CONOR – normativna datoteka ličnih imena i naziva korporacija

CONOR je normativna baza podataka imena autora koji mogu biti osobe ili korporacije. Normativni zapisi sadrže normativne pristupne tačke koje su na jedinstven način određene za upotrebu u čitavom sistemu katalogizacije i druge podatke, kao što su varijantne i srodne pristupne tačke, napomene, informacije o izvoru podataka itd.

Baza CONOR je namijenjena normativnoj kontroli imena autora, a zasniva se na vezi između bibliografskih i normativnih zapisa.

Prefiksi i sufiksi za pretraživanje

Prefiksi i sufiksi za pretraživanje neophodni su prilikom pretraživanja, odnosno prilikom preciznog zadavanja zahtjeva za pretraživanje. U zavisnosti od toga koji podatak pretražujemo i koliko precizno zadamo zahtjev za pretraživanje biramo ili prefiks ili sufiks.

Spisak prefiksa za pretraživanje

Prefiks za pretraživanje stoji ispred niza za pretraživanje. Pretraživanje prefiskom izvodi se prema onoj frazi, odnosno sintagmi koju smo naveli u zahtjevu za pretraživanje.

U nastavku su navedeni prefiksi za pretraživanje i primjeri zahtjeva za preraživanje:

Naziv prefiksa/indeksaPrefiksPrimjer zahtjeva za pretraživanje
Naziv korporacijeCB=CB=UNITED*
Jezik koji koristi osoba/korporacijaLA=LA=slv
Mjesto sast./dodatak nazivu korp.CP=CP=Rim
Kontrolni brojevi u drugim sistemimaLC=LC=DLC
NacionalnostNA=NA=fra
Normativna pristupna tačka – lično imePH=PH=Ivan*
Lično imePN=PN=Petrović, I*
Šifra istraživačaAS=AS=00467
Šifra ustanove/organizacijeFC=FC= 0019

Spisak sufiksa za pretraživanje

Sufiks za pretraživanje dolazi iz niza za pretraživanje. Pretraživanje pomoću sufiksa izvodi se po svakoj pojedinačnoj riječi koja je navedena u zahtjevu za pretraživanje (pretraživanje po riječima).U nastavku su navedeni sufiksi za pretraživanje i primjeri zahtjeva za pretraživanje:

Naziv sufiksa/indeksaSufiksPrimjer zahtjeva za pretraživanje
Naziv korporacije/CBmuzej/CB
Mjesto sast./dodatak nazivu korp./CPBerlin/CP
Napomene/NTmatematika/NT
Lično ime/PNPetrović/PN

Spisak svih prefiksa i sufiksa za pretraživanje za bazu CONOR koji se koriste u COBISS+ objavljen je ovdje.

Informacije o bazi podataka i ponuđaču

Informacije o bazi podataka:

  • Vrsta baze podataka: faktografska
  • Vrsta podataka: obuhvata podatke o ličnim imenima i nazivima korporacija
  • Broj zapisa: preko 14.500
  • Ažuriranje: dnevno

Informacije o ponuđaču:

  • Proizvođač: VBCG Centar
  • Naslov: Bulevar crnogorskih junaka br. 163, 81250 Cetinje
  • Telefon: +382 41 234 243, +382 67 246 464
  • Faks: +382 41 234 243
  • E-pošta: vbcgservis@vbcg.me
  • URL: http://www.cg.cobiss.net/