COLIB - podaci o bibliotekama

Baza podataka COLIB sadrži podatke o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu.

Sadržaj

COLIB čini sastavni dio COBISS sistema. Sadrži zapise sa podacima o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu u svojstvu punopravnih ili pridruženih članica. Pored informativnih podataka i podataka za kontakt, sadrži i podatke koji na jedinstven način određuju biblioteku u okviru sistema, kao i podatke koji su neophodni za pojedine segmente COBISS sistema.

Spisak prefiksa i sufiksa za pretraživanje

Spisak prefiksa za pretraživanje

Prefiksima za pretraživanje određujemo indeks za pretraživanje po kojem pretražujemo. U nastavku se nalazi spisak prefiksa za pretraživanje sa značenjem i primjerima:

PrefiksZnačenjePrimjer pretraživanja
AC=Akronim u COBISS sistemuAC=PF
MC=Članstvo u COBISS sistemuMC=2
AS=Dostupnost uslugaAS=1
NA=Naziv institucije/bibliotekeNA=pravni fakultet
RP=Odgovorna licaRP=Ivana
ST=Status bibliotekeST=1
SI=Brojčana oznaka biblioteke - siglaSI=12345
UN=UniverzitetUN=101
LT=Vrsta bibliotekeLT=2

Spisak sufiksa za pretraživanje

Prilikom pretraživanja po osnovnom indeksu, tj. prilikom pretraživanja po riječima, možemo dodati sufiks za pretraživanje i tako ograničiti pretraživanje riječi na pojedinačni indeks za pretraživanje. U nastavku se nalazi spisak sufiksa za pretraživanje sa značenjem i primjerima.

SufiksZnačenjePrimjer pretraživanja
/NANaziv institucije/bibliotekefakultet* and pravn*/NA
/RPOdgovorna licaPetrović*/RP

Informacije o bazi podataka i ponuđaču

Informacije o bazi podataka:

  • Vrsta baze podataka: faktografska
  • Vrsta podataka: obuhvata podatke o bibliotekama
  • Broj zapisa: preko 45
  • Ažuriranje: onlajn

Informacije o ponuđaču:

  • Proizvođač: VBCG Centar
  • Naslov: Bulevar crnogorskih junaka br. 163, 81250 Cetinje
  • Telefon: +382 41 234 243, +382 67 246 464
  • Faks: +382 41 234 243
  • E-pošta: vbcgservis@vbcg.me
  • URL: http://www.cg.cobiss.net/