Библиотеки участнички в системата COBISS.BG

Наименование Град Акроним Сигла на библиотеката Grupa UniqueNumber
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" София НБКМ 60000
Национален център за информация и документация София НАЦИД 60003
Библиотека при народно читалище 'Възраждане 1928', София София НЦХВ 60004