COLIB – Данни за библиотеки в България

Базата данни COLIB съдържа данни за библиотеките в България, които участват в системата COBISS.

Съдържание

COLIB е неразделна част от системата COBISS. Базата съдържа записи с данни за библиотеките, които участват в системата COBISS като пълноправен или асоцииран член. Освен многообразната информация и данните за контакт, базата съдържа и данни, идентифициращи библиотеката в рамките на системата COBISS, както и данни, необходими за работа с модулите на софтуера COBISS.

Списък на префикси и суфикси за търсене

Списък на префикси за търсене

С използването на префикси за търсене се определя термина за търсене, който бихте желали да ползвате. Отдолу е приложен списък на префиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

ПрефиксЗначениеПример
Акроним в COBISSAC=AC=НБКМ
Членство в COBISSMC=MC=1
Налични услугиAS=AS=2
Наименование на институцията/библиотекатаNA=NA=Национална*
МястоCI=CI=София
Отговорни лицаRP=RP=Румяна
Статут на библиотекатаST=ST=1
Сигла на библиотекатаSI=SI=60000
УниверситетUN=UN=1
Вид на библиотекатаLT=LT=1

Списък на суфикси за търсене

При търсене по основен индекс, т.е. търсене по думи, към думите можете да добавите суфикси за търсене, за да ограничите търсенето до индивидуален индекс. По-долу е приложен списък на суфиксите за търсене с тяхното значение и съответните примери:

СуфиксЗначениеПример
Наименование на институцията/библиотеката/NAНационал* (S)Кирил*/NA
Отговорни лица/RPАлександрова*/RP

Информация за базата данни и доставчика

Информация за базата данни:

  • Вид на базата данни: фактическа
  • Обхват: данни за библиотеки
  • Брой записи: 2
  • Актуализация: ежедневно

Информация за доставчика:

  • Предоставено от: НЦК център
  • Адрес: бул. „Васил Левски” № 88, София 1037
  • Телефон: +359 (2) 946 10 81
  • Fax: +359 (2) 843 54 95
  • E-mail: nccservice@nationallibrary.bg
  • URL: http://bg.cobiss.net/