COLIB.SR – podaci o srpskim bibliotekama

Niz za pretraživanje
 
Baza podataka COLIB sadrži podatke o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu.