Новини

Нови функции в COBISS+, V13.0

15 януари 2023 г.

Нови функции, корекции и актуализации

 • Промяна на модела на резервация за библиотеки с места за получаване: взема се предвид най-добрия статус от фонда на отдела, независимо от инвентарния номер на материала. 
 • Входът с Google е актуализиран, влизането чрез Facebook вече не е налично. 
 • Показването на иконата за Локатор на материал е свързано с модела и въвеждането на данни за местоположението на полицата и/или УДК на материала.  

Новости COBISS+, V12.0

9 октомври 2022 г.

Новости, поправке и допуне

 • Промяна в модела на резервации за библиотеки без определени места за получаване; взима се предвид най-добрият статус от фондовете на отдела независимо от инвентарния номер на материала.
 • В COBISS+ е добавено ново приложение Локатор на книги за визуално 3D представяне на местоположението на избрания материал върху полицата. Приложението предоставя опростена карта на библиотечната обстановка с елементи като полици, кутии за книги, плотове, маси, столове и други, както и 3D визуализиране на библиотечното пространство.
 • Подобрено е визуализирането на организации и вариантни точки за достъп, както и връзката към запис SICRIS, ако съществува такава за записи в базата данни CONOR.

Нови функции в COBISS+, V11.0

19 юни 2022 г.

Новини, корекции и актуализации 

 • Моята библиотека е актуализирана с табулатор Адрес за доставка, където читателите могат да променят адреса за доставка на резервирани материали с мястото за получаване »Доставка по пощата«. 
 • Записите в COBIB и записите за електронни ресурси са актуализирани с бутон PDF с линка водещ към пълния текст с отворен достъп, когато записът за този материал е в базата данни Unpaywall. 

Нови функции в COBISS+, V10.0

16 април 2022 г.

Нови функции, корекции и актуализации

 • Променен домейн или уеб адрес на сайта на COBISS+, който вече включва означение за държавата и езика. 
 • Добавена е база данни Unpaywall с десетки милиони научни статии с отворен достъп и линкове към пълните текстове. 
 • Моите търсения – предоставена е възможност свободно да определяте име за вашите съхранените търсения. 
 • Добавени са нови формати за цитиране. 

Нови функции в COBISS+, V9.0

21 ноември 2021 г.

Нови функции, актуализации и допълнения

 • Добавена е опция за настройки на известието за извършени или съхранени търсения (т.е. Предупреждения за търсене), което дава възможност на потребителя да получава съобщение на своя e-mail за нов материал в процеса на търсенето (седмично или месечно). В момента е налична само бета версията на тази функционалност. Списъкът със съобщения е достъпен в новия табулатор Моите редупреждения при влизане в профила Моят COBISS. 
 • Активирано е търсене по стойности в отделните фасети.
 • В раздел Продължи търсенето е актуализирана функцията Всички издания и преводи и е добавена опцията Всички издания на този език. 
 • Бутонът SFX е преименуван в Пълен текст, бутонът WorldCat се визуализира когато  записът е показан във формат COMARC. 
 • Актуализирана е визуализацията на данни за записите на Adligat.
 • В списъка Материал в Моята библиотека, заглавията на материалите във всички таблици (Заето, Резервирано, Друг материал и Онлайн ресурси) са свързани с линкове.
 • Синхронизирано е визуализирането на данни от поле 856, както за данните от dCOBISS, така и за данните от база данни ELINKS.SI.

Нови функции в COBISS+, V8.0

4 юни 2021 г.

Нови функции, актуализации и допълнения:

 • За заети и/или резервирани материали се показва допълнителна информация за очакваната дата, след която екземплярът ще бъде свободен за ползване и информация за мястото в реда на чакащите при резервация на материала. 
 • Добавена е опростена процедура за заемане и опция за по-ранно връщане на аудиокниги на доставчика Audibook. 
 • При промяна на номера на читателска карта, историята на заемането се прехвърля също и в новата читателска карта. 
 • В прозореца за избор на място за получаване на материал при резервиране може да се визуализира допълнителен текст. 
 • Добавени са нови формати за цитиране. 

Нови функции в COBISS+, V7.13

28 март 2021 г.

Нови функции, корекции и актуализации:

 • Актуализиран и допълнен е форматът за Разширено търсене, добавена е възможност за избор на филтри в избрани фасети преди търсенето. 
 • Актуализиран е броят на заеманията за отделен запис, добавена е опцията за избор на период от време. 
 • Добавени са опции за визуализиране на запис в избраните формати за цитиране и за експортиране в BibTex и RIS без предварително влизане в профила Моят COBISS. 
 • Показването на списъка с резултати от търсенето е ограничено до първите 1,000 или до 50 страници, когато е зададена опцията 10/страници. 
 • Функцията 100/страници е добавена към избора и настройката на показване на броя резултати от търсенето на страница. 

Нови функции в COBISS+, V7.12

18 октомври 2020 г.

Нови функции, отстраняване на грешки и актуализации:

 • Добавена е нова функция Поръчване на материал. Функцията се използва в областта на междубиблиотечното заемане за поръчване на статии и електронни ресурси.
 • Подобрена е функцията на COBISS+ за работа с незрящи и полузрящи.
 • Актуализирана е визуализацията на достъпността на електронните ресурси.
 • Актуализирани са структурата и съдържанието на електронните съобщения от COBISS+, получавани от читателите при регистриране или редактиране на паролата или електронната поща в библиотеката (забравена парола за Профил Моят COBISS, промяна или въвеждане на e mail, онлайн регистрация, създаване на профил чрез e mail).
 • Профилните снимки или аватарите се визуализират и могат да се редактират в COBISS+.
 • В Моята библиотека е активирана функцията за изтриване на историята на заемането.
 • Използването на логическия оператор ИЛИ в същото поле за търсене е достъпно при разширеното търсене.
 • Подобрено е показването на хиперлинкове и документи за dCOBISS в основната информация за материала.

Нови функции в COBISS+, V7.11

9 май 2020 г.

Нови функции, отстраняване на грешки и актуализации:

 • Лентата с менюта COBISS+ e актуализирана за улеснение на потребителите.
 • Използването на няколко филтъра едновременно е активирано при фасетното ограничаване.
 • Експортирането на данни за материали в Excel без влизане в Профил Моят COBISS е активирано за всички бази данни в COBISS+ и електронните ресурси.
 • Визуализацията библиотеки е актуализирана и е добавена във формата за търсене, когато потребителят влезе в Профила Моят COBISS.
 • Изтриването на телефонния номер за SMS съобщения е достъпно в Моята библиотека.
 • Активирана е услугата предсрочно връщане на електронни книги от Biblos.

Нови функции в COBISS+, V7.10

1 март 2020 г.

Нови функции, отстраняване на грешки и актуализации:

 • Профилът Моят COBISS е актуализиран и преименуван. Добавен е контрол за липса на електронна поща. Е-mail адресът е един от основните идентификатори за влизане в Профила Моят COBISS.
 • Към експорта на данни от Моята библиотека са добавени записи на електронни ресурси.
 • Добавен е фасетът Типология на документи/произведения за търсене в COBISS.
 • Добавен е фасетът Дата на публикуване за търсене в електронни ресурси.
 • Опростена е процедурата за заемане на електронни книги от Biblos.