CONOR – Контролен файл за имена на лица и наименования на колективни органи

CONOR.BG е нормативна база данни за имена на автори (лица и колективни органи).

Съдържание

CONOR.BG съдържа контролни записи с данни за имената на индивидуалните автори. Тя е предназначена за нормативен контрол на имената на лица и наименованията на колективни органи. В основата на нормативния контрол е свързването на библиографските и контролните записи.

Контролните записи съдържат установени (възприети) форми на имената, определени унифицирано за употреба в цялата система за споделена каталогизация и други данни, напр. вариантни и свързани форми, забележки и др.Базата данни се актуализира ежедневно за нуждите на споделената каталогизация.

Списък на префикси и суфикси за търсене

Списък на префикси за търсене

С използването на префикси за търсене се определя термина за търсене, който бихте желали да ползвате. По-долу е приложен списък на префиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

ЗначениеПрефиксПример за търсене
Наименование на колективен органCB=CB=UNITED*
Език, използван от лицето/колективен органLA=LA=bul
Място, свързано с колективен органCP=CP=София
Номер в Конгр. библиотекаLC=LC=96038443
ДържаваNA=NA=bgr
Име на лицеPN=PN=Вазов, Иван*
Код за научен работникAS=AS=05016
Код на институцията/организациятаFC=FC=3-101
Установена точка на достъп – име на лицеPH=PH=Вапцаров*

Списък на суфикси за търсене

При търсене по основен индекс, т.е. търсене по думи, към думите можете да добавите суфикси за търсене, за да ограничите търсенето до индивидуален индекс. По-долу е приложен списък на суфиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

ЗначениеСуфиксПример за търсене
Наименование на колективен орган/CBmuseum/CB
Място, свързано с колективен орган/CPСофия/CP
Забележки/NTматематика/NT
Име на лице/PNВазов/PN

Списък на всички префикси и суфикси, които се използват в COBISS+ е публикуван тук.

Информация за базата данни и доставчика

Информация за базата данни и доставчика:

  • Вид на базата данни: нормативна
  • Обхват: данни за имена на лица и наименования на колективни органи
  • Брой записи: над 240,000
  • Актуализация: ежедневно

Информация за доставчика:

  • Предоставено от: НЦК център
  • Адрес: бул. „Васил Левски” № 88, София 1037
  • Телефон: +359 (2) 946 10 81
  • Fax: +359 (2) 843 54 95
  • E-mail: nccservice@nationallibrary.bg
  • URL: http://bg.cobiss.net/