico uporabnika v profil in omogoča polno funkcionalnost uporabe COBISS+, poleg osnovnih še uporabo dodatnih možnosti:

  • dostop do licenčnih baz podatkov (npr. dostop do baz podatkov JCR itd.) znotraj COBISS+ in do storitev na drugih platformah ter
  • oddaljen dostop do licenčnih baz podatkov.

  *Opomba: članstvo v knjižnici se v profil doda, če knjižnica to omogoča.

  Prijava z računom Google

  Možna je tudi prijava s prijavnimi podatki, ki jih uporabljamo za prijavo v svoj račun Google.

  Ob prvi prijavi se s klikom na gumb odpre dodatno okno, v katerem privolimo, da COBISS+ dostopa do nekaterih podatkov uporabniškega računa Google. Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov se odpre Moj profil.

  Ob naslednjih prijavah se samodejno prijavimo v profil . Za uporabo pa moramo vzpostaviti avtorizirano povezavo znotraj profila .

  Več o računu Google je na voljo na spletnem naslovu https://myaccount.google.com.

  Prijava z računom Google omogoča:

  • uporabo seznamov Moja polica, Moja iskanja, Moja opozorila,
  • upravljanje Nastavitev profila.

  Lahko pa si član v profil doda knjižnico, vendar za to potrebuje podatke o knjižnici, št. izkaznice in geslo.

  Prijava z e-naslovom

  Uporabniški profil lahko ustvarimo tudi sami. S klikom na povezavo Ustvari Moj profil (z e-naslovom) se prikaže obrazec za vnos osnovnih podatkov, tj. Ime za prikaz in E-pošta. Potem, ko se strinjamo s pogoji uporabe in pravili varovanja zasebnosti in vnos podatkov potrdimo, prejmemo na posredovani e-naslov sporočilo s povezavo. S klikom na to povezavo se odpre Moj profil, kjer si nastavimo geslo. Z nastavitvijo gesla smo uspešno zaključili ustvarjanje uporabniškega profila in lahko nadaljujemo prijavo.V prijavno okno vpišemo uporabniško ime (e-naslov) in geslo, ki smo ga nastavili v uporabniškem profilu. Po pravilnem vnosu avtorizacijskih podatkov smo prijavljeni v Moj profil.

  Uporabniško ime, geslo ali e-naslov lahko kasneje kadar koli spremenimo, če izberemo možnost . Če smo geslo pozabili, kliknemo na v prijavnem obrazcu in si geslo ponovno nastavimo.

  Prijava z e-naslovom omogoča:

  • uporabo seznamov Moja polica, Moja iskanja, Moja opozorila,
  • upravljanje Nastavitev profila.

  Pozabljeno geslo

  Če smo geslo pozabili, kliknemo na povezavo pod obrazcem za prijavo. Prikaže se nov obrazec, v katerega vpišemo podatke o knjižnici (vpišemo akronim ali izberemo knjižnico), številko članske izkaznice in e-naslov, kot smo ga za pripadajočo knjižnico vnesli pri Moje knjižnice (s tem je omogočeno preverjanje identitete uporabnika). Po kliku na gumb prejmemo na posredovani e-naslov povezavo Vnos novega gesla. Po kliku na to povezavo si lahko nastavimo novo geslo.

  Tudi če gesla za prijavo še nimamo, kliknemo na povezavo Pozabljeno geslo pod obrazcem za prijavo in izpeljemo enak postopek kot v primeru pozabljenega gesla.

  Če se pokaže programsko sporočilo E-naslov, ki ste ga vpisali, se ne ujema z vašim e-naslovom, poiščemo pomoč v svoji knjižnici.

  Uporabniški profil

  Moj profil predstavlja virtualen prostor, kjer lahko spreminjamo nastavitve vmesnika COBISS+ in shranjujemo vsebino, ki je rezultat našega iskanja. Za uporabo profila je potrebna prijava v COBISS+. Dostop do uporabniškega profila je možen iz menijske vrstice. Ob prvi prijavi v COBISS+ se profil ustvari samodejno, razen v primeru, kadar se prijavljamo z e-naslovom.

  Po uspešni prijavi lahko v uporabniškem profilu uporabljamo naslednje možnosti:

  • Moje knjižnice
  • Moja polica
  • Moja iskanja
  • Moja opozorila (beta)
  • Nastavitve
  • Uredi Moj profil COBISS
  • Odjava

  Moje knjižnice

  V Moje knjižnice je seznam knjižnic, v katere smo včlanjeni. Pri vsaki knjižnici je naveden akronim knjižnice, ime člana knjižnice, številka članske izkaznice ter število enot izposojenega in rezerviranega gradiva, drugega gradiva in spletnih virov. Seznam je prazen, če uporabniški profil (Moj profil COBISS) ni povezan z nobeno knjižnico. Na seznam lahko dodajamo knjižnice, v katere smo včlanjeni (klik na gumb ), ali pa jih s seznama odstranimo (klik na ikono za Nastavitve in izbira možnosti ). Dodamo lahko tudi več članstev za isto knjižnico (npr. kadar družinski člani obiskujejo isto knjižnico). Če v profil dodamo vse knjižnice, katerih član smo, lahko preprosto preklapljamo med storitvami .

  Opozorilo!
  Če v Moje knjižnice spremenimo geslo pri eni od knjižnic v seznamu, se ob imenu te knjižnice pojavi ikona , ki opozarja na potrebno ponovno avtorizirano povezavo. Po kliku na to ikono vnesemo zahtevane avtorizacijske podatke za prijavo in če avtorizacija uspe, se ikona samodejno zamenja z ikono .

  Moja polica

  Moja polica je seznam zapisov za gradivo, ki smo ga izbrali med rezultati iskanja in shranili s klikom na gumb . Na polico lahko shranimo največ 500 izbranih enot.

  Za shranjevanje zapisov na Mojo polico je potrebna prijava v COBISS+. Kadar je seznam dolg, lahko izberemo, koliko zapisov naj se prikaže na eni strani (10, 25, 50 ali 100). V seznamu Moja polica lahko izberemo določene naslove ali celotni seznam, izbrane naslove natisnemo, odpošljemo po e-pošti, izvozimo v excel oz. v format RIS ali odstranimo iz seznama.

  Moja iskanja

  Moja iskanja je seznam iskalnih zahtev, kjer so vidni podatki, kdaj smo izvedli iskanje, kako smo oblikovali iskalno zahtevo in v kateri bazi podatkov smo iskali.

  Za shranjevanje iskalnih zahtev je potrebna prijava v COBISS+. Iskalno zahtevo shranimo tako, da nad seznamom rezultatov iskanja kliknemo gumb in izberemo možnost . Program nam te možnosti ne ponudi, če smo enako iskalno zahtevo shranili že kdaj prej.

  Kadar je seznam dolg, lahko izberemo, koliko iskalnih zahtev naj se prikaže na eni strani (5, 15, 20 ali vse). Seznam lahko listamo in po njem iščemo (iskalno okno Poišči v seznamu ali kombinacija tipk CTRL + F). S klikom na določeno iskalno zahtevo sprožimo ponovno iskanje, če pa kliknemo gumb , iskalno zahtevo iz seznama izbrišemo.

  Moja opozorila

  Moja opozorila je seznam zahtev za iskanje, za katera uporabnik prejema po e-pošti (tedensko ali mesečno) avtomatska obvestila o novih rezultatih iskanja. S tem se pomembno skrajša čas, potreben za iskanje. Za ustvarjanje opozoril moramo biti prijavljeni v COBISS+. Pri rezultatih zadnjega iskanja lahko kliknemo gumb (več) in izberemo , lahko pa opozorilo ustvarimo tudi v uporabniškem profilu v seznamu Moja iskanja . V seznamu Moja opozorila lahko urejamo podrobnosti posameznega opozorila (poimenovanje, pogostost in trajanje obveščanja ter pošiljanje e-pošte ob vsakem izvajanju opozorila ne glede na rezultat), spreminjamo njegov status (aktiven, neaktiven) ali ga tudi izbrišemo. Na seznamu je lahko največ 10 ustvarjenih opozoril.

  Nastavitve

  Uporabniški vmesnik za COBISS+ lahko prilagodimo svojim potrebam, tako da določimo:

  • privzeti način iskanja
  • privzeto bazo podatkov za iskanje
  • število prikazanih zadetkov iskanja
  • relevantnost rezultatov iskanja
  • napredne možnosti
  • obliko uporabniškega vmesnika
  • privzeto temo
  • privzeto polico

  Pri Privzeti način iskanja lahko izberemo osnovno, izbirno ali ukazno iskanje. Privzeta vrednost je osnovno.

  V oknu Privzeta knjižnica za iskanje vpišemo skupni katalog slovenskih knjižnic ali več katalogov knjižnic, po katerih želimo iskati. Privzeta vrednost je skupni katalog slovenskih knjižnic (Vse knjižnice).

  Število prikazanih zadetkov iskanja na stran je 10, 25, 50 ali 100. Privzeta vrednost je 10.

  Relevantnost rezultatov iskanja dosežemo s tem, da določimo, katera vrsta gradiva naj se pojavi na vrhu seznama rezultatov iskanja (npr. članki). Privzeta vrednost je poljubno.

  Pri Napredne možnosti označimo, v katerih dodatnih formatih naj se prikazuje bibliografski zapis (ISBD in/ali COMARC).

  Stolpec s filtri, s katerimi omejimo iskanje, lahko imamo na levi ali desni strani seznama rezultatov iskanja. Privzeta nastavitev je levo.

  Pri Tema imamo možnost izbrati tudi prikaz s povečanim kontrastom.

  Pri Privzeta polica lahko med vsemi knjižnimi policami izberemo eno, na katero se bodo prednostno uvrstile vse nove knjige.

  Spremenjene nastavitve shranimo s klikom na gumb .

  Urejanje uporabniškega profila

  Za uporabniški profil v COBISS+ lahko kadar koli spremenimo ime za prikaz (ime se pokaže v menijski vrstici, kjer je prej pisalo Moj profil), če pa smo se prijavili preko e-naslova, lahko spremenimo poleg imena tudi e-naslov.

  Svoj uporabniški profil lahko tudi izbrišemo s klikom na povezavo Brisanje profila . Dejanje je nepreklicno, z izbrisom profila pa se izbrišejo tudi vsi shranjeni zapisi, shranjene iskalne zahteve in druge nastavitve.

  Moja knjižnica

  Uporabnik ima pri Moje knjižnice omogočen vpogled v izposojeno in rezervirano gradivo, drugo gradivo (za katerega ni možno podaljšanje roka izposoje, ker ima poseben status) in spletne vire, zgodovino izposoj, medknjižnično izposojo, dolgove in omejitve v knjižnici, e-obveščanje in druge storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim uporabnikom.

  Za uporabo Moje knjižnice je potrebna prijava v COBISS+. V primeru prijave preko COBISS AAI je zagotovoljena samodejna avtorizirana povezava do Moje knjižnice, v primeru drugih načinov prijav je avtorizirano povezavo treba vzpostaviti ročno.

  S klikom na želeno knjižnico pridemo na stran s podatki o izposojenem gradivu v tej knjižnici. Nad seznamom se v okvirčku izpiše ime izbrane knjižnice in članska številka, desno od okvirčka pa so povezave do domače spletne strani, podatkov o delovnem času, naslovu in kontaktnih podatkov izbrane knjižnice. Na desnem robu se izpiše datum veljavnosti članske izkaznice.

  Gradivo

  Po prijavi v COBISS+ je pri Moje knjižnice treba izbrati knjižnico, za katero se bo prikazalo evidentirano gradivo.

  Gradivo je razporejeno v štiri sezname pod naslednjimi zavihki:

  • izposojeno/podaljšanje
  • rezervacije/preklic
  • drugo gradivo
  • spletni viri

  Podaljšanje roka izposoje

  Podaljšanje roka izposoje preko COBISS+ je možno samo v knjižnicah, ki svojim članom to storitev omogočajo. Poleg tega morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji:

  • imeti moramo dovoljenje knjižnice za podaljševanje roka izposoje
  • poravnane morajo biti vse morebitne obveznosti do knjižnice (članarina, zamudnina, opomini ...)
  • pri gradivu ne sme biti omejitev, ki bi onemogočile podaljšanje roka izposoje

  Rok izposoje za posamezni izvod gradiva podaljšamo tako, da v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb . Če želimo podaljšati rok izposoje za vse izposojeno gradivo hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb .

  Nad zavihki z evidentiranim gradivom se izpiše sporočilo o tem, koliko izvodov izposojenega gradiva je bilo izbranih za podaljšanje ter za koliko izbranih izvodov je bil rok izposoje uspešno podaljšan.

  Če je bil rok izposoje uspešno podaljšan, se pri izvodu pokaže zelena kljukica, v stolpcu Vrniti do pa se izpiše novi rok vrnitve. Izvod se v seznamu gradiva razvrsti glede na rok vrnitve.

  Če roka izposoje ni možno podaljšati za celotno obdobje podaljšanja, ker je število podaljšanj omejeno, se izpiše opozorilo "Roka izposoje ni možno podaljšati ali podaljšanje ni bilo uspešno."

  Če je v seznamu izposojenega gradiva namesto potrditvenega polja pred izvodom opozorilni znak, roka izposoje ni možno podaljšati. Po pomiku z miško na izvod se v zaslonskem namigu izpiše pojasnilo, zakaj podaljšanje roka izposoje ni možno.

  Opozorilo! E-knjige ponudnika Biblos in zvočne knjige ponudnika Audibook je možno vrniti pred iztekom izposojevalnega roka.

  SporočiloPojasnilo
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker knjižnica te storitve ne omogoča.Knjižnica svojim članom ne omogoča storitve podaljšanja roka izposoje preko COBISS+.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je za izvod določena omejitev izposoje.Gradivo je pogojno dostopno za izposojo.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je potekel rok izposoje vsaj pri enem izvodu.Knjižnica v primeru nepravočasnega vračanja ne dovoli podaljšanja roka izposoje pri nobenem od izposojenih izvodov.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je vaše članstvo poteklo.Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, je poteklo.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker nimate dovoljenja knjižnice za podaljševanje.Knjižnica nam je postavila omejitev.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker ste za to gradivo že prejeli opomin z dne dd.mm.llll.Za izvod smo že prejeli opomin, ki v knjižnici ob podaljšanju roka izposoje ni bil izbrisan.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice.V knjižnici imamo neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin ...).
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker imate v knjižnici prepoved izposoje.Knjižnica nam je postavila omejitev.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je gradivo že rezervirano.Gradivo je rezerviral drug član.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že potekel. Prosimo, da gradivo čim prej vrnete.Rok izposoje, ki ga želimo podaljšati pri izvodu, je že potekel.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je izvod že izposojen za nedoločen čas.Izvod je že izposojen za nedoločen čas (datum vrnitve je 31. 12. 9999).
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je število možnih podaljšanj že doseženo.Knjižnica je določila omejitev pri podaljševanju.
  Roka izposoje ni možno podaljšati, ker je že določen novejši datum vrnitve.Pri izvodu je že določen novejši datum vrnitve, kot bi bil določen, če bi podaljšali rok izposoje.
  Roka izposoje za to vrsto gradiva ni možno podaljšati.Knjižnica ne dovoljuje podaljšanja roka izposoje za določene vrste gradiva (npr. videokasete).

  Če lahko v seznamu izposojenega gradiva označimo potrditveno polje ob izvodu, vendar je podaljšanje zaradi tehnične napake neuspešno, se po kliku na gumb izpiše sporočilo "Napaka pri podaljšanju roka izposoje: ˂opis napake˃"

  Rezervacija gradiva

  Po uspešnem iskanju gradiva in prikazu rezultatov iskanja lahko s klikom na gumb gradivo rezerviramo, če knjižnica omogoča rezervacije gradiva in če član nima posebnih omejitev v zvezi z rezevacijami. Za uporabo te možnosti moramo biti prijavljeni v COBISS+. V uporabniškem profilu Moj profil mora biti knjižnica, v kateri želimo rezervirati gradivo, dodana med Moje knjižnice. Če je še ni, sistem zahteva avtorizirano prijavo v to knjižnico, če pa je v seznamu več knjižnic, nas sistem vpraša, pri kateri knjižnici in za katerega člana (članska številka) želimo izvesti rezervacijo.

  Po potrditvi izbora za rezervacijo in uspešni prijavi v COBISS+ se rezervacija izvede (če ne velja nobena omejitev). Izpišejo se podatki o rezerviranem izvodu in ustrezno sporočilo:

  • Pri rezervaciji prostega izvoda se izpiše: "Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Ko bo gradivo pripravljeno, vas bomo obvestili po e-pošti." ali "Prosto gradivo smo rezervirali za vas. Izbrano gradivo bo čakalo v knjižnici do dd.mm.llll."

  • Pri rezervaciji izvoda, ki ni prost, se izpiše: "Rezervirali ste gradivo, ki ni prosto. Ko bo dostopno, vas bo knjižnica obvestila v skladu z načinom obveščanja. Rezervacija velja do dd.mm.llll." ali "Gradivo je rezervirano. Prosimo, da preverite, kdaj bo dostopno. Rezervacija velja do dd.mm.llll."

  Rezervirano gradivo se doda v seznam rezerviranega gradiva, ki si ga lahko ogledamo s klikom na zavihek Rezervirano v Moje knjižnice.

  Rezervacija gradiva ni možna

  V nekaterih primerih rezervacija gradiva ni možna in je gumb neaktiven. Razlogi za to so lahko:

  • izvod pripada oddelku knjižnice, ki izposoje nima podprte s sistemom COBISS
  • izvod pripada oddelku knjižnice, ki ne omogoča rezervacij
  • izvod je dostopen pod določenimi pogoji
  • izvod je izposojen za nedoločen čas

  V teh primerih je najbolje, da se uporabnik glede rezervacije obrne na knjižnico, ki hrani želeno gradivo.

  Rezervacija ni bila uspešna

  Če je izvod možno rezervirati, vendar je rezervacija neuspešna, se po kliku na gumb izpišeta sporočilo "Rezervacija ni uspela." in pojasnilo o razlogih:

  SporočiloPojasnilo
  Rezervacija ni možna, ker je vaše članstvo poteklo.Članstvo, ki ga knjižnica zaračunava, je poteklo.
  Rezervacija ni možna, ker niste poravnali svojih obveznosti do knjižnice.V knjižnici imate neporavnane obveznosti (npr. zamudnina, opomin ...).
  Rezervacija ni možna, ker je vsaj za en izvod potekel rok izposoje.Knjižnica ne dovoli rezervacij gradiva, če niste pravočasno vrnili izposojenega gradiva.
  Rezervacija ni možna, ker je gradivo že rezerviralo določeno število članov.Knjižnica je postavila omejitev glede števila članov, ki lahko rezervirajo isto gradivo (najvišje možno število rezervacij je določeno za vsako knjižnico posebej).
  Rezervacija ni možna, ker nimate dovoljenja knjižnice za rezervacijo gradiva preko COBISS+.Knjižnica vam je postavila omejitev.
  Rezervacija ni možna, ker velja za vas prepoved izposoje v tej knjižnici.Knjižnica vam je postavila omejitev.
  Rezervacija ni možna, ker lahko rezervirate le določeno število izvodov: n.Knjižnica je določila omejitev števila rezervacij
  Gradivo ste si že izposodili dne dd.mm.llll.Gradivo že imate izposojeno.
  Gradivo ste že rezervirali dne dd.mm.llll.Gradivo že imate rezervirano.

  Opozorilo! Če smo gradivo že dobili, rezervacijo čim prej prekličemo preko COBISS+ ali sporočimo knjižnici, da lahko izbriše neaktualne rezervacije.

  Preklic rezervacij

  Preklic rezervacij preko COBISS+ je možen samo v knjižnicah, ki svojim članom omogočajo to storitev. Vsaka knjižnica zase določi pogoje, pod katerimi lahko prekličemo rezervacijo gradiva.

  Posamezno rezervacijo prekličemo tako, da v seznamu rezerviranega gradiva označimo potrditveno polje ob gradivu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb . Če želimo preklicati vse rezervacije hkrati, označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb .

  Po kliku na gumb se v prvem stolpcu pri gradivu pokaže opozorilni znak, v stolpcu Status pa se izpiše sporočilo: "Rezervacija preklicana." Gradivo je izbrisano iz seznama rezerviranega gradiva.

  Če je v seznamu rezerviranega gradiva v prvem stolpcu opozorilni znak, rezervacije ni možno preklicati, ker je knjižnica omejila preklic rezervacije glede na trenutni status gradiva v izposoji. Iz zaslonskega namiga je razviden razlog, zakaj rezervacije ni možno preklicati.

  Prevzemna mesta

  Knjižnica z več enotami se lahko odloči, da svojim članom omogoči prevzem rezerviranega gradiva na drugem mestu (v drugi enoti knjižnice ali na drugih fizičnih lokacijah v knjižnici), kot je bilo rezervirano. Seznam prevzemnih mest vidimo v seznamu, ki se odpre, če kliknemo na ikono za lokacijo poleg gumba . Seznam prevzemnih mest je pri posameznih izvodih gradiva lahko različen, pogoje določi knjižnica. V sporočilu o uspešni rezervaciji gradiva se izpiše tudi informacija o izbranem prevzemnem mestu, prav tako je ta podatek viden pri Gradivu v zavihu Rezervirano (Moje knjižnice).

  Zgodovina izposoj

  Servis Moje knjižnice omogoča po kliku na Zgodovina izposoj vpogled v gradivo (tudi e-knjige), ki smo si ga izposodili na dom, v čitalnico ali v kroženje v tekočem letu. Iz spustnega seznama lahko izberemo določeno leto, za katero se bo izpisal seznam izposojenega gradiva, ali vrednost vsa (zgodovina izposoj od leta 2008 dalje).

  Zgodovina izposoj pri posameznem članu se ohrani, tudi če član zaradi izgube izkaznice pridobi novo člansko številko.

  Medknjižnična izposoja

  Če želenega gradiva ni na voljo v knjižnici, v katero smo včlanjeni, lahko posredujemo naročilo za medknjižnično izposojo. Pogoj za to je, da knjižnica uporablja programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja in svojim članom ponuja storitev medknjižnične izposoje preko COBISS+.

  Po uspešni prijavi in izbiri knjižnice v Moje knjižnice lahko posredujemo naročilo za medknjižnično izposojo. Pregledamo lahko tudi odprta naročila (naročeno in izposojeno gradivo) in zaključena naročila (nerealizirana in realizirana naročila). Pri odprtih naročilih je možen preklic naročila in podaljšanje roka izposoje.

  Stroški medknjižnične izposoje so v skladu z veljavnim cenikom knjižnice in jih prevzame član, ki posreduje naročilo za medknjižnično izposojo.

  Naročanje gradiva

  Preko COBISS+ lahko posredujemo naročila za medknjižnično izposojo. Za to dejanje moramo imeti ustrezno dovoljenje knjižnice in poravnane vse terjatve.

  Najprej poiščemo zapis za gradivo, ki ga želimo naročiti. Iščemo lahko v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB ali lokalnih bazah podatkov. Nad izbranim zapisom kliknemo gumb ali . Za uporabo te možnosti se moramo prijaviti v COBISS+ in imeti v profilu Moj profil dodano knjižnico, v kateri bi radi izvedli naročilo. Če je v Moje knjižnice dodanih več knjižnic, nas sistem ob naročanju vpraša, za katero knjižnico in člansko številko želimo naročilo izvesti. Če v Moje knjižnice še nimamo dodane knjižnice, v kateri bi si radi izposodili gradivo, sistem zahteva, da se v to knjižnico prijavimo.

  Po uspešni prijavi izberemo storitev:

  • izposoja
  • nakup

  Po kliku na gumb se odpre obrazec za vnos podatkov o gradivu, kamor vnesemo:

  • podatke o gradivu

   Pri monografskih publikacijah moramo obvezno vnesti naslov, pri serijskih publikacijah pa naslov ter leto ali letnik. Pri sestavkih in člankih je treba poleg podatkov za serijsko publikacijo obvezno vnesti še naslov, avtorja ali obseg strani. Pri standardih je obvezen vnos naslova ali oznake standarda, pri patentih pa vnos naslova ali številke objave patenta.

  • splošne podatke o naročilu

   Med podatki o naročilu so datum, do katerega želimo prejeti gradivo, in znesek, ki smo ga pripravljeni plačati za dobavo gradiva (dobava gradiva iz knjižnic se obračuna po veljavnem ceniku knjižnic). Označimo lahko, ali dovolimo, da naša knjižnica naroči gradivo iz tujine in na kakšen način bomo prevzeli gradivo.

  • podatke za obveščanje

   Knjižnica pošlje obvestilo o našem naročilu na e-naslov, ki smo ga vnesli ob prijavi. Vpišemo lahko splošno opombo o naročilu.

  Če smo najprej izbrali zapis in potem posredovali naročilo, se podatki o gradivu v obrazec prenesejo samodejno. Če pa naročamo gradivo brez predhodnega iskanja, tako da izberemo možnost Medknjižnična izposoja pri Moje knjižnice, moramo vse podatke o naročenem gradivu vnesti sami.

  S klikom na gumb preidemo v zadnji korak naročanja, tj. potrditev naročila, kjer lahko še enkrat pregledamo podatke, ki smo jih vnesli. Če želimo kaj spremeniti, kliknemo gumb . Po kliku na gumb se izpišeta številka naročila in sporočilo, da je bilo naročilo poslano.

  Status poslanega naročila lahko vidimo v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

  Opozorilo: Knjižnica lahko omeji naročanje gradiva za medknjižnično izposojo preko COBISS+, tako da določi število odprtih naročil, ki ne sme biti preseženo. Ko je to število doseženo, lahko sicer še vedno oddamo naročilo za medknjižnično izposojo, vendar bo knjižničar presodil, ali ga bo sprejel ali zavrnil.

  Odprta naročila

  Odprta naročila vključujejo naročeno in izposojeno gradivo.

  V seznamu naročenega gradiva so naročila, za katera še nismo prejeli gradiva. Posamezno naročilo v seznamu lahko prekličemo tako, da označimo potrditveno polje ob naročilu in kliknemo gumb . Označimo lahko več naročil ali vsa naročila hkrati. Vsa naročila hkrati izberemo za preklic tako, da s klikom označimo potrditveno polje v naslovni vrstici tabele in nato kliknemo gumb . Prekličemo lahko samo naročila, ki imajo v postopku medknjižnične izposoje enega od naslednjih statusov:

  • naročilo prejeto (preklic se izvede takoj, če je bilo naročilo posredovano preko COBISS+, sicer ga mora odobriti knjižnica)
  • naročilo odobreno (preklic mora odobriti knjižnica)
  • naročeno pri dobavitelju (preklic mora odobriti knjižnica)

  Po kliku na gumb se izpišejo podatki o izbranem naročilu z zeleno kljukico v prvem stolpcu. Naročilo je s tem preklicano.SObstajata dve vrsti preklica naročila:

  • naročilo je bilo posredovano preko COBISS+ in preklic se je izvedel takoj ("Naročilo je preklicano.")
  • preklic mora odobriti knjižnica ("Zahteva za preklic čaka na odobritev.")

  Dokler naša zahteva za preklic ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu naročenega gradiva pri naročilu v stolpcu Status obdelave izpisano sporočilo "Čaka na odobritev." Ko je preklic odobren, se naročilo prenese v seznam nerealiziranih naročil pri zaključenih naročilih. Če preklic ni odobren, se v stolpcu Status obdelave izpiše sporočilo "Zahteva je zavrnjena", naročilo pa ostane v seznamu naročenega gradiva pri odprtih naročilih.

  V seznamu izposojenega gradiva so naročila, ki se nanašajo na trenutno medknjižnično izposojeno gradivo. Pri posameznem izvodu, ki mu rok izposoje še ni potekel, lahko zaprosimo za podaljšanje roka izposoje tako, da označimo potrditveno polje ob izvodu in kliknemo gumb (označimo lahko več izvodov hkrati; vse izvode hkrati označimo s klikom na potrditveno polje v naslovni vrstici tabele).

  Po kliku na gumb se izpišejo podatki o izposojenem izvodu, ki mu želimo podaljšati rok izposoje, in sporočilo "Zahteva za podaljšanje roka izposoje čaka na odobritev."

  Dokler naša zahteva za podaljšanje roka izposoje ni odobrena ali zavrnjena, je v seznamu izposojenega gradiva v stolpcu Podaljšanje pri izvodu izpisano sporočilo "Čaka na odobritev." Če podaljšanje roka izposoje ni odobreno, se izpiše sporočilo "zahteva je zavrnjena". Če je podaljšanje roka izposoje odobreno, se rok vrnitve spremeni.

  Zaključena naročila

  Zaključena naročila vključujejo nerealizirana in realizirana naročila.

  V seznamu nerealiziranih naročil so naročila, ki smo jih preklicali, naročila, ki jih je knjižničar zavrnil, in naročila, ki iz kakršnega koli razloga niso bila realizirana. Razlog za zavrnitev ali nerealizacijo lahko razberemo iz opomb.

  V seznamu realiziranih naročil so naročila, za katera smo prejeli gradivo, si ga izposodili in tudi vrnili.

  Dolgovi in omejitve

  Razlogi, da ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva, so lahko neporavnane terjatve ali kakšne druge omejitve, ki si jih lahko ogledamo po kliku na možnost Dolgovi in omejitve:

  • seznam neporavnanih obveznosti

   Neporavnane obveznosti do knjižnice so naše denarne obveznosti, ki jih še nismo poravnali. Če knjižnica omogoča spletno poravnavo terjatev, je pod seznamom neporavnanih obveznosti gumb . Če so bile neporavnane obveznosti edini razlog, da nismo mogli podaljšati roka izposoje, rezervirati gradiva ali posredovati naročila za medknjižnično izposojo, lahko te storitve po uspešnem spletnem plačilu spet uporabljamo.

  • trenutna zamudnina

   Če imamo izposojeno gradivo, ki mu je že potekel rok izposoje, se izpiše tudi znesek trenutne zamudnine (tj. zamudnine, ki bi jo morali plačati, če bi to gradivo takoj vrnili).

  • posebne omejitve

   To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica. Iz različnih razlogov so določene storitve, ki jih knjižnica omogoča v COBISS+, za uporabnike nedostopne. Zaradi omejitve onemogočena izposoja npr. ne moremo podaljšati roka izposoje ali rezervirati gradiva. Omejitev izgubljena izkaznica pa je informativnega značaja in ne vpliva na možnost uporabe spletnih storitev knjižnice.

  • splošne omejitve

   To so omejitve, ki jih je postavila knjižnica glede na interna pravila poslovanja:

   • maksimalno število izposojenih izvodov na dom
   • maksimalno število izposojenih izvodov v čitalnico
   • maksimalno število rezervacij
   • število možnih podaljšanj roka izposoje pri posameznem izvodu (Če je število možnih podaljšanj npr. 2, rok izposoje in rok podaljšanja pa 1 mesec, pomeni, da je zadnji rok vrnitve 3 mesece od datuma izposoje, če seveda rok izposoje podaljšujemo in ni kakšnih drugih omejitev.)

  Za vse dodatne informacije v zvezi z neporavnanimi obveznostmi in omejitvami se moramo obrniti na knjižnico.

  E-obveščanje

  Če želimo prejemati obvestila, ki jih knjižnica omogoča, moramo posredovati svoj e-naslov in številko svojega mobilnega telefona, še preden se prijavimo na e-obveščanje. Potem ko izberemo knjižnico in možnost E-obveščanje, lahko pri Nastavitve podrobneje določimo, katera obvestila bi radi prejemali, pri E-naslov vnesemo e-naslov in pri Številka za SMS-obveščanje številko mobilnega telefona. Na tem mestu lahko številko telefona tudi spremenimo in izbrišemo.

  Opozorilo! Izbrana SMS-obvestila bomo prejeli po mobilnem telefonu le, če naš mobilni operater omogoča pošiljanje komercialnih SMS-sporočil in če nismo preklicali prejemanja takih sporočil.

  Nastavitve

  Izbiramo lahko samo med obvestili, ki jih knjižnica omogoča.

  ObvestiloPojasnilo
  Obvestilo o poteku rezervacijeKnjižnica nas obvesti, da je izbrisala rezervacijo, ki ji je potekel rok veljavnosti.
  Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivuKnjižnica nas obvesti, da je prispelo gradivo, ki je bilo ob naši rezervaciji izposojeno.
  Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposojeKnjižnica nas obvesti, da se gradivu, ki smo si ga izposodili, izteka rok izposoje. Koliko dni pred potekom roka izposoje bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice. Rok izposoje lahko podaljšujemo preko COBISS+, dokler še ni potekel.
  Obvestilo o skorajšnjem opominuKnjižnica nas obvesti, da je rok izposoje potekel in da bomo v naslednjih dneh prejeli opomin, če gradiva prej ne vrnemo. Koliko dni pred prejemom opomina bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
  Obvestilo o poteku članstvaKnjižnica nas obvesti, da nam bo z določenim dnem poteklo članstvo. Koliko dni pred potekom članstva bomo dobili to obvestilo, je odvisno od posamezne knjižnice.
  Obvestilo o neporavnanih terjatvahKnjižnica nas obvesti, da nismo poravnali svojih finančnih dolgov.
  Splošna obvestila knjižniceKnjižnica nam lahko pošilja različna obvestila v zvezi s poslovanjem, prireditvami ipd. (npr. razstave).
  Izpisek listka z gradivom ob obisku knjižniceKnjižnica nam pošlje seznam evidentiranega gradiva (tako imenovano zadolžnico).

  Sprememba gesla

  Geslo lahko spremenimo s klikom na Sprememba gesla pri Moje knjižnice. Če smo geslo pozabili, lahko s klikom na Pozabljeno geslo pod vnosnim oknom za staro geslo pošljemo zahtevo za dodelitev novega gesla.

  Opozorilo! Pri prijavi preko Federacije ArnesAAI se je za informacije glede avtorizacijskih podatkov treba obrniti na skrbnike institucionalnih LDAP. Pri prijavi preko računa Google ali Facebook se nastavitve gesel urejajo v računih Google ali Facebook. Pri prijavi preko e-naslova lahko geslo za prijavo v uporabniški profil Moj profil zamenjamo, tako da izberemo možnost .

  Članstvo

  Na tej povezavi so zbrani podatki, ki jih je član posredoval ob vpisu v knjižnico, prav tako pa tudi podatek o času trajanja članstva in kategoriji člana (zaposleni, upokojeni ...).

  Slovar

  ArnesAAI
  Arnesov AAI (avtentikacijsko-avtorizacijska infrastruktura) omogoča uporabo enega uporabniškega imena za dostop do različnih storitev (omogoča tudi prijavo v COBISS+). Več na spletnem naslovu http://aai.arnes.si/.
  Baza podatkov
  Podatkovna zbirka, zbirka podatkov, tudi katalog. Sistem COBISS vključuje vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov, lokalne baze podatkov in specializirane baze podatkov.
  Bibliografski zapis
  Računalniški zapis s podrobnimi podatki o gradivu je osnovna enota knjižničnih katalogov in tudi rezultat iskanja po katalogu.
  Celotno besedilo
  Besedilo dela, dokumenta ali publikacije, ki ni okrnjeno, ampak je dostopno v celoti (angl. full text).
  COBIB
  Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov oz. skupen katalog vseh knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.
  COBISS
  Akronim za vzajemni bibliografski sistem in servise (angl. Co-operative Online Bibliographic System and Services).
  COBISS.net
  Mreža nacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov iz Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije, Albanije in Kosova. Več na spletnem naslovu http://www.cobiss.net.
  COBISS+
  Nova verzija spletnega kataloga. Je nadgradnja nekdanje aplikacije COBISS/OPAC.
  COBISS AAI
  COBISS-ov AAI (avtentikacijsko-avtorizacijska infrastruktura) omogoča enotno prijavo za številne knjižnično-informacijske storitve z uporabniškim imenom in geslom.
  COLIB
  Baza s podatki o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.
  COMARC
  Format strojno čitljivega zapisa za opis in izmenjavo bibliografskih podatkov v sistemu COBISS (zasnovan na formatu UNIMARC).
  Dodatni indeksi
  Sestavljajo ga podatki iz tistih polj bibliografskega zapisa, ki imajo dodatne informacije o gradivu. Pri iskanju uporabimo iskalno predpono, s katero določimo, po katerem indeksu bomo iskali.
  Filter
  Tudi faseta. S filtri (kot je leto izida, avtor, vrsta vsebine itd.) omejimo iskanje in s tem dobimo bolj ustrezne rezultate iskanja.
  Iskalni obrazec
  Glede na način iskanja oblikovano mesto z vnosnimi okni in iskalnimi polji.
  Iskalni pojem
  Beseda ali besedna zveza (tudi niz številskih znakov), po čemer poizvedujemo in kar vpišemo v iskalni obrazec (npr. ime avtorja, leto izida, naslov dela, vsebinska oznaka ipd.)
  Iskalni indeks
  V bazi podatkov so polja računalniškega zapisa indeksirana, zaradi česar je omogočeno pregledovanje vsebine teh polj in poizvedovanje po njih. Ločimo osnovni indeks in dodatne indekse.
  Iskalni niz
  Besede oz. pojmi, ki jih navedemo v vnosnem oknu in po katerih iščemo ustrezne zapise.
  Iskalno polje
  Iskalni operator
  Tudi Boolovi operatorji. V COBISS+ se uporabljajo logični IN, ALI in IN NE (v angleškem jeziku AND, OR in AND NOT) in operator bližine (tudi kontekstni operator) NEAR. Pri iskanju velja privzet vrstni red izvajanja operatorjev.
  Iskalna zahteva
  Po določenih načelih sestavljeno zaporedje besed, pojmov in drugih podatkov, po katerih iščemo ustrezne bibliografske zapise.
  JCR
  Baza podatkov JCR (Journal Citation Reports) vsebuje podatke o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije.
  Lokalna baza podatkov
  Katalog posamezne knjižnice, ki je vključena v sistem COBISS.
  Moj profil COBISS
  Uporabniški profil, kreiran znotraj aplikacije COBISS+. Povezuje več računov uporabnika pri Moje knjižnice ter omogoča uporabniške nastavitve vmesnika in druge prilagoditve.
  Moja knjižnica
  Vstopno mesto v okviru določene knjižnice za posameznega člana te knjižnice.
  Moje knjižnice
  Na tem mestu lahko uporabnik opravi različne knjižnične storitve, kot so pregled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacija gradiva, medknjižnična izposoja idr.
  OPAC
  Akronim za javno dostopen katalog (angl. Open Public Access Catalog).
  Profilna slika
  Tudi avatar. Izbere in objavi jo uporabnik.
  Osnovni indeks
  Sestavljajo ga podatki iz večine polj in podpolj bibliografskega zapisa. Te podatke iščemo po ključnih besedah. Iskanje lahko omejimo s priponami.
  Specializirana baza podatkov
  Baza podatkov, ki vsebinsko pokriva točno določeno strokovno oz. znanstveno področje (npr. baza MeSH za tezaver medicine, baza JCR za faktor vpliva ipd.).
  Uporabniška seja
  Zbir dejanj, ki jih uporabnik izvede na določenem spletnem mestu v danem časovnem obdobju (npr. ogled strani, iskanje, rezervacija gradiva, družabne interakcije ali transakcije v e-trgovini ipd.)
  Uporabnik
  Posameznik, ki uporablja knjižnične in druge storitve v COBISS+ ne glede na starost, spol, izobrazbo in socialni status (npr. raziskovalec, umetnik, učenec, dijak in študent, učitelj in profesor, starš in stari starš, upokojenec, zaposleni in brezposelni).
  Vnosno polje
  Prostor v iskalnem obrazcu, v katerega vpišemo iskalni niz ali iskalno zahtevo.