ELINKS.BG - електронни издания с библиографски записи в COBIB.BG

Израз за търсене
 
ELINKS е база от данни на интернет връзки към електронни издания. Съдържа главно уеб адреси (URL) на електронни книги и периодични издания, които са достъпни само за ограничен брой потребители, въз основа на определени споразумения между библиотечния консорциум и доставчиците на информационни услуги; съдържа и уеб адреси на други електронни издания.