COBIB – Сводна библиографска база данни/каталог

COBIB е библиографска/каталожна база данни, в която библиотеките, участващи в системата COBISS въвеждат своите библиографски записи. Това е общият своден каталог на българските библиотеки.

Търсенето в COBIB дава възможност за намиране на данни във всички каталози на българските библиотеки и е базата данни, зададена по подразбиране. След приключване на търсенето, получавате резултатите от него, където ще намерите както библиографска информация, така и информация за данните от фонда и данните за наличност на материала в библиотеките.

Списък на префикси и суфикси за търсене

Списък на префикси за търсене

С използването на префикси за търсене се определя термина за търсене, който бихте желали да ползвате. Отдолу е приложен списък на префиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

Наименование на полетоПрефиксПример за търсенеСписък с кодове
Интелектуална отговорност - име на лицеAU=AU=Хемингуей, Ърн*
Интелектуална отговорност - наименование на колективен органCB=CB=БАН
Място, свързано с колективен органCP=CP=Варна
ЗаглавиеTI=TI=История и култура*
Оригинално заглавиеTO=TO=The Little friend
СерияCL=CL=Златното перо
Място на издаване, разпространение и др.PP=PP=Пловдив
Година на публикуванеPY=PY=2010
Година на завършване на публикуванетоP2=P2=2012
ISBNBN=BN=978-619-150-035-2
ISSN - статияSN=SN=0861-847X
ISSNSP=SP=0861-847X
ISSN-LSL=SL=2570-6861
Всички предметни терминиSU=SU=Родопи
Код за ролята на лицето по отношение на библиографската единицаAC=AC=440Report
Код за съдържаниеCC=CC=j3Report
Страна/регион на публикациятаCO=CO=fraReport
Шифър на институцията/организациятаFC=FC=3-114*Report
Език на текстаLA=LA=engReport
Код за жанрLC=LC=a4Report
Език на оригиналаLO=LO=gerReport
Код за предназначениеTA=TA=kReport
Типология на документите/произведениятаTD=TD=1.01Report
УДК за търсенеUC=UC=331.56Report
Ключови думиKW=KW=образовани*
Ключови думиобразовани*

Списък на суфикси за търсене

При търсене по основен индекс, т.е. търсене по думи, към думите можете да добавите суфикси за търсене, за да ограничите търсенето до индивидуален индекс. По-долу е приложен списък на суфиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

Наименование на полетоПрефиксПример за търсене
Анотация или резюме/ABизложба*/AB
Интелектуална отговорност - име на лице/AUИванов Стефан/
Интелектуална отговорност - наименование на колективен орган/CBБългар* радио/CB
Място, свързано с колективен орган/CPБургас/CP
Заглавие/TIистория култура/TI
Оригинално заглавие/TOfriend*/TO
Серия/CLСвет* класика/CL
Общо означение за материал/GMЗвукозапис/GM
Всички предметни термини/SUКултура/SU
Ключови думи - NUK/GEračunalniš* program/GE
Забележки/NTпсевдоним/NT
Наименование на производителя/NMАлианс принт/nm
Място на производство/PMСофия/PM
Място на издаване, разпространение/PP(Пловдив/PP
Наименование на издателя/PUХермес/PU

Списък на всички префикси и суфикси, които се използват в COBISS+ е публикуван тук.

Информация за базата данни и доставчика

Информация за базата данни:

  • Вид на базата данни: библиографска
  • Обхват: данни от каталозите на българските библиотеки
  • Брой записи: над 1,000,000
  • Актуализация: онлайн

Информация за доставчика:

  • Предоставено от: НЦК център
  • Адрес: бул. „Васил Левски” № 88, София 1037
  • Телефон: +359 (2) 946 10 81
  • Fax: +359 (2) 843 54 95
  • E-mail: nccservice@nationallibrary.bg
  • URL: http://bg.cobiss.net/