ELINKS.SR – e-publikacije sa zapisima u COBIB.SR

Niz za pretraživanje
 
ELINKS je baza podataka o internet linkovima do elektronskih publikacija. Obuhvata pre svega internet adrese serijskih publikacija i elektronskih knjiga kojima je omogućen pristup ograničenom broju korisnika na osnovu različitih ugovora između bibliotečkih konzorcijuma i ponuđača informacionih servisa, kao i internet adrese drugih elektronskih publikacija.