Pomoć

  Uvod u COBISS+

  Pregled

  Na svakoj strani COBISS+ na raspolaganju je pomoć koju možete naći u redu menija krajnje desno klikom na opciju Pomoć, i to za segment u kojem se trenutno nalazimo. Za prikaz ostalog sadržaja pomoći možemo da koristimo sadržaj pomoći u desnom delu ekrana. Pretraživanje po sadržaju pomoći izvodi se kombinacijom tipki CTRL + F. Pri pregledanju sadržaja u donjem desnom delu ekrana pojavljuje se dugme sa strelicom nagore koje nas premešta na vrh sadržaja pomoći.

  Ako želimo odmah da dobijemo pomoć informatora, možemo da koristimo opciju Pomoć uživo koja se nalazi na padajućem spisku opcije Pomoć u redu menija.

  Šta je COBISS+?

  COBISS+ omogućava bibliotekama i korisnicima onlajn pristup sledećim bazama podataka:

  • uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB – zajednički katalog biblioteka koje učestvuju u COBISS sistemu
  • lokalne baze podataka – katalozi biblioteka u COBISS sistemu
  • druge baze podataka u COBISS sistemu – specijalizovane baze podataka koje čine deo COBISS sistema
  • drugi informacioni izvori – strane i domaće specijalizovane baze podataka

  COBISS+ je namenjen svim korisnicima: istraživačima, učenicima, studentima, profesorima, penzionerima i dr. Dakle, svakom ko traži relevantne informacije ili raspoloživu građu u bibliotekama, čak i ako je reč o elektronskoj građi.

  Kako odrediti način pretraživanja koji nam najviše odgovara?

  U uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka COBIB, lokalnim bazama podataka biblioteka i drugim bazama podataka možemo da koristimo jedan od sledećih načina pretraživanja:

  1. Osnovno pretraživanje – upisujemo reči ili frazu, kliknemo PRETRAŽI, nakon čega dobijamo rezultate pretraživanja.
  2. Izborno pretraživanje – koristimo obrazac za pretraživanje, izaberemo polja za pretraživanje koja možemo da kombinujemo sa logičkim operatorima.
  3. Komandno pretraživanje – sami oblikujemo zahtev za pretraživanje pravilnom sintaksom za pretraživanje, a pri tom moramo da poznajemo strukturu bibliografskih zapisa.

  Izaberemo onaj način pretraživanja koji nam u datom slučaju najviše odgovara. Osnovno pretraživanje je namenjeno opštim upitima. Kod izbornog ili komandnog pretraživanja, preciznim formulisanjem zahteva za pretraživanje bliži smo željenim rezultatima. Više informacija o načinima pretraživanja nalazi se u poglavlju "Pretraživanje".

  O kakvoj građi možemo da šaljemo upite?

  Zapise u bibliografsko-kataloškim bazama podataka COBISS sistema pripremaju bibliotekari. Možemo da pretražujemo sledeću građu:

  • monografske publikacije
  • serijske publikacije
  • članke
  • zvučne snimke
  • video snimke
  • filmove
  • kartografsku građu
  • notnu građu
  • grafiku
  • igračke – predmete
  • računarske zapise
  • izvedena dela

  Građa može da bude u štampanom ili elektronskom obliku. Zapisi mogu da sadrže i linkove na kompletan tekst.

  Prijava u COBISS+ (1)

  Prijavom omogućavamo sve funkcionalnosti aplikacije COBISS+, jer pored pretraživanja možemo da koristimo i opcije servisa Moje biblioteke koje su povezane sa pojedinačnom bibliotekom, kao i opcije korisničkog profila koji omogućava brojna podešavanja korisničkog interfejsa i druga prilagođavanja.

  Omogućeni su sledeći načini prijave:

  • COBISS AAI – prijava na osnovu servisa Moje biblioteke (korisničko ime i šifru dobijamo u biblioteci)
  • ArnesAAI – prijava, pogodna za studente, učenike i učitelje u institucijama koje su uključene u Federaciju ArnesAAI
  • Google – prijava za korisnike koji za prijavu žele da koriste podatke za prijavu za svoj Google+ nalog
  • Facebook – prijava za korisnike koji za prijavu žele da koriste podatke za prijavu za svoj Facebook nalog
  • e-adresa – prijava na osnovu izabrane e-adrese korisnika

  Bez prijave, omogućene su samo osnovne funkcionalnosti pretraživanja koje su povezane sa trenutnom sesijom korisnika.

  Šta je novo u COBISS+?

  Nova verzija COBISS+ donosi brojne nove funkcionalnosti koje će korisnicima pomagati prilikom pretraživanja informacija i građe za istraživanja, nastavu i opštu upotrebu. Neke od osnovnih novosti su:

  • novi grafički interfejs koji je prilagođen i za upotrebu na mobilnim uređajima (pametni telefoni, tableti itd.)
  • podrška individualnim podešavanjima interfejsa i trajno čuvanje preko profila Moj COBISS (npr. čuvanje upotrebljenih zahteva za pretraživanje i bibliografskih zapisa itd.)
  • mogućnost prijave različitim identitetima za prijavu (npr. podacima za prijavu za Google+ nalog)
  • podrška jedinstvenoj prijavi korisnika preko federacija COBISS AAI i ArnesAAI
  • mogućnost povezivanja servisa Moje biblioteke sa uslugama profila Moj COBISS
  • mogućnost pretraživanja u više biblioteka istovremeno
  • pomoć pri izvođenju zahteva za pretraživanje (fasetno ograničavanje, lematizacija reči, funkcija automatskog dovršavanja reči)

  U nastavku su detaljno opisani svi segmenti i funkcionalnosti.

  Dodatna pomoć i informacije

  Za dodatnu pomoć, predloge i informacije pošaljite nam e-poštu.

  Za dodatnu pomoć, predloge i informacije pošaljite nam e-poštu.

  Dostupnost i izgled interfejsa

  Da li postoje ograničenja koja se tiču licence?

  COBISS+ je besplatan za sve korisnike.

  Svi korisnici bez ograničenja mogu da pretražuju po zajedničkom katalogu biblioteka COBIB (podrazumevano podešavanje), lokalnim bazama podataka i većini drugih baza podataka. Pretraživanje je ograničeno kod nekih stranih baza podataka kod kojih treba poštovati dogovore o licenci sa ponuđačima, zbog čega je potrebna autorizovana prijava korisnika.

  COBISS+ omogućava pretraživanje i pregled bibliografskih zapisa o građi. Zapisi mogu da sadrže i linkove na kompletan tekst ili druge servise izvan aplikacije COBISS+ (npr. elektronski izvori). Takvi servisi mogu da imaju ograničenja koja se tiču licence i koja su vezana na ugovor sa ponuđačem usluge i biblioteku koja nudi korisnicima ove usluge. Za pristup izvorima sa licencom potrebna je autorizovana prijava korisnika.

  Podešavanja internet brauzera

  COBISS+ podržava većina internet brauzera, a izgled interfejsa može da se prilagodi menjanjem nekih podešavanja u internet brauzeru.

  Menjanje veličine teksta

  Veličinu teksta prikazanog u aplikaciji COBISS+ (uključujući i navigaciju), možemo da promenimo neposredno u brauzeru.

  Firefox
  • Otvorimo meni View i izaberemo jednu od opcija pod Zoom.
  • Za uvećanje teksta istovremeno pritisnemo CTRL i +, a za umanjenje teksta CTRL i –.
  • Da bismo ponovo podesili na podrazumevanu veličinu teksta pritisnemo CTRL i 0.
  Google Chrome
  • Pritisnemo dugme Control the current page i izaberemo jednu od opcija pod Text Zoom.
  • Za uvećanje teksta istovremeno pritisnemo CTRL i +, a za umanjenje teksta CTRL i –.
  • Da bismo ponovo podesili na podrazumevanu veličinu teksta pritisnemo CTRL i 0.
  Menjanje boje teksta, pozadine i linkova

  Brauzer nudi alat za promenu boje teksta i pozadine pri pregledanju internet stranica. To je korisno kada neke kombinacije boja otežavaju čitanje. Ove promene možemo da koristimo da bismo promenili podrazumevano podešene stilove. U brauzerima, koje podržava COBISS+, na raspolaganju su sledeće opcije:

  Firefox
  1. Otvorimo meni Tools.
  2. Izaberemo Options.
  3. Kliknemo dugme Colors na jezičku Content.
  4. Uklonimo kvačicu u polju za potvrđivanje Use system colors.
  5. Izaberemo željene boje.
  6. Uklonimo kvačicu u polju za potvrđivanje Allow pages to choose their own colors… i kliknemo OK .
  Google Chrome
  1. Kliknemo ikonu menija (tri tačke) u gornjem desnom uglu prozora brauzera Chrome.
  2. Kliknemo Settings.
  3. Kliknemo na link Show advanced settings na dnu strane.
  4. Kliknemo na link Add additional accessibility features na dnu strane.
  5. Potražimo i izaberemo raspoložive dodatke Chrome Accessibility.

  Pojmovnik

  ArnesAAI
  Autentikaciono-autorizaciona infrastruktura koja omogućava jedinstvenu prijavu za brojne usluge (i prijavu u COBISS+). Više informacija: [https://aai.arnes.si/](https://aai.arnes.si/).
  Baza podataka
  Zbirka podataka (katalog). U COBISS+ možemo da pretražujemo po uzajamnoj bibliografsko-kataloškoj bazi podataka, lokalnim bazama podataka biblioteka i drugim specijalizovanim bazama podataka.
  Bibliografski zapis
  Računarski zapis o sadržaju i obliku građe i osnovna jedinica bibliotečkih kataloga. Pretraživanjem u COBISS+ dobijamo bibliografske zapise.
  COBIB
  Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka; omogućava pristup zajedničkom katalogu biblioteka koje učestvuju u COBISS sistemu.
  COBISS
  Akronim za Co-operative Online Bibliographic System and Services.
  COBISS+
  Nova verzija aplikacije COBISS/OPAC.
  COBISS AAI
  Autentikaciono-autorizaciona infrastruktura koja omogućava prijavu u brojne bibliotečko-informacione usluge korisničkim imenom i šifrom koje dobijamo u biblioteci.
  COBISS.Net
  Platforma nacionalnih bibliotečkih informacionih sistema u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj i Albaniji. Više informacija: [http://www.cobiss.net](http://www.cobiss.net).
  COLIB
  Baza podataka o bibliotekama koje učestvuju u COBISS sistemu.
  COMARC
  Format bibliografskog zapisa.
  Kompletan tekst
  Ceo tekst dela, dokumenta ili publikacije; takođe puni tekst (eng. Full Text).
  Lokalne baze podataka
  Katalozi biblioteka u COBISS sistemu.
  Moj COBISS
  Korisnički profil unutar aplikacije koji povezuje račune korisnika unutar servisa Moje biblioteke i omogućava korisnička podešavanja interfejsa i druga prilagođavanja.
  Moja biblioteka
  Korisnički račun unutar biblioteke za pojedinačnog člana. Omogućava pregled pozajmljene građe, produžavanje roka pozajmice, rezervacije i druge onlajn bibliotečke usluge. Za detaljan opis, pogledajte poglavlje Moja biblioteka.
  OPAC
  Akronim za Open Public Access Catalog.

  Pretraživanje

  Izbor baze podataka

  Tražimo konkretnu knjigu u nekoj biblioteci i zanima nas da li možemo da je pozajmimo. Ili pak tražimo građu iz određene oblasti, npr. ekonomije, i zanima nas u kojoj najbližoj biblioteci je dostupna. Zanima nas i to da li je uređen onlajn pristup kompletnom tekstu članka, elektronske knjige i sl.

  Pri pretraživanju biramo onaj skup podataka koji, s obzirom na naše potrebe i želje, omogućava najrelevantnije rezultate.

  Koje baze podataka imamo na raspolaganju?

  U COBISS+ možemo da pretražujemo u:

  • uzajamnoj bibliografsko-kataloškoj bazi podataka COBIB
  • lokalnoj bazi podataka
  • drugim bazama podataka
  Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB

  Baza podataka COBIB omogućava pretraživanje podataka u uzajamnom katalogu biblioteka. Baza podataka COBIB je podrazumevano podešena baza podataka. Pretraživanje po bibliotečkim katalozima izaberemo, tako što u redu menija kliknemo na opciju Pretraživanje, a onda sa padajućeg spiska izaberemo opciju u bibliotekama. Dobićemo rezultate pretraživanja koji uključuju podatke o fondu i dostupnosti građe po bibliotekama.

  Ovu bazu podataka biramo pre svega kada imamo opšte upite. Pretraživanje po COBIB je veoma praktično, čak i ako pretražujemo članke. Više ...

  Lokalne baze podataka

  Pretraživanje po bibliotečkim katalozima izaberemo tako što u redu menija kliknemo na opciju Pretraživanje, a onda sa padajućeg spiska izaberemo opciju u bibliotekama.

  Po katalogu pojedinačne biblioteke pretražujemo tako što u prozoru obrasca za pretraživanje "Biblioteke" sa padajućeg spiska izaberemo katalog željene biblioteke. Biblioteku možemo da odredimo i upisivanjem njenog akronima, naziva, odeljenja ili grada. Možemo da izaberemo i više biblioteka i tako podesimo opciju pretraživanja po više kataloga istovremeno. Biblioteku možemo da uklonimo iz skupa kataloga po kojima želimo da pretražujemo, tako što kliknemo na krstić desno od te biblioteke.

  U profilu Moj COBISS za podrazumevanu vrednost možemo da podesimo pretraživanje po određenim katalozima biblioteka.

  Druge baze podataka (1)

  Druge baze podataka možemo da izaberemo tako što u redu menija kliknemo na opciju Pretraživanje, a onda sa padajućeg spiska izaberemo opciju u drugim bazama podataka.

  Možemo da izaberemo jednu od sledećih baza podataka:

  • COLIB – podaci o bibliotekama. Više ...
  • CONOR – normativna datoteka ličnih imena i naziva korporacija. Više ...
  • SGC – opšti predmetni indeks COBISS.
  • CORES – serijske publikacije, urednici itd.
  • ELINKS – pristup e-publikacijama sa zapisima u COBIB. Više ...
  • COLIB – podaci o bibliotekama. Više ...
  • CONOR – normativna datoteka ličnih imena i naziva korporacija.
  • SGC – opšti predmetni indeks COBISS.
  • CORES – serijske publikacije, urednici itd.
  • ELINKS – pristup e-publikacijama sa zapisima u COBIB.
  Ostali informacioni izvori (1)

  Ostali informacioni izvori dostupni su iz reda menija izborom opcije Pretraživanje; na padajućem spisku potom izaberemo opciju u drugim informacionim izvorima.

  Možemo da izaberemo sledeće baze podataka koje su integrisane u COBISS sistem:

  • JCR – impakt faktor za časopise iz Journal Citation Reports.
  • SNIP – impakt faktor za časopise iz Source Normalized Impact per Paper.
  • DOM/UKM – zavičajna zbirka UKM.
  • IZD/ISBN – srpski izdavači.

  Osnovno pretraživanje

  1. U prozor za pretraživanje Niz za pretraživanje upisujemo jednu ili više reči.
  2. Izaberemo kataloge biblioteka po kojim želimo da pretražujemo; podrazumevano podešavanje je pretraživanje po uzajamnom katalogu COBIB.
  3. Po potrebi, podesimo vrstu građe; podrazumevano podešavanje je pretraživanje po svoj građi.
  4. Pritiskom na tipku Enter ili klikom na dugme PRETRAŽI pokrećemo pretraživanje.

  Primer:

  • U prozor za pretraživanje unesemo: andrić travnička hronika
  • sa padajućeg spiska desno izaberemo vrstu građe, npr.: knjige

  Rezultati pretraživanja sortirani su po značaju. Najvažniji rezultati nalaze se na vrhu spiska.

  Pregledamo rezultate pretraživanja; ako kliknemo na izabrani rezultat, prikazaće se zapis sa detaljnim podacima o građi.

  Šta moramo da znamo o osnovnom pretraživanju?

  Korišćenjem pojmova za pretraživanje kod osnovnog pretraživanja pretražujemo po svim podacima, čak i po eventualnim sažecima. To je najčešće korišćeno pretraživanje koje koristimo pre svega kada nam podaci nisu u potpunosti poznati (npr. naslov, autor itd).

  Ako upotrebimo više od jednog pojma za pretraživanje, pretraživač traži sve pojmove za pretraživanje u istom zapisu.

  Izbor pojmova za pretraživanje

  Prilikom pretraživanja informacija pravilan izbor pojmova za pretraživanje je od ključnog značaja. Ako nam pojmovi za pretraživanje nisu dovoljno poznati, najpre unosimo opšte pojmove. Ako nas npr. zanima koje zaraze prenose krpelji, a ne poznajemo tačan naziv zaraze, unosimo:

  Primer: zaraza

  Jedan pojam za pretraživanje najčešće nije dovoljan da bismo našli odgovarajući broj adekvatnih rezultata, zato unosimo:

  Primer: zaraza krpelj

  Dalje dodavanje pojmova ograničava pretraživanje i često sa spiska rezultata izdvaja i važne rezultate. Zato koristimo specifične (precizne) pojmove za pretraživanje koje smo našli pri pregledu najvažnijih rezultata.

  Primer: Borelioza meningoencefalitis

  Kod osnovnog pretraživanja dostižemo bolje rezultate ako umesto prirodnog jezika koristimo ključne reči.

  Primer: Zahtev za pretraživanje zaraza krpelj je bolji od bolesti koje prenose krpelji.

  Velika i mala slova

  Pri upisivanju zahteva za pretraživanje možemo da koristimo velika ili mala slova, jer to ne utiče na rezultat. Rezultati su isti ako pretražujemo:

  • milan kundera ili
  • Milan Kundera ili
  • MiLaN KuNdErA

  Logički operator "I"

  Između reči u zahtevu za pretraživanje podrazumevana je logička operacija I. To znači da rezultati pretraživanja moraju da sadrže sve reči iz zahteva za pretraživanje. Reči "i" i "and" u zahtevu za pretraživanje tretiraju se isto kao i druge reči koje se javljaju u naslovu, sažetku ili bilo gde u bibliografskom zapisu.

  Skraćivanje reči

  Reči skraćujemo znakom * kada npr. želimo obuhvatiti sve oblike padeža određene reči (krpelj, krpeljev, krpelja). Znak zamenjuje proizvoljan niz znakova.

  Primer: zaraza krpelj*

  Za skraćivanje pojmova za pretraživanje možemo da koristimo i znak % koji zamenjuje tačno jedan znak. U jednom nizu može da se nalazi više znakova %.

  Primer: kap%r

  Kao rezultat, pored zapisa koji sadrže reč kapar, dobijamo i zapise autora sa prezimenom Kapor.

  Pojedinačne reči možemo da skratimo znacima * i % na početku, u sredini ili na kraju.

  Lematizacija reči

  Lematizacija je način širenja niza za pretraživanje. Pretraživač izvodi automatsko pretraživanje po unetom obliku reči i istovremeno po njenim padežnim oblicima koji su uključeni u Amebis-ov lematizator. (https://www.amebis.si)

  Pretraživanje na osnovu lematizacije radi samo u osnovnom pretraživanju i samo za slovenačke reči.

  Primer: Boljše razumevanje okužb

  Kao rezultat pretraživanja dobijamo i zapise koji uključuju i druge padežne oblike tri reči:

  boljše, boljši, dober, dobro …razumevanje, razumevanj, razumevanja …okužb, okužba, …

  Frazno pretraživanje

  Ako tačno poznajemo frazu koju pretražujemo, pojmove za pretraživanje uspisujemo između navodnika.

  Primer: "to be or not to be"

  Rezultat pretraživanja po sintagmama (frazama) koje navodimo između navodnika su svi zapisi u kojima su reči između navodnika zajedno u istom redosledu. Ovaj način pretraživanja kod osnovnog pretraživanja razlikuje se od fraznog pretraživanja kod izbornog i komandnog pretraživanja kod kojih pretražujemo po nizu znakova, obično precizno do znaka (izuzetak su neki posebni znaci koje izostavljamo). Svaku reč iz sintagme možemo da skratimo.

  Funkcija za automatsko dopunjavanje (eng. autocomplete)

  Funkcija za automatsko dopunjavanje pri upisivanju zahteva za pretraživanje u obrazac za pretraživanje automatski predlaže pojmove za pretraživanje koji mogu da nam budu od pomoći pri pretraživanju.

  Primer: evropsk...

  Pretraživač nudi sintagme za pretraživanje, kao što je npr. Evropska konvencija o ljudskim pravima itd.

  Potvrđivanjem, ponuđeni sadržaj za pretraživanje prenosimo u obrazac za pretraživanje.

  Izborno pretraživanje

  Oblikujemo zahtev za pretraživanje koji treba da bude što precizniji imajući u vidu naše potrebe pri pretraživanju građe.

  1. U prozor za pretraživanje upisujemo jednu ili više reči. Sa levog padajućeg spiska izaberemo polje za pretraživanje (indeks za pretraživanje) kojim želimo da ograničimo pretraživanje.
  2. Ako želimo da pretražujemo po više polja za pretraživanje, upisujemo pojmove i u ostala polja za pretraživanje. Na levom padajućem spisku izaberemo polje za pretraživanje (indeks za pretraživanje) kojim želimo da ograničimo pretraživanje.
  3. Ako za pretraživanje upotrebimo više polja za pretraživanje, moramo da pazimo na izbor logičkih operatora (I, ILI, I NE) na desnom padajućem spisku.
  4. Izaberemo kataloge biblioteka po kojim želimo da pretražujemo.
  5. Po potrebi odredimo vrstu građe, jezik ili ograničenje na građu s elektronskim pristupom.
  6. Pritiskom na tipku Enter ili klikom na dugme PRETRAŽI pokrećemo pretraživanje.

  Primer:

  Poljevrednostoperator
  Naslov:vino*ILI
  Naslov:loz*I
  Godina izdanja:199*

  Rezultat pretraživanja je građa koja je izašla u periodu od 1990. do 1999. godine i u naslovu ima neku od reči koja počinje na vino ili na loz, npr. knjiga sa naslovom Kako se sade voćke i vinova loza, koja je izašla 1991. godine.

  Podrazumevani način pretraživanja je pretraživanje po rečima, a u pojedinim prozorima za pretraživanje možemo i frazno da pretražujemo, uz upotrebu navodnika.

  Ako izaberemo pretraživanje po polju Ključne reči, izvešćemo pretraživanje po svim indeksiranim poljima bibliografskog zapisa.

  Neka polja za pretraživanje imaju padajući spisak za izbor ograničenja pretraživanja, npr. jezik.

  Upotreba logičkih operatora

  Pojmove za pretraživanje možemo međusobno da kombinujemo logičkim operatorima I, ILI, I NE.

  OperatorRezultat pretraživanja su:
  Izapisi koji sadrže sve pojmove za pretraživanje, povezane operatorom I (ako ga sami ne promenimo, automatski se izvodi, jer je podrazumevani operator.)
  ILIzapisi koji sadrže barem jedan od navedenih pojmova za pretraživanje
  I NEzapisi koji sadrže prvi pojam za pretraživanje, a ne sadrže pojam koji sledi nakon operatora

  Pri upotrebi logičkih operatora moramo da pazimo na redosled izvođenja. Kod izbornog pretraživanja izvode se operacije po poljima za pretraživanje odozgo nadole. Budući da je logički operator ILI naročito osetljiv, najbolje je da ga upotrebimo na početku zahteva za pretraživanje.

  Pretraživanje po rečima i frazno pretraživanje

  Pretraživanje po rečima

  Pretražujemo po rečima koje se nalaze bilo gde u zapisu (npr. u naslovu, imenu autora, nazivu izdavača itd.). Između dve reči možemo da upišemo bilo koju interpunkciju ili da napravimo razmak.

  Primer:

  • Ključne reči: orhan, pamuk ili orhan pamuk

  Rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se bilo gde u zapisu pojavljuju reči Orhan i Pamuk.

  Redosled pojmova za pretraživanje kod načina pretraživanja po rečima je proizvoljan.

  Primer:

  • Naslov: * geografija afrike* ili afrike geografija

  U rezultatima pretraživanja su i zapisi za građu pod naslovom Regionalna geografija Afrike i Atlas Afrike.

  Frazno pretraživanje

  Frazno pretražujemo po frazi koju unosimo između znaka navoda. Ako ne upotrebimo znake navoda, automatski se izvodi pretraživanje po rečima.

  Primer:

  • Naslov: "vegetarijanski kuvar" (Rezultat pretraživanja je zapis za građu pod naslovom Vegetarijanski kuvar.)

  Skraćivanje

  Pojedine pojmove za pretraživanje ili fraze skraćujemo znakom * (zamenjuje proizvoljan broj znakova) ili % (zamenjuje tačno jedan znak).

  Primer:

  • Ključne reči: relativ*

  Rezultat pretraživanja su zapisi sa uključenim rečima koje počinju s relativ.

  Primer:

  • Autor: "petrović, i*"

  Rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se u polju za autorstvo nalazi prezime Petrović, a ime počinje slovom I, npr.: Petrović Ivan; Petrović Ilijana itd.

  Primer:

  • Naslov: "*narodne priče"

  Rezultat pretraživanja su zapisi za građu čiji se naslovi završavaju s narodne priče.

  Znacima * i % pojedinačne reči ili fraze možemo da skratimo na početku, u sredini ili na kraju.

  Lična imena

  U poljima za autorstvo i poljima za ime kao predmetnu odrednicu, lična imena su invertovana – prezime je na prvom mestu, a zatim sledi jedno ili više imena. Između prezimena i imena nalazi se zarez i razmak. Kod fraznog načina pretraživanja ime moramo uneti u obliku Prezime, Ime. Budući da je kod nekih imena u polja za autorstvo, odnosno polja za ime kao predmetnu oznaku, dodata i godina rođenja ili smrti, ili obe godine, preporučuje se da frazu uvek zaključimo znakom za skraćivanje * .

  Primer:

  • Autor: "čehov, anton pavlovič*"

  U rezultatima pretraživanja su zapisi u kojima se u polju za autorstvo nalaze oblici imena Čehov, Anton Pavlovič i Čehov, Anton Pavlovič, 1860-1904.

  Interpunkcija itd.

  Kod fraznog pretraživanja frazu moramo uneti zajedno sa svom interpunkcijom: apostrofi, crtice itd.

  Primer:

  • Naslov: "mladost, gradovi i ljubav"

  Rezultat pretraživanja je građa pod naslovom Mladost, gradovi i ljubavi.

  Uzuzetаk su posebni znaci (, ), *, %, :, [, ], <, >, = и #.

  Ako se pojavljuju u sredini pojma za pretraživanje, napravimo razmak, a izostavljamo ih, ako se pojavljuju na početku ili na kraju.

  Dijakritički znaci i posebna slova

  Prilikom upisivanja zahteva za pretraživanje, možemo koristiti dijakritičke znake ili ih izostavljamo (prilikom pretraživanja nema razlike). Važno je samo da ih dosledno (ne) koristimo.

  Primeri:

  • Autor: čehov ili cehov
  • Autor: Gödel ili Godel
  • Ključne reči: čohadžić ili cohadzić, ali ne i cohadžic

  Članovi

  Kod fraznog načina pretraživanja možemo da izostavimo članove a, the, die, l', le, la itd. na početku naslova.

  Primer:

  • Naslov: "chronik von visoko"

  Rezultat pretraživanja je građa s naslovom Die Chronik von Visoko.

  Ključne reči

  Kod pretraživanja po ključnim rečima možemo da pretražujemo po rečima, frazama ili kombinovano (istovremeno po rečima i frazama). Fraze upisujemo između znakova navoda.

  Primer:

  • Ključne reči: igra*, andrić

  Rezultat pretraživanja su zapisi u kojima se nalazi reč Andrić i sve reči koje počinju sa igra, npr. zapisi s naslovom Šah - igra miliona i imenom Dragoslav Andrić.

  Primer:

  • Ključne reči: "kratka priča", indija

  U rezultatima pretraživanja je i zapis za zbirku kratkih priča Antologija kratke priče Indije; priređivač ove zbirke je Gabrijela Arc.

  Pretraživanje u opsegu

  Pretraživanje u opsegu koristimo za pretraživanje godina izdavanja određene publikacije u nekom periodu i kod numeričkog pretraživanja. U prozor za pretraživanje unosimo dve vrednosti u hronološkom redosledu i odvojimo ih dvema tačkama.

  Primer:

  • Godina izdavanja: 1994:2000

  Rezultat pretraživanja su sve publikacije koje su izašle između 1994. i 2000. godine.

  Komandno pretraživanje

  Komandno pretraživanje omogućava kreiranje preciznog zahteva za pretraživanje upotrebom indeksa za pretraživanje (prefiksa ili sufiksa) u kombinaciji sa logičkim i kontekstualnim operatorima. Namenjeno je naprednijim korisnicima koji veoma dobro poznaju strukturu bibliografskih podataka.

  1. U prozor za pretraživanje Zahtev za pretraživanje upisujemo zahtev za pretraživanje.
  2. Izaberemo kataloge biblioteka po kojima želimo da izvedemo pretraživanje.
  3. Po potrebi, podešavamo vrstu građe ili ograničenje na građu sa elektronskim pristupom.
  4. Klikom na dugme PRETRAŽI pokrećemo pretraživanje.

  Oblikovanje zahteva za pretraživanje

  Kod komandnog pretraživanja možemo da pretražujemo po osnovnom indeksu ili po dodatnim indeksima.

  Pretraživanje po osnovnom indeksu

  Kod pretraživanja po osnovnom indeksu pretražujemo po ključnim rečima. U prozor za pretraživanje upisujemo jednu ili više reči i po potrebi upotrebimo logičke ili kontekstualne operatore. Ako operatore ne upišemo, kod unosa više reči automatski se izvodi logički operator AND (I).

  Zahtev za pretraživanje unosimo u obliku: [pojam za pretraživanje] [operator] [pojam za pretraživanje] ...

  Primeri:

  • seljačka gazdinstva
  • gazdinstva AND seljačka
  • indukcijsko sagrevanje uređaj*
  • ana frank dnevnik
  • planeta zemlja enciklopedij*

  Ovako oblikovanom zahtevu za pretraživanje možemo da dodajemo i sufikse i tako ograničimo pretraživanje reči. Takav zahtev za pretraživanje unosimo u obliku: [pojam za pretraživanje]/[sufiks] [operator] [pojam za pretraživanje]/[sufiks] ...

  Primeri:

  • gazdinstva/TI AND seljačka/TI
  • (gazdinstva AND seljačka)/TI
  • zbirka (n) narodnih
  • (zbirka (n) narodnih)/KW
  Pretraživanje po dodatnim indeksima

  Zahtev za pretraživanje sastavljamo tako što upišemo prefiks za pretraživanje, potom znak jednakosti i pojam za pretraživanje: [prefiks za pretraživanje]=[pojam za pretraživanje]

  ili u kombinaciji sa operatorima: [prefiks za pretraživanje]=[pojam za pretraživanje] [operator] [prefiks za pretraživanje]=[pojam za pretraživanje] ...

  Primeri:

  • TI=molekularna genetika u medicini OR DU=molekularna genetika
  • AU=london* AND TI=zov divljine
  • AU=tolstoj* AND TI=ana karenjina AND LA=scr
  Kombinovano pretraživanje po osnovnom i dodatnom indeksu

  Moguće je i kombinovano pretraživanje sa osnovnim i dodatnim indeksom.

  Primeri:

  • Robert AND Evans/AU
  • balkanske AND planine/TI
  • ford/AU AND portret
  • tesla/TI AND biografija AND engleski
  • TI=london AND penguin*/PU

  Spisak prefiksa i sufiksa za komandno pretraživanje

  Spisak prefiksa za pretraživanje

  Upotrebom prefiksa za pretraživanje određujemo indeks za pretraživanje kojim želimo da pretražujemo. U nastavku se nalazi spisak prefiksa za pretraživanje sa značenjem i primerima:

  ZnačenjePrefiksPrimer pretraživanjaŠifrarnici
  Autor – osobaAU=AU=Trakl, Geor*
  Autor – korporacijaCB=CB=Bureau international des poids et mesures
  Mesto sast./dod. nazivu korp.CP=CP=London
  NaslovTI=TI=*gramatika
  Naslov originalaTO=TO=grammar
  ZbirkaCL=CL=Velike ljubavi*
  Mesto izdanjaPP=PP=Berlin
  Godina izdanjaPY=PY=1973
  Zaključna godina izdanjaP2=P2=1982
  ISBNBN=BN=86-311-0150-8
  ISSN za članakSN=SN=0409-3739
  ISSNSP=SP=0352-8979
  ISSN-LSL=SL=0352-8979
  Predmetne odredniceSU=SU=Poslovanje banaka
  Kod za vrstu autorstvaAC=AC=440Ispis
  Kod za vrstu sadržajaCC=CC=j3Ispis
  Zemlja/regija izdavanjaCO=CO=itaIspis
  Šifra ustanove/organizacijeFC=FC=3-114*Ispis
  JezikLA=LA=czeIspis
  Kod za književni oblikLC=LC=a4Ispis
  Jezik izvornog delaLO=LO=jpnIzpis
  Kod za predviđene korisnikeTA=TA=bIspis
  Tipologija dokumenata/delaTD=TD=1.01Ispis
  UDK za pretraživanjeUC=UC=331.56Ispis
  Ključne rečiKW=KW=magnet* rezonanca osnove
  Ključne rečimagnet* rezonanca osnove

  Spisak sufiksa za pretraživanje

  Pri pretraživanju po osnovnom indeksu, tj. pretraživanju po rečima, rečima možemo da dodamo sufiks za pretraživanje i tako ograničimo pretraživanje reči na pojedinačni indeks za pretraživanje. U nastavku se nalazi spisak sufiksa za pretraživanje sa značenjem i primerima:

  ZnačenjeSufiksPrimer pretraživanja
  Sažetak ili apstrakt/ABkapital*/AB
  Autor – osoba/AUKafka Franc/
  Autor – korporacija/CBPravni* fakultet/CB
  Mesto sast./dod. nazivu korp./CPPortorož/CP
  Naslov/TIhronik*/TI
  Naslov originala/TOmusic*/TO
  Zbirka/CLVelik* ljubav*/CL
  Opšta oznaka građe/GMfilm/GM
  Predmetne odrednice/SUPoslovanje/SU
  Ključne reči/GEračunarsk* program/GE
  Napomene/NTpseudonim/NT
  Proizvođač/NMThe LEGO Group/NM
  Mesto proizvodnje/PMRim/PM
  Mesto izdanja/PP(Klagenfurt/PP
  Izdavač/PUOxford press/PU

  Spisak svih prefiksa i sfiksa za pretraživanje koji se koriste u COBISS+ objavljen je ovde.

  Upotreba logičkih operatora

  Za razliku od izbornog pretraživanja, u komandnom pretraživanju logički operatori se upisuju na engleskom jeziku:

  OperatorZnačenjeRezultat pretraživanja
  ANDIzapisi koji sadrže oba pojma, odnosno sve pojmove koje smo povezali sa operatorom AND
  ORILIzapisi koji sadrže bar jedan od navedenih pojmova za pretraživanje
  NOTI NEzapisi koji sadrže prvi pojam, ali ne sadrže pojam koji sledi nakon operatora NOT

  Primer:

  • psi OR mačke
  • planinarstvo AND udžbenik
  • novinarstvo NOT televizij*

  Upotreba kontekstualnih operatora

  Pri pretraživanju, u zapisu kontekstualni operatori određuju relativnu blizinu između reči iz zahteva za pretraživanje. Možemo da ih kombinujemo sa prefiksima za pretraživanje.

  NEAR (N)

  Oba pojma za pretraživanje pojavljuju se zajedno, u proizvoljnom redosledu.

  Primer: ana (N) ahmatova

  Zahtev za pretraživanje: Ana Ahmatova i Ahmatova, Ana.

  nNEAR (nN)

  Oba pojma za pretraživanje pojavljuju se u proizvoljnom redosledu, a između njih može biti najveše "n" reči.

  Primer: cost (1N) benefit

  Zahtev za pretraživanje je npr. cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit.

  Redosled izvođenja operatora

  Pri upotrebi operatora moramo da pazimo na redosled izvođenja. Redosled izvođenja operacija je:

  1. zagrada
  2. kontekstualni operatori
  3. NOT
  4. AND
  5. OR

  Redosled možemo da promenimo upotrebom zagrada, kao što je prikazano u sledećem primeru:

  Primer:

  • ((more OR vazduh) and zagađ*) NOT reke

  Program će najpre potražiti zapise koji sadrže reč more ili vazduh, a zatim će u mnoštvu zapisa izabrati samo zapise koji sadrže i reč zagađ i na kraju izdvojiti sve zapise koji sadrže reč reke.

  Pretraživanje u opsegu

  Pretraživanje u opsegu koristimo za pretraživanje godina izdavanja određene publikacije u nekom periodu i kod numeričkog pretraživanja. U prozor za pretraživanje unosimo dve vrednosti u hronološkom redosledu i odvajamo ih dvema tačkama.

  Primer: PY=1994:2000

  Rezultat pretraživanja su sve publikacije koje su izašle između 1994. i 2000. godine.

  Ograničavanje zahteva za pretraživanje i fasetna navigacija

  Prilikom izvođenja operacija za pretraživanje, zahteve za pretraživanje možemo da ograničimo na vrstu građe, jezik i e-pristup.

  Svojevrsno ograničavanje predstavlja i fasetna navigacija koju koristimo nakon izvedenog pretraživanja. Dobijene rezultate pretraživanja možemo dodatno da ograničimo izborom pojedinačnih faseta.

  Ograničavanje na vrstu građe

  U osnovnom pretraživanju ograničavamo se na vrstu građe, tako što desno od prozora za unos zahteva za pretraživanje na padajućem spisku izaberemo željenu građu.

  Kod izbornog i komandnog pretraživanja, padajući spisak sa ograničenjima za vrstu građe nalazi se ispod obrasca za pretraživanje.

  Pri pretraživanju možemo da se ograničimo na sledeće vrste građe:

  • sva građa (+ e-izvori)
  • knjige
  • novine, časopisi itd.
  • članci...
  • e-knjige
  • videosnimci i filmovi
  • računarski CD/DVD-ovi
  • kartografska građa
  • notna građa
  • zvučni snimci
  • grafika
  • igračke – predmeti
  • izvedena dela – događaji
  • svi zapisi

  Podrazumevana vrednost je sva građa (+ e-izvori).

  Ograničavanje na jezik

  Ograničavanje na jezik nije izvodljivo kod osnovnog pretraživanja. Tek kada dobijemo rezultate pretraživanja, možemo da koristimo fasetu jezik i ograničimo se na izabrani jezik građe.

  Pri izbornom pretraživanju možemo da se ograničimo na željeni jezik građe već prilikom izvođenja zahteva za pretraživanje, tako što na padajućem spisku, koji se nalazi ispod prozora za pretraživanje, izaberemo odgovarajući jezik.

  Pri komandnom pretraživanju, ograničavanje na jezik možemo da izvedemo, tako što ćemo koristiti prefiks za pretraživanje LA= ili sufiks za pretraživanje /LA.

  Ograničavanje na e-pristup

  Neki zapisi sadrže i podatak o dostupnosti elektronske građe na internetu. Oni sadrže i URL adresu na kojoj se nalazi građa. To znači da građa preko URL linka može da bude dostupna u punom tekstu. Ako kliknemo na URL link, iz COBISS+ platforme prelazimo na platformu ponuđača sadržaja. Dostupnost kompletnog teksta zavisi od dogovora sa ponuđačem sadržaja i biblioteke koja svojim korisnicima nudi ove usluge.

  Osnovno pretraživanje ne omogućava ograničavanje na e-pristup, ali ga omogućava izborno i komandno pretraživanje, i to izborom opcije Samo e-pristup koja se nalazi ispod prozora za pretraživanje.

  Fasetno ograničavanje

  Nakon izvedenog pretraživanja dobijamo spisak rezultata pretraživanja. Na levoj strani spiska pojavljuje se fasetni meni koji omogućava pregled različitih aspekata trenutnih rezultata pretraživanja. Fasetni meni možemo da premestimo i na desnu stranu spiska rezultata ili da odredimo podrazumevano podešavanje u profilu Moj COBISS.

  Fasetni meni se sastoji od pojedinačnih faseta. Fasete nude klasifikaciju zapisa izvedenog pretraživanja.

  Na raspolaganju su sledeće fasete:

  • vrsta sadržaja
  • vrsta građe
  • jezik
  • ciljna grupa
  • autor
  • godina izdavanja
  • predmet
  • biblioteka – pri istovremenom pretraživanju po više kataloga biblioteka
  • odeljenje – pri pretraživanju po katalogu biblioteke sa odeljenjima

  Vrednosti su u pojedinačnoj faseti, a u zagradi se zapisuje broj rezultata poslednjeg pretraživanja za izabranu vrednost fasete. Klikom na vrednost fasete (npr. e-knjiga kod fasete vrsta građe), osnovni zahtev za pretraživanje ograničavamo na izabranu vrednost fasete. Daljim izborom vrednosti faseta dodatno ograničavamo pretraživanje (npr. priručnik iz fasete vrsta sadržaja). Ovakvim načinom fasetnog ograničavanja bliži smo željenim rezultatima. Klikom na plavi krstić postojeći izbor vrednosti fasete možemo ponovo da dezaktiviramo i tako isključimo fasetno ograničavanje.

  Opis fasete Vrsta građe:

  Vrsta građeOpis
  Novine, dnevni listoviNovine, dnevni listovi, časopisi, knjižne zbirke i slične serijske publikacije. Dele se na štampane i elektronske. Kod štampanih postoje i takve sa krupnom štampom (tekstovi sa većim slovima za slabovide) i Brajevim pismom za slepe.
  Članci, sastavni deloviČlanci, izlaganja na konferenciji, poglavlja i drugi sastavni delovi publikacije. Dele se na štampane i elektronske.
  Elektronski izvoriInternet stranice, baze podataka, računarski programi i igre, multimedijska građa.
  MuzikaMuzički zvučni snimak na CD-u, DVD-u, kaseti, gramofonskoj ploči.
  Igračke, predmetiKocke, slagalice, društvene igre, nastavna sredstva i druge igračke i predmeti.
  Izvedena delaIntelektualna ili umetnička dela koja nisu objavljena u fizičkom obliku ili na internetu (npr. izlaganje na konferenciji, izvođenje koncerta, izložba, predavanje).
  Kartografska građaŠtampane i rukopisne mape, atlasi, nacrti, snimci.
  KnjigeKnjige, rukopisi, izveštaji, diplomski radovi, disertacije i druge monografske publikacije. Dele se na štampane i elektronske. Kod štampanih su i takve sa krupnom štampom (tekstovi sa većim slovima za slabovide) i Brajevim pismom za slepe.
  Građa za vizuelne projekcijeFolije, dijafilmovi, dijapozitivi.
  MikrofišiKartica sa umanjenim snimcima teksta, za šta nam je potreban mikročitač.
  Notna građaZapisi muzičkih dela na notnim linijama. Dele se na štampane i rukopisne.
  GrafikaFotografije, razglednice, plakati.
  Veštačke zbirkeLeci, sitna štampa, razglednice, fotografije, plakati i druga građa objedinjena po određenoj temi.
  Video snimci, filmoviFilmovi na DVD-u, Blu-ray-u, video kaseti, kolutu.
  MultimedijaPublikacija u više delova na različitim medijima koji se koriste istovremeno (npr. uxbenik i CD).
  Vizuelna građaVizuelna građa za koju podatak o fizičkom obliku ne postoji.
  Zvučne knjigeZvučni zapis teksta na CD-u, DVD-u, kaseti, gramofonskoj ploči.
  Zvučni snimciNemuzički zvučni snimak na CD-u, DVD-u, kaseti, gramofonskoj ploči.

  Ako nema podatka o vrsti građe, zapis se ne svrstava u fasetu.

  U fasetu vrsta sadržaja svrstava se nebeletristika i beletristika, a romani se dele na socijalne, avanturističke, istorijske i ratne, kriminalističke, biografske, naučno-fantastične i ostale. Prikazuje se samo za štampane i elektronske knjige. Ako nema podatka o sadržaju, zapis se ne svrstava u fasetu.

  Retrospektiva pretraživanja

  Zahtevi za pretraživanje čuvaju se automatski (poslednjih 100 pretraživanja) i tokom trajanja korisničke sesije možemo ponovo da ih koristimo. Retrospektivu pretraživanja možemo da vidimo u redu menija, izborom opcije Pretraživanje; potom na padajućem spisku izaberemo opciju Retrospektiva pretraživanja. Klikom na zahtev za pretraživanje, upit za pretraživanje se automatski izvodi. Možemo da podesimo broj prikazanih pretraživanja na strani, a po tom spisku možemo i da pretražujemo. Nakon upotrebe, COBISS+ retrospektiva pretraživanja se automatski briše.

  Ako želimo da se korišćeni zahtevi za pretraživanje trajno sačuvaju, moramo da budemo prijavljeni u COBISS+. Nakon završenog pretraživanja, iznad spiska rezultata pretraživanja pojavljuje se dugme Sačuvaj pretraživanje. Klikom na ovo dugme, zahtev za pretraživanje trajno će se sačuvati u Moja pretraživanja. Klikom na zahtev za pretraživanje, upit za pretraživanje izvodi se automatski. Možemo da podesimo broj prikazanih pretraživanja na strani, a po tom spisku možemo i da pretražujemo. Ovi zahtevi za pretraživanje, klikom na dugme Izbriši, trajno se brišu.

  Rezultati pretraživanja

  Spisak rezultata

  Nakon uspešno izvedenog zahteva za pretraživanje dobijamo rezultate pretraživanja, tj. zapise na numerisanom spisku. Za svaki zapis ispisuju se najvažniji podaci o građi, kao što su naslov, autor, jezik, e-pristup (URL link) itd.

  U poslednjem stupcu spiska desno ispisuje se podatak o dostupnosti građe za pozajmicu.

  Građa je sortirana po relevantnosti, a ovo podrazumevano podešavanje možemo da promenimo i zapise sortiramo po autoru, naslovu ili godini izdavanja.

  Klikom pored rednog broja zapisa, možemo da označimo zapise, a potom klikom na dugme Na policu možemo da ih dodamo na Moju policu. Za korišćenje ove mogućnosti morate da se prijavite u profil Moj COBISS.

  Na levoj strani spiska rezultata pretraživanja nalazi se fasetna navigacija kojom možemo dodatno da ograničimo zahtev za pretraživanje, a tako i dobijene zapise na spisku rezultata.

  Možemo da podesimo broj prikazanih zapisa na jednoj strani, i to 10, 25 ili 100. Podrazumevano podešavanje je 10.

  Izabrani bibliografski zapis

  Sa spiska rezultata pretraživanja, klikom na naslov građe, prelazimo na prikaz bibliografskog zapisa. Ispisuju se osnovni podaci o građi, kao što su naslov, autor, vrsta građe itd. Ako nas zanima više informacija o građi, kliknemo na jezičak Detaljni podaci ili ISBD.

  Kompletan bibliografski opis građe može se prikazati tako što se prijavimo u profil Moj COBISS i kod opcije Podešavanja izaberemo Prikaz bibliografskog zapisa u COMARC formatu.

  Na jezičku Sva izdanja i prevodi probno smo objedinili različita izdanja dela, izdanja u drugim oblicima (na fizičkim nosiocima i na internetu), prevode, originalna izdanja i dela objavljena u publikacijama u više delova (izabrana dela, sabrana dela itd.). Spisak dela odražava stanje zapisa u izabranoj bibliografskoj bazi. Ukoliko ne postoji drugo izdanje ili prevod ili ukoliko je reč o članku, rukopisu, integrativnom izvoru, zbirnom zapisu ili izvedenom delu, jezičak Sva izdanja i prevodi se ne prikazuje. Zapisi za dela upoređuju se po različitim kriterijumima:

  • u zapisima za knjige, video snimke i filmove, notnu građu i zvučne snimke upoređuju se naslov, autor(i) i vrsta građe. Kod knjiga se uvažavaju različiti kriterijumi u zavisnosti od toga da li je reč o beletristici, sabranim ili izabranim delima i nebeletristici. Kod svih knjiga, osim kod sabranih i izabranih dela, upoređuju se i naslovi pojedinačnih delova (primer: tragedija Hamlet izašla je samostalno, zajedno sa tragedijama Romeo i Đulijeta i Otelo u knjizi Drame). Zapisi za izabrana dela istog autora upoređuju se po naslovu, a ne po sadržaju (uključenih dela).Zapisi za video snimke i filmove objedinjuju se ako imaju isti naslov i istog režisera (zapis za film Psiho režisera Alfreda Hičkoka (Alfred Hitchcock) ne objedinjuje se sa zapisom za film Psiho Gasa van Santa (Gus Van Sant)). Naslovi na različitim jezicima imaju istu vrednost (ako zapis ima naslov na dva jezika, npr. Bugs Bunny i Duško Dugouško, zapis za crtani film sa engleskim naslovom Bugs Bunny objedinjuje se sa zapisom za crtani film sa srpskim naslovom Duško Dugouško).Objedinjuju se zapisi na fizičkim nosiocima i na internetu, kod knjiga i zvučne knjige, knjige na Brajevom pismu i knjige sa krupnom štampom.

  • u zapisima za kartografsku građu i grafiku upoređuju se naslov i vrsta građe. Naslovi na različitim jezicima imaju istu vrednost (zapis za mapu Alpen, Alpes = Alpi = Alps objedinjuje se sa zapisom za mapu Alpen = Alpes). Objedinjuju se zapisi za štampane publikacije i publikacije objavljene na internetu.

  • u zapisima za serijske publikacije upoređuje se samo ISSN.Objedinjuju se zapisi za štampane serijske publikacije i serijske publikacije objavljene na internetu i zapisi za publikacije sa krupnom štampom.

  Desno od podataka o građi nudi se opcija Pretraži dalje koja omogućava linkove do drugih dela autora i tema, članaka i sastavnih delova.

  U zavisnosti od baze podataka koju smo izabrali za pretraživanje, ispod zapisa prikazuju se podaci o fondu i dostupnosti građe u bibliotekama. Pri pretraživanju po katalogu biblioteke možemo da rezervišemo slobodnu građu.

  SVE biblioteke (uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB)

  Pri pretraživanju po bazi COBIB, ispod jezička Fondovi po bibliotekama, ispisuju se informacije o bibliotekama koje imaju traženu građu. Ispisuju se podaci o biblioteci, mestu, akronimu, statusu pozajmice i preostalom fondu.

  Klikom na izabranu biblioteku dobijamo detaljne informacije o pozajmici primeraka građe, kao što su signatura, status primerka i mogućnost rezervacije.

  Klikom na jezičak Fondovi u drugim bibliotekama prikazuje se pregled informacija o fondu tražene građe u drugim bibliotekama u sistemu COBISS.

  Lokalne baze podataka

  Ispod podataka o građi ispisuju se podaci o fondu u biblioteci. To su: signatura (lokacija građe, inventarski broj itd.), status primerka (slobodno, rezervisano, pozamljeno itd.) i mogućnost rezervacije građe.

  Klikom na jezičak Fondovi u drugim bibliotekama dobijamo informacije o drugim bibliotekama koje imaju izabranu građu.

  Ostale mogućnosti upravljanja zapisima

  Iznad podataka o zapisu nalazi se red sa dugmadima koja nude dodatne mogućnosti upravljanja zapisima:

  • Zapis može da se doda na Moju policu.
  • Možemo da dobijemo trajni link na građu, tj. URL adresu na kojoj je zapis o građi u COBISS+ trajno dostupan.
  • Podaci o građi mogu da se proslede elektronskom poštom.
  • Dugme Međubibl. poz. omogućava međubibliotečku pozajmicu za izabranu građu. Potrebna je prijava korisnika u profil Moj COBISS.
  • Zapisi koji su indeksirani i u najvećem svetskom katalogu WorldCat povezani su preko dugmeta WCat.
  • Klikom na dugme SFX dobijamo podatke o dostupnosti elektronske građe.
  • Dugme Person. bibl. omogućava prikaz autora građe sa linkovima do njihovih personalnih bibliografija.
  • Klikom na dugme Am score prikazuju se altmetrički podaci za izabrani zapis.
  • Zapise možemo i da prenesemo (dugme za prenos podataka), ali samo ako smo prijavljeni u COBISS+ i ako su u podešavanjima označene mogućnosti za prenos bibliografskih zapisa u RIS formatu ili za prenos u druge sisteme.
  • Ako časopis ima impakt faktor iz baze podataka Journal Citation Reports, prikazuje se dugme Impakt faktor. Klikom na ovo dugme, prikazuje se tabela sa podacima o impakt faktoru i ostalim podacima za izabrani časopis (godina, impakt faktor, izdanje, kategorija, klasifikacija),
  • Ako časopis spada u časopise koji se uvažavaju pri kategorizaciji naučnih publikacija, prikazuje se dugme Baze podataka. Klikom na ovo dugme, prikazuje se tabela sa podacima o bazama podataka u kojima je časopis indeksiran (naziv baze podataka, oblast, godina). Kod nekih baza podataka, u tabeli se nalazi link na platformu ponuđača. Izvor podataka za ovu tabelu su spiskovi međunarodnih baza podataka koji se uvažavaju pri kategorizaciji naučnih publikacija. Još ...

  Prijava COBISS+

  Prijavom u COBISS+ imamo mogućnost korišćenja sledećih usluga (1):

  • povezivanje računa biblioteka u koje smo učlanjeni i uvid u podatke o pozajmici građe – Moje biblioteke
  • čuvanje bibliografskih zapisa i upravljanje njima – Moja polica
  • čuvanje izvedenih zahteva za pretraživanje i njihova upotreba – Moja pretraživanja
  • podešavanje korisničkog interfejsa COBISS+ – Podešavanja
  • uređivanje ličnih podataka – Uredi moj COBISS
  • pristup licenciranim informacionim izvorima (samo COBISS AAI i ArnesAAI)

  U redu menija u desnom delu ekrana kliknemo na Moj COBISS. Prikazuju se mogućnosti izbora prijave na osnovu podataka za prijavu (1):

  • servisa Moje biblioteke (Federacija COBISS AAI)
  • institucionalnih LDAP nosilaca uključenih u Federaciju ArnesAAI
  • naloga Google+
  • naloga Facebook
  • samostalno kreiranog korisničkog profila sa e-adresom

  Nakon uspešne prijave prelazimo na profil Moj COBISS.

  Prijava u COBISS+ zaštićena je od zloupotrebe podataka o ličnosti (SSL – Secure Sockets Layer). Za nesmetanu upotrebu brauzera treba instalirati sertifikat izdavača sertifikata (SIGEN-CA). Uputstva za instalaciju možete naći na adresi http://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php.

  Koji način prijave treba da koristim? (1)

  Koristimo onaj način prijave koji nam najviše odgovara. U COBISS+ postoje razlike u vezi sa funkcionalnostima koje omogućava način prijave.

  FunkcionalnostiMoja biblioteka (COBISS AAI)ArnesAAIGoogleFacebooke-adresa
  Neposredna prijava u račun biblioteke u koju smo učlanjeni i automatsko dodavanje te biblioteke na spisak Moje biblioteke unutar profila Moj COBISSDasamo studentiNENENE
  Pristup licenciranim bazama podataka (npr. pristup JCR bazama podataka itd.) unutar COBISS+ i drugim uslugama na drugim platformamaDADANENENE
  Upotreba svih usluga servisa Moje biblioteke (produženje roka pozajmljene građe, rezervacije itd.)DAza korišćenje servisa Moje biblioteke potrebna je autorizovana veza sa servisom Moje biblioteke (za studente se izvodi automatski)za korišćenje servisa Moje biblioteke potrebna je autorizovana veza sa servisom Moje bibliotekeza korišćenje servisa Moje biblioteke potrebna je autorizovana veza sa servisom Moje bibliotekeza korišćenje servisa Moje biblioteke potrebna je autorizovana veza sa servisom Moje biblioteke
  Korišćenje svih usluga profila Moj COBISS (Moje biblioteke, Moja polica, Moja pretraživanja itd.)DADADADADA

  U nastavku su detaljno opisani pojedinačni načini prijave.

  Moja biblioteka (prijava COBISS AAI)

  Prijava COBISS AAI omogućava potpunu funkcionalnost upotrebe COBISS+ (vidi gornju tabelu funkcionalnosti). Na raspolaganju su dva obrasca za prijavu:

  • klasična bibliotečka prijava
  • prijava Libroam

  U oba slučaja moramo da budemo član biblioteke u kojoj dobijamo člansku kartu s brojem člana i šifrom za korišćenje usluga biblioteke.

  Ovom prijavom obezbeđen je i pristup licenciranim informacionim izvorima koje nam nudi biblioteka (npr. pristup JCR bazama podataka).

  Klasična bibliotečka prijava

  To je način prijave kod kojeg izaberemo biblioteku, upišemo broj članske karte i šifru. Klikom na dugme Prijava i pravilnim unosom podataka za autorizaciju dolazimo u profil Moj COBISS.

  Prijava Libroam

  Klikom na jezičak obrasca za prijavu Prijava Libroam otvara se mogućnost prijave korisničkim imenom i šifrom Libroam.

  Struktura korisničkog imena je:

  Korisničko imePrimer
  xxxxx.nnnnnnn@libroam.siizum.1234567@libroam.si

  xxxxx – akronim biblioteke

  nnnnnnn – broj članske karte (nule na početku možemo da izostavimo)

  Više informacija o bežičnoj mreži Libroam na raspolaganju je na internet adresi http://home.izum.si/cobiss/libroam/.

  #####Zaboravljena šifra i početno podešavanje šifreAko smo zaboravili šifru, možemo ponovo da je podesimo. Najpre kliknemo na opciju Zaboravljena šifra koja se nalazi ispod obrasca za prijavu. Prikazuje se novi obrazac u koji upisujemo podatke o biblioteci, broj članske karte i e-adresu. Nakon klika na dugme Pošalji zahtev dobijamo link za promenu šifre na poslatu e-adresu. E-adresa mora da bude ista kao i e-adresa koja je uneta za pripadajuću biblioteku u servisu Moje biblioteke, jer se time omogućava proveravanje identiteta korisnika. Nakon klika na link u primljenoj e-poruci, možemo da podesimo novu šifru.

  Ako šifru za prijavu još nemamo, možemo sami da je podesimo. Najpre kliknemo na opciju Podesi šifru za Moju biblioteku koja se nalazi ispod obrasca za prijavu. Prikazuje se novi obrazac u koji upisujemo podatke o biblioteci, broj članske karte i e-adresu. Odatle je postupak isti kao i u slučaju zaboravljene šifre.

  Prijava ArnesAAI

  U COBISS+ možemo da se prijavimo i preko Federacije ArnesAAI. Korisnici institucija koje su se pridružile ovoj federaciji, mogu da se prijave u profil Moj COBISS. Korisnicima sa aktuelnim statusom studenta u isto vreme je omogućena i prijava u servis Moje biblioteke, ostali korisnici (učenici, učitelji, profesori i dr.) za upotrebu servisa Moje biblioteke moraju da urede autorizovanu vezu između profila Moj COBISS i servisa Moje biblioteke.

  Za prijavu preko ArnesAAI koristimo korisničko ime i šifru koje dobijamo u svojoj matičnoj ustanovi i koristi se za brojne usluge, npr. korišćenje bežične mreže Eduroam.

  Izborom prijave ArnesAAI preusmereni smo na Arnes portal za izbor IdP domaće organizacije. Na padajućem spisku izaberemo svoju organizaciju i po želji ovaj izbor sačuvamo kao podrazumevani. Nakon potvrđivanja na dugme Izaberite, preusmereni smo na prozor za prijavu domaće organizacije koji od nas zahteva unos korisničkog imena i šifre. Nakon pravilnog unosa podataka za autorizaciju ulazimo u profil Moj COBISS.

  Više informacija o federaciji ArnesAAI na raspolaganju je na internet adresi https://aai.arnes.si/.

  Prijava preko naloga Google+ ili Facebook

  Možete da se prijavite i podacima koje koristimo za prijavu u svoj nalog Google+ ili Facebook.

  Prilikom prve prijave klikom na dugme Google+ ili Facebook otvara se dodatni prozor u kojem dozvoljavamo da COBISS+ pristupa nekim podacima korisničkog imena Google+ ili Facebook. Nakon pravilnog unosa podataka za autorizaciju dolazimo u profil Moj COBISS.

  Pri sledećim prijavama automatski se prijavljujemo u profil Moj COBISS. Za upotrebu servisa Moje biblioteke moramo da uspostavimo autorizovanu vezu unutar profila Moj COBISS.

  Više o računu Google+ na raspolaganju je na internet adresi https://myaccount.google.com.

  Prijava e-adresom

  Ako nam prethodni načini prijave ne odgovaraju, profil Moj COBISS možemo da kreiramo sami. Klikom na opciju Kreiraj profil Moj COBISS (sa e-adresom) prikazuje se obrazac za unos osnovnih korisničkih podataka, tj. Ime za prikaz i E-adresa. Treba izvesti i bezbednosnu proveru potvrđivanjem opcije Nisam robot koje se ispisuje u prozoru za proveravanje. Kada potvrdimo da smo saglasni sa uslovima upotrebe i pravilima zaštite privatnosti, na elektronsku adresu dobijamo poruku sa linkom za podešavanje pristupa uslugama profila Moj COBISS. Klikom na link koji smo dobili u e-poruci dolazimo u profil Moj COBISS u kojem podešavamo šifru za korišćenje usluge. Podešavanjem šifre uspešno smo završili kreiranje profila Moj COBISS, tako da možemo da nastavimo sa prijavom.

  U prozor za prijavu upisujemo korisničko ime (e-adresu) i šifru koju smo podesili u profilu Moj COBISS. Nakon pravilnog unosa podataka za autorizaciju prijavljeni smo u korisnički profil.

  Korisničko ime, šifru ili e-adresu možemo bilo kada da promenimo opcijom Uredi Moj COBISS. Zaboravljenu šifru možemo ponovo da podesimo opcijom Zaboravljena šifra? u obrascu za prijavljivanje.

  Moje biblioteke

  Servis Moje biblioteke korisnicima omogućava uvid u pozajmljenu, rezervisanu i drugu građu, istoriju pozajmica, međubibliotečku pozajmicu, dugove i ograničenja u biblioteci, e-obaveštavanje i druge usluge koje biblioteka nudi svojim korisnicima.

  Za korišćenje servisa Moje biblioteke potrebna je prijava (v. poglavlje "Prijava u COBISS+"). U slučaju prijave preko COBISS AAI obezbeđena je automatska veza sa servisom Moje biblioteke, a u slučaju drugih načina prijave autorizovanu prijavu treba uspostaviti ručno.

  Klikom na željenu biblioteku ili na željeni broj članske karte, dolazimo do stranice sa podacima o pozajmnjenoj građi. Iznad spiska nalazi se red menija u kojem možemo da prelazimo iz jedne dodate biblioteke u drugu, da koristimo link na domaću internet stranicu, pogledamo radno vreme ili adresu, telefonski broj i e-adresu izabrane biblioteke. U desnom delu reda menija ispisuju se broj članske karte i datum njenog važenja.

  Građa

  Nakon prijave u servis Moje biblioteke, prikazana je sva evidentirana građa izabrane biblioteke.

  Raspoređena je na četiri spiska na jezičcima:

  • Pozajmljeno (građa koju smo pozajmili van biblioteke)
  • Na rezervaciji (građa koju smo izveli rezervaciju, građa na rezervaciji koja nas čeka u biblioteci i sl.)
  • Ostala građa (građa koju smo pozajmili za čitaonicu, izgubljena građa i sl.)
  • E-knjige (e-knjige koje smo pozajmili na portalu za pozajmicu e-knjiga)

  U zavisnosti od usluga koje biblioteka nudi svojim članovima, kod pozajmljene građe možemo da produžimo rok pozajmice, a kod rezervisane građe da otkažemo rezervaciju.

  Produženje roka pozajmice

  Produženje roka pozajmice preko COBISS+ izvodljivo je samo u bibliotekama koje svojim članovima omogućavaju ovu uslugu. Pored toga, moraju da budu ispunjeni sledeći uslovi:

  • moramo da imamo dozvolu biblioteke za produženje roka pozajmice
  • moraju da budu podmirene sve eventualne obaveze prema biblioteci (članarina, penali, opomene...)
  • kod građe ne smeju da postoje ograničenja koja onemogućavaju produženje roka pozajmice

  Za pozajmljene e-knjige rok pozajmice ne može da se produži.

  Rok pozajmice za pojedinačni primerak građe produžavamo tako što na spisku pozajmljene građe označimo polje za potvrđivanje pored primerka (1. stubac) i potom kliknemo na dugme Produži izabrano. Ako želimo da produžimo rok pozajmice za svu pozajmljenu građu istovremeno, označimo polje za potvrđivanje u redu naslova tabele i potom kliknemo na dugme Produži izabrano.

  Iznad jezičaka sa evidentiranom građom ispisuje se poruka o tome koliko je primeraka pozajmljene građe izabrano za produženje i za koliko izabranih primeraka rok pozajmice je bio uspešno, odnosno neuspešno produžen.

  Ako je rok pozajmice uspešno produžen, kod primerka se pokazuje zelena kvačica, a u stupcu Vratiti do ispisuje se novi rok vraćanja. Primerak se na spisku građe sortira prema roku vraćanja.

  Ako rok pozajmice ne može da se produži za ceo period produženja, jer je broj produženja ograničen, ispisuje se upozorenje:

  "Rok pozajmice ne može da se produži ili produženje nije bilo uspešno."

  Ako je na spisku pozajmljene građe, umesto polja za potvrđivanje ispred primerka znak upozorenja, rok pozajmice ne može da se produži. Nakon prelaska mišem preko primerka, u ekranskom savetu ispisuje se objašnjenje zašto rok pozajmice ne može da se produži.

  PorukaObjašnjenje
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer biblioteka ne omogućuje tu uslugu.Biblioteka svojim članovima ne omogućuje uslugu produženja roka pozajmice preko COBISS+.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer u biblioteci imate zabranu pozajmice.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer nemate dozvolu biblioteke za produženje.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer niste izmirili svoje obaveze prema biblioteci.U biblioteci imamo neizmirene obaveze (npr. penali, opomena itd.).
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je broj mogućih ograničenja već dostignut.Biblioteka je odredila ograničenje produženja.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer vam je članstvo isteklo.Članstvo koje biblioteka obračunava je isteklo.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je istekao rok pozajmice bar kod jednog primerka.U slučaju nepravovremenog vraćanja, biblioteka ne dozvoljava produženje roka pozajmice ni kod jednog od pozajmljenih primeraka.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je istekao. Molimo vas da građu što pre vratite.Istekao je rok pozajmice koji za primerak želimo da produžimo.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je za primerak određeno ograničenje pozajmice.Biblioteka je za primerak odredila ograničenje pozajmice (npr. primerak za čitaonicu, arhivski primerak).
  Rok pozajmice za tu vrstu građe ne može se produžiti.Biblioteka ne dozvoljava produženje roka pozajmice za određenu vrstu građe (npr. video kasete).
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je već određen noviji datum vraćanja.Za primerak je već određen noviji datum vraćanja nego što bi bio ako bismo produžili rok pozajmice.
  Rok pozajmice se ne može produžiti, jer je primerak već pozajmljen na neodređeno vreme.Primerak je već pozajmljen na neodređeno vreme (datum vraćanja je 31.12.9999).
  Rok pozajmice nije produžen, jer je građa već rezervisana.Građu je rezervisao drugi član.
  Rok pozajmice nije produžen, jer ste za građu primili opomenu dana dd.mm.gggg.Za primerak ste već dobili opomenu koja u biblioteci pri produženju roka pozajmice nije izbrisana.

  Ako na spisku pozajmljene građe možemo da označimo polje za potvrđivanje pored primerka, ali je produženje zbog tehničke greške onemogućeno, nakon klika na dugme Produži izabrano ispisuje se poruka "Greška prilikom produženja roka pozajmice: ˂opis greške.˃"

  Rezervacija građe

  Nakon uspešnog pretraživanja građe i prikaza rezultata pretraživanja, klikom na pojedinačni zapis prikazuju se detaljni podaci o građi i fondu u pojedinačnim bibliotekama. Ako biblioteka omogućava rezervaciju građe i član nema posebna ograničenja u vezi sa rezervacijama, klikom na dugme Izvedi rezervaciju za građu možemo izvesti rezervaciju. Za korišćenje ove mogućnosti moramo da budemo prijavljeni u COBISS+ i u profilu Moj COBISS moramo da imamo dodatu biblioteku kod koje izvodimo rezervaciju. Ako je u servis Moje biblioteke dodato više biblioteka, sistem nas, prilikom izvođenja rezervacije, pita kod koje biblioteke i broja člana želimo da izvedemo rezervaciju. Ako u servis Moje biblioteke još nismo dodali nijednu biblioteku, sistem zahteva autorizovanu prijavu za tu biblioteku.

  Nakon potvrđivanja izbora za rezervaciju i uspešne prijave u COBISS+, izvodi se rezervacija (ako ne važi nijedno ograničenje). Ispisuju se podaci o primerku za koji je izvedena rezervacija i odgovarajuća poruka:

  • Pri rezervaciji slobodnog primerka ispisuje se: "Za slobodnu građu smo izveli rezervaciju za vas. Kada građa bude pripremljena, obavestićemo vas e-poštom." ili "Za slobodnu građu smo izveli rezervaciju za vas. Izabrana građa će vas čekati u biblioteci do dd.mm.gggg."

  • Pri rezervaciji primerka, koji nije slobodan, ispisuje se: "Izveli ste rezervaciju za građu koja nije slobodna. Kada građa bude dostupna, biblioteka će vas obavestiti u skladu sa načinom obaveštavanja. Rezervacija važi do dd.mm.gggg." ili "Za građu je izvedena rezervacija. Molimo vas da proverite kada će biti dostupna. Rezervacija važi do dd.mm.gggg."

  Građa za koju je izvedena rezervacija se dodaje na spisak koji možemo da pregledamo klikom na jezičak Na rezervaciji u servisu Moje biblioteke.

  Građa za koju ne može da se izvede rezervacija

  U nekim slučajevima za građu ne može da se izvede rezervacija, a dugme Izvedi rezervaciju nije aktivno. Razlozi za to mogu da budu:

  • primerak pripada odeljenju biblioteke koja nema automatizovanu pozajmicu
  • primerak pripada odeljenju biblioteke koje ne omogućava rezervacije
  • primerak je ograničeno dostupan
  • primerak je pozajmljen na neodređeno vreme

  U ovim slučajevima najbolje je da se korisnik obrati biblioteci koja ima željenu građu u vezi sa rezervacijom.

  Rezervacija nije uspešna

  Ako za primerak može da se izvede rezervacija, ali je rezervacija neuspešna, nakon klika na dugme Izvedi rezervaciju ispisuju se poruka "Rezervacija nije uspela." i poruka o razlogu za to:

  PorukaObjašnjenje
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer u biblioteci imate zabranu pozajmice.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer nemate dozvolu biblioteke za rezervaciju građe preko COBISS+.Biblioteka nam je postavila ograničenje.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer niste izmirili svoje obaveze prema biblioteci.U biblioteci imamo neizmirene obaveze (npr. penali, opomene itd.).
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer možete da izvedete rezervaciju samo za određen broj primeraka: n.Biblioteka je odredila ograničenje broja rezervacija.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer vam je članstvo isteklo.Isteklo nam je članstvo koje biblioteka obračunava.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer je istekao rok pozajmice bar za jedan primerak.Biblioteka ne dozvoljava rezervaciju građe, ako pravovremeno nismo vratili pozajmljenu građu.
  Rezervacija se ne može izvršiti, jer je za građu rezervaciju već izveo određeni broj članova.Biblioteka je postavila ograničenje broja članova koji mogu izvesti rezervaciju za istu građu (najveći mogući broj rezervacija je određen za svaku biblioteku posebno).
  Građu ste već pozajmili dana dd.mm.gggg.Građu smo već pozajmili.
  Za građu ste već izveli rezervaciju dana dd.mm.gggg.Za građu smo već izveli rezervaciju.
  Greška prilikom rezervacije građe: (opis greške).Tehnička greška u izvođenju rezervacije.

  Upozorenje: Ako smo građu već dobili, rezervaciju otkazujemo što pre preko COBISS+ ili obaveštavamo biblioteku da može da izbriše neaktuelne rezervacije.

  Otkazivanje rezervacija

  Rezervacija može da se otkaže preko COBISS+ samo u bibliotekama koje svojim članovima omogućavaju ovu uslugu.

  Možemo da otkažemo rezervaciju građe:

  • koja je trenutno pozajmljena kod drugog člana (čekamo na red)
  • koja je u obradi
  • koja nas već čeka u biblioteci

  Rezervaciju otkazujemo tako što na spisku građe na rezervaciji označimo polje za potvrđivanje pored građe (1. stubac), a onda kliknemo dugme Otkaži izabrano. Ako želimo da otkažemo sve rezervacije istovremeno, označimo polje za potvrđivanje u naslovnom redu tabele, a onda kliknemo dugme Otkaži izabrano.

  Nakon klika na dugme Otkaži izabrano, u prvom stupcu kod građe prikazuje se znak upozorenja, a u stupcu Status ispisuje se poruka: "Rezervacija otkazana." Građa je izbrisana sa spiska građe na rezervaciji.

  Ako se na spisku građe na rezervaciji u prvom stupcu nalazi znak upozorenja, rezervacija ne može da se otkaže, jer je biblioteka ograničila otkazivanje rezervacije, s obzirom na trenutni status građe u pozajmici. U ekranskom savetu vidi se zašto rezervacija ne može da se otkaže.

  Retrospektiva pozajmica

  U servisu Moje biblioteke možemo da dobijemo uvid u pozajmljivanu građu nakon klika na opciju Retrospektiva pozajmica. Ispisuje se spisak građe koju smo pozajmili van biblioteke, za čitaonicu ili u cirkulaciji, kao i spisak pozajmljenih e-knjiga tokom tekuće godine. Sa padajućeg spiska možemo da izaberemo godinu za koju će se ispisati spisak pozajmljene građe.

  ##Međubibliotečka pozajmica Ako željena građa nije na raspolaganju u biblioteci u koju smo učlanjeni, možemo da pošaljemo narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu. Uslov za to je da biblioteka koristi programsku opremu COBISS3/Međubibliotečka pozajmica i svojim članovima nudi uslugu međubibliotečke pozajmice preko COBISS+.

  Nakon uspešne prijave i izbora biblioteke u servisu Moje biblioteke, možemo da pošaljemo narudžbine za međubibliotečku pozajmicu. Možemo da pregledamo i otvorene narudžbine (naručena i pozajmljena građa) i zaključene narudžbine (neostvarene i ostvarene narudžbine). Narudžbina može da se otkaže kod otvorenih narudžbina, a rok pozajmice može da se produži.

  Troškovi međubibliotečke pozajmice u skladu su sa važećim cenovnikom biblioteke i snosi ih član koji šalje narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu.

  Naručivanje građe

  Preko COBISS+ možemo da šaljemo narudžbine za međubibliotečku pozajmicu, ako imamo odgovarajuću dozvolu biblioteke i nemamo nepodmirena potraživanja prema biblioteci.

  Najpre potražimo zapis za građu koju želimo da naručimo. Možemo da pretražujemo u uzajamnoj bibliografskoj bazi podataka COBIB ili u lokalnim bazama podataka. Kada zapis nađemo, odmah možemo da pošaljemo narudžbinu. Kliknemo dugme Međubibl. poz. iznad izabranog zapisa. Za korišćenje ove opcije moramo da budemo prijavljeni u COBISS+, a u Moj COBISS mora da bude dodata biblioteka za koju izvodimo narudžbinu. Ako je u servis Moje biblioteke dodato više biblioteka, sistem nas pri naručivanju pita za koju biblioteku i člansku kartu želimo da izvedemo narudžbinu. Ako u servis Moje biblioteke još nismo dodali biblioteku, sistem zahteva autorizovanu prijavu u tu biblioteku.

  Nakon uspešne prijave u servis Moje biblioteke, sistem nas pita za izbor usluge. Možemo da izaberemo pozajmicu ili kupovinu kopije građe.

  Pozajmica:
  • monografska publikacija (npr. knjiga, zbornik, CD, DVD itd.)
  • serijska publikacija (npr. časopis, dnevne novine itd.)
  Kupovina kopije:
  • sastavni deo u monografskoj publikaciji
  • članak u serijskoj publikaciji
  • standard
  • patent

  Klikom na dugme Dalje prelazimo na unos podataka. Ako smo zapis već izabrali, podaci o građi popunjavaju se automatski. Ove podatke možemo da dopunimo; vezani su za vrstu građe koju smo izabrali. U obrazac unosimo:

  • podatke o građi
  • opšte podatke o narudžbini
  • podatke za obaveštavanje
  Podaci o građi

  Kod monografskih publikacija obavezno moramo da unesemo naslov, a kod serijskih publikacija naslov i godinu ili godište.

  Kod sastavnih delova i članaka, osim podataka za serijsku publikaciju, obavezno treba uneti i naslov, autora ili obim strana (od...do). Kod standarda, obavezan je unos naslova ili oznake standarda, a kod patenata naslov ili broj objave patenta.

  Opšti podaci o narudžbini

  Možemo da unesemo datum do kojeg želimo da dobijemo građu i iznos koji smo spremni da platimo za nabavku građe (ako dozvoljavamo naručivanje građe iz inostranstva; nabavka građe iz domaćih biblioteka obračunava se po važećem cenovniku). Možemo da označimo da li dozvoljavamo da naša biblioteka naruči građu iz inostranstva i na koji način ćemo preuzeti građu.

  Podaci za obaveštavanje

  Možemo da odredimo da li biblioteka treba da nas obaveštava o našoj narudžbini poštom, telefonom (fiksnim ili mobilnim) ili e-poštom. Dodatno možemo da odredimo da li želimo da dobijemo SMS obaveštenje o tome da je građa dospela ili da ne može da se nabavi. Možemo da upišemo i napomenu o narudžbini.

  Klikom na dugme Potvrdi, prelazimo na poslednji korak naručivanja, tj. potvrđivanje narudžbine gde još jednom možemo da pregledamo podatke koje smo uneli. Ako želimo nešto da promenimo, kliknemo dugme Unos podataka, a u suprotnom slučaju dugme Pošalji. Ispisuju se broj narudžbine i poruka da je narudžbina poslata.

  Pre nego što potvrdimo ili pošaljemo narudžbinu, možemo da je otkažemo klikom na dugme Otkaži.

  Status poslate narudžine možemo da vidimo na spisku naručene građe kod otvorenih narudžbina.

  Građu možemo da naručimo i bez prethodnog pretraživanja opcijom Međubibliotečka pozajmica u servisu Moje biblioteke. U ovom slučaju kompletan unos podataka o naručenoj građi moramo da popunimo sami.

  Upozorenje: Biblioteka može da ograniči naručivanje građe, tako što će da odredi broj otvorenih narudžbina koji ne sme da se prekorači da i dalje bismo mogli da šaljemo narudžbine za međubibliotečku pozajmicu preko COBISS+. Kada se taj broj dostigne, građu možemo da naručimo u biblioteci, ali bibliotekar će odlučiti da li će novu narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu prihvatiti ili odbiti.

  Otvorene narudžbine

  Otvorene narudžbine uključuju naručenu i pozajmljenu građu.

  Na spisku naručene građe nalaze se narudžbine za koje još nismo dobili građu. Narudžbinu na spisku možemo da otkažemo tako što označimo polje za potvrđivanje pored narudžbine i kliknemo dugme Otkaži izabrano. Možemo da označimo više narudžbina ili sve narudžbine istovremeno. Sve narudžbine za otkazivanje izaberemo tako što klikom označimo polje za potvrđivanje u naslovnom redu tabele, a onda kliknemo dugme Otkaži izabrano. Možemo da otkažemo samo narudžbine koje u postupku međubibliotečke pozajmice imaju jedan od sledećih statusa:

  • narudžbina primljena (otkazivanje se izvodi odmah, ako je narudžbina poslata preko COBISS+, inače mora da ga odobri biblioteka)
  • narudžbina odobrena (otkazivanje mora da odobri biblioteka)
  • naručeno kod dobavljača (otkazivanje mora da odobri biblioteka)

  Nakon klika na dugme Otkaži izabrano ispisuju se podaci o izabranoj narudžbini sa zelenom kvačicom u prvom stupcu. Narudžbina je otkazana.

  Postoje dve vrste otkazivanja narudžbine:

  • narudžbina je poslata preko COBISS+ i otkazivanje je izvedeno odmah ("Narudžbina je otkazana.")
  • otkazivanje mora da odobri biblioteka ("Zahtev za otkazivanje čeka na odobrenje.")

  Dok naš zahtev za otkazivanje nije odobren ili odbijen, na spisku naručene građe, kod narudžbina u stupcu Status obrade, ispisana je poruka "Čeka na odobrenje". Kada je otkazivanje odobreno, narudžbina se prenosi na spisak neostvarenih narudžbina kod zaključenih narudžbina. Ako otkazivanje nije odobreno, u stupcu Status obrade ispisuje se poruka "zahtev je odbijen", a narudžbina ostaje na spisku naručene građe kod otvorenih narudžbina.

  Na spisku pozajmljene građe nalaze se narudžbine koje se odnose na međubibliotečkom pozajmicom trenutno pozajmljenu građu. Kod primerka kojem rok pozajmice još nije istekao možemo da tražimo produženje roka pozajmice, tako što označimo polje za potvrđivanje pored primerka i kliknemo dugme Produži izabrano (možemo da označimo i više primeraka istovremeno; sve primerke označavamo istovremeno klikom na polje za potvrđivanje u naslovnom redu tabele).

  Nakon klika na dugme Produži izabrano, ispisuju se podaci o pozajmljenom primerku za koji želimo da produžimo rok pozajmice i poruka "Zahtev za produženje roka pozajmice čeka na odobrenje.".

  Dok vaš zahtev za produženje roka pozajmice nije odobren ili odbijen, na spisku pozajmljene građe, u stupcu Produženje, kod primerka ispisuje se poruka "Čeka na odobrenje.". Ako produženje roka pozajmice nije odobreno, ispisuje se poruka "Zahtev je odbijen.". Ako je produženje roka pozajmice odobreno, menja se rok vraćanja.

  Zaključene narudžbine

  Zaključene narudžbine uključuju neostvarene i ostvarene narudžbine.

  Na spisku neostvarenih narudžbina nalaze se narudžbine koje smo otkazali, narudžbine koje je bibliotekar odbio i narudžbine koje iz bilo kog razloga nisu ostvarene. Razlog za odbijanje ili neostvarenje možemo da pročitamo u napomenama.

  Na spisku ostvarenih narudžbina nalaze se narudžbine za koje smo dobili građu i vratili је u slučaju pozajmice.

  Dugovi i ograničenja

  Razlozi zbog kojih ne možemo da produžimo rok pozajmice ili da izvedemo rezervaciju za građu mogu da budu nepodmirena potraživanja ili neka druga ograničenja koja možemo da pogledamo nakon klika na opciju Dugovi i ograničenja.

  • spisak nepodmirenih obaveza

   Nepodmirene obaveze prema biblioteci obuhvataju naše novčane obaveze koje još nismo podmirili. Ako biblioteka omogućava podmirivanje potraživanja Monetom, ispod spiska nepodmirenih obaveza nalazi se dugme Plati MONETOM. Ako su nepodmirena potraživanja bila jedini razlog zbog kojeg nismo mogli da produžimo rok pozajmice, izvedemo rezervaciju za građu ili pošaljemo narudžbinu za međubibliotečku pozajmicu, ove usluge u servisu Moje biblioteke nakon uspešnog plaćanja Monetom možemo opet da koristimo.

  • trenutni penali

   Ako smo pozajmili građu, kojoj je već istekao rok pozajmice, ispisuje se iznos trenutnih penala (tj. penala koje moramo da platimo kada bismo tu građu odmah vratili).

  • posebna ograničenja

   Reč je o ograničenjima koja je postavila biblioteka. Iz različitih razloga, određene usluge koje biblioteka omogućava u COBISS+ za nas su nedostupne. Zbog ograničenja onemogućena pozajmica npr. ne možemo da produžimo rok pozajmice ili da izvedeom rezervaciju građe. Ograničenje izgubljena članska karta je informativnog značaja i ne utiče na mogućnost upotrebe onlajn usluga biblioteke.

  • generalna ograničenja

   To su ograničenja koja je postavila biblioteka, s obzirom na interna pravila poslovanja:

   • maksimalni broj pozajmljenih primeraka van biblioteke
   • maksimalni broj pozajmljenih primeraka za čitaonicu
   • maksimalni broj rezervacija
   • broj mogućih produženja roka pozajmice kod pojedinačnih primeraka (ako je broj mogućih produženja npr. 2, a rok pozajmice i rok produženja 1 mesec, to znači da je poslednji rok za vraćanje 3 meseca od datuma pozajmice, ako rok pozajmice produžavamo i ako nema nekih drugih ograničenja.)

  Za sve dodatne informacije u vezi sa nepodmirenim obavezama i ograničenjima moramo da se obratimo biblioteci.

  E-obaveštavanje

  Biblioteka svojim članovima nudi opciju e-obaveštavanja. Možemo da izaberemo samo onu vrstu obaveštenja koje biblioteka omogućava, pod uslovom da smo biblioteci već dali svoju e-adresu ili broj mobilnog telefona.

  Za korišćenje opcije E-obaveštavanje na padajućem spisku ili na jezičcima možemo da izaberemo podešavanja, unesemo e-adresu ili broj mobilnog telefona.

  E-adresa

  Ako biblioteka još nije sačuvala vašu e-adresu na koju želimo da dobijamo obaveštenja, moramo da je unesemo pre prijave na e-obaveštavanje. E-adresu možemo da upišemo nakon klika na jezičak E-adresa, a tamo možemo i da je promenimo.

  Unos ili promena broja za SMS obaveštavanje

  Ako biblioteka još nije sačuvala broj našeg mobilnog telefona na koji želimo da dobijamo SMS obaveštenja, moramo da ga unesemo pre prijave na SMS obaveštavanje. Broj mobilnog telefona možemo da upišemo nakon klika na jezičak Broj za SMS obaveštavanje, a tamo možemo i da ga promenimo.

  Upozorenje: Izabrana SMS obaveštenja dobićemo na mobilni telefon samo ako naš operater omogućava slanje komercijalnih SMS poruka i ako nismo otkazali primanje takvih poruka.

  Podešavanja

  Možemo da izaberemo samo obaveštenja koja biblioteka omogućava.

  ObaveštenjeObjašnjenje
  Obaveštenje o isteku rezervacijeBiblioteka nas obaveštava da je izbrisala rezervaciju kojoj je istekao rok važenja.
  Obaveštenje o dospeloj građi na rezervacijiBiblioteka nas obaveštava da je vraćena građa koja je prilikom naše rezervacije pozajmljena.
  Obaveštenje o skorašnjem isteku roka pozajmiceBiblioteka nas obaveštava da građi, koju smo pozajmili, ističe rok pozajmice. Koliko dana pre isteka roka pozajmice dobijamo ovo obaveštenje zavisi od biblioteke. Rok pozajmice možemo da produžavamo preko COBISS+ sve dok ne istekne.
  Obaveštenje o skorašnjoj opomeniBiblioteka nas obaveštava da je rok pozajmice istekao i da ćemo narednih dana dobiti opomenu, ako građu pre toga ne vratimo. Koliko dana pre prijema opomene dobijamo ovo obaveštenje zavisi od biblioteke.
  Obaveštenje o isteku članstvaBiblioteka nas obaveštava da će nam određenog datuma isteći članstvo. Koliko dana pre isteka članstva dobijamo ovo obaveštenje zavisi od biblioteke.
  Razna obaveštenja bibliotekeBiblioteka može da nam šalje različita obaveštenja u vezi sa poslovanjem, priredbama (npr. izložbe) i sl.

  Promena šifre

  Šifru, koju su nam dodelili u biblioteci, možemo da promenimo kl ikom na opciju Promena šifre u servisu Moje biblioteke. Ako smo šifru zaboravili, možemo da pošaljemo zahtev za dodelu nove šifre klikom na link Zaboravljena šifra ispod obrasca za prijavu.

  Upozorenje: Prilikom prijave preko Federacije ArnesAAI za informacije u vezi sa autorizacionim podacima treba se obratiti administratorima institucionalnih LDAP ponuđača. Pri prijavi preko naloga Google+ ili Facebook podešavanje šifre uređuje se u nalozima Google+ ili Facebook. Pri prijavi e-adresom šifru za prijavu u profil Moj COBISS možemo da promenimo u profilu opcijom Uredi Moj COBISS.

  Korisnički profil Moj COBISS

  Korisnički profil Moj COBISS je prostor u kojem čuvamo sadržaj koji smo potražili i u kojem uređujemo podešavanja COBISS interfejsa, kao što je podešavanje podrazumevane biblioteke pri pretraživanju, povezivanje različitih naloga servisa Moje biblioteke, čuvanje izvedenih zahteva za pretraživanje itd. Ovim podešavanjima možemo da prilagodimo korisnički interfejs i tako olakšamo rad.

  Korisnički profil Moj COBISS nalazi se u desnom delu prozora u redu menija. Za upotrebu profila potrebna je prijava korisnika. Profil se kreira automatski prilikom prve prijave u COBISS+, osim u slučaju kreiranja profila e-adresom.

  Nakon uspešne prijave, u profilu Moj COBISS koristimo sledeće opcije:

  • Moje biblioteke
  • Moja polica
  • Moja pretraživanja
  • Podešavanja
  • Uredi Moj COBISS
  • Odjava

  Moje biblioteke

  Klikom na opciju Moje biblioteke ispisuje se spisak biblioteka u kojima je korisnik član i koje su povezane s profilom Moj COBISS. Ako korisnički profil Moj COBISS nije povezan ni sa jednom bibliotekom, ovaj spisak je prazan. Spisak biblioteka sadrži podatke o biblioteci, članskoj karti, pozajmljenoj građi i građi za koju je izvedena rezervacija itd. Klikom na biblioteku dolazimo u servis Moje biblioteke u kojem su nam na raspolaganju detaljni podaci o pozajmljenoj građi i drugim opcijama koje nudi biblioteka. U profilu, biblioteku koja je povezana sa profilom Moj COBISS, klikom na dugme Ukloni uklanjamo sa spiska.

  Klikom na dugme Dodaj biblioteku, napravićemo autorizovanu vezu sa servisom Moje biblioteke. Nakon uspešnog potvrđivanja podataka za autorizaciju, biblioteka se dodaje na spisak biblioteka povezanih sa profilom Moj COBISS. Možemo da dodamo više članstava za istu biblioteku, npr. i za članove porodice koji posećuju istu biblioteku.

  Zašto je potrebno da smo povezani sa bibliotekama?

  Ova povezanost nam omogućavaju jednostavan prelazak iz korisničkog profila u servis Moje biblioteke, jer nova prijava nije potrebna. U profilu možemo da povežemo sve biblioteke čiji smo član, a potom jednostavno menjamo usluge servisa Moje biblioteke.

  Upozorenje: Ako u servisu Moje biblioteke promenimo šifru, na spisku povezanih biblioteka, kod biblioteke sa promenjenom šifrom, pojavljuje se ključ koji upozorava da je potrebna nova autorizovana prijava u servis Moje biblioteke. Kada kliknemo na ključ, da bismo se prijavili, sistem od nas zahteva unos podataka za autorizaciju. Ako je autorizacija uspela, ključ nestaje sa spiska biblioteka povezanih sa profilom Moj COBISS.

  Moja polica

  Zapise možemo da sačuvamo na Mojoj polici. Zapise sačuvamo, tako što ih na spisku rezultata pretraživanja označimo, a potom kliknemo dugme Na policu. Za čuvanje zapisa potrebna je prijava u COBISS+.

  U meniju profila koristimo opciju Moja polica; ispisuje se spisak građe. Ovim zapisima o građi možemo dalje da upravljamo, tj. možemo da ih pošaljemo e-poštom, odštampamo, eksportujemo u RIS format ili Excel tabelu itd. To činimo tako što zapise označimo i upotrebimo dugmad u meniju iznad spiska građe.

  Možemo da podesimo broj zapisa koji se prikazuje na ekranu, da pretražujemo po spisku Moja polica ili da izbrišemo zapise klikom na "X".

  Moja pretraživanja

  Izvedena pretraživanja možemo da sačuvamo i da ih kasnije ponovo upotrebimo. Klikom na dugme Sačuvaj pretraživanje, iznad spiska rezultata, sačuvaćemo zahtev za pretraživanje u profilu Moj COBISS. Za čuvanje pretraživanja potrebna je prijava u COBISS+.

  Sačuvani zahtevi za pretraživanje nalaze se u korisničkom profilu Moja pretraživanja. Na spisku sačuvanih pretraživanja prikazuju se podaci o izvođenju pretraživanja, zahtevu za pretraživanje i bazi podataka po kojoj je pretraživanje izvedeno. Klikom na zahtev za pretraživanje, ponovo se izvodi pretraživanje.

  Po spisku zahteva za pretraživanje može da se pretražuje. Klikom na crveno dugme Izbriši, zahtev za pretraživanje brišemo sa spiska sačuvanih pretraživanja. Spisak sačuvanih zahteva za pretraživanje može da se prilagodi tako da se prikazuje 5, 15 ili 20 pretraživanja ili pak sva sačuvana pretraživanja.

  Podešavanja

  Opcijom Podešavanja korisnički interfejs COBISS+ možemo da prilagodimo svojim potrebama. Možemo da podesimo:

  • podrazumevani način pretraživanja
  • podrazumevane biblioteke pri pretraživanju
  • relevantnost rezultata pretraživanja
  • napredne opcije
  • korisnički interfejs
  • broj prikazanih pogodaka pretraživanja

  Kod podrazumevanog načina pretraživanja možemo da podesimo osnovno, izborno ili komandno pretraživanje. Podrazumevana vrednost je osnovno pretraživanje, međutim, ovo podešavanje možemo da promenimo ili prilagodimo svom podrazumevanom izboru.

  Možemo da podesimo podrazumevani katalog ili više kataloga biblioteka po kojima želimo da pretražujemo. U prozoru Podrazumevana biblioteka za pretraživanje, na padajućem spisku izaberemo željene kataloge biblioteka.

  Ako želimo da utičemo na relevantnost rezultata pretraživanja, tj. da promenimo podrazumevano podešavanje, tako da se na spisku rezultata pretraživanja najpre prikazuje građa koja odgovara našim preferencijama, koristimo opciju Relevantnost rezultata pretraživanja. Ako su npr. članci važan cilj pretraživanja, izaberemo odgovarajuće podešavanje i algoritam relevantnosti će ga uvažavati tako da su članci na spisku rezultata pretraživanja na vrhu. Možemo da izaberemo sledeće opcije:

  • nema značaja
  • knjige
  • članci
  • diplome, istraživački radovi i sl.

  Napredne opcije omogućavaju podešavanje nekih dodatnih funkcionalnosti koje se koriste pri pretraživanju, jer čine deo podrazumevanih vrednosti. To su:

  • prikaz bibliografske građe u ISBD formatu
  • prikaz bibliografske građe u COMARC formatu
  • eksport bibliografske građe u RIS formatu
  • eksport bibliografske građe u Excel tabelu

  Meni fasetnog ograničavanja možemo da postavimo na levu ili na desnu stranu spiska rezultata pretraživanja. Sistemski podrazumevano podešavanje je leva strana.

  Podrazumevano možemo da podesimo i broj prikazanih pogodaka na strani. Možemo da izaberemo 10, 25 ili 100 pogodaka. Sistemski podrazumevano podešavanje je 10.

  Klikom na dugme Sačuvaj sačuvaćemo podešavanja.

  Uredi Moj COBISS

  U profilu Moj COBISS možemo da promenimo:

  • naziv za prikaz koji se prikazuje u naslovu menija profila
  • šifru profila Moj COBISS

  Profil brišemo klikom na dugme Brisanje vašeg Moj COBISS. Time nepovratno gubimo sva sačuvane zapise, pretraživanja i druga podešavanja profila.

  Kod prijave e-adresom, pored navedenog, možemo da promenimo i:

  • korisničko ime
  • e-adresu

  Neposredni linkovi

  Dati su primeri neposrednih linkova (URL-a) na neke funkcije u COBISS+.

  VAŽNO: URL ne sme da sadrži razmake, dijakritičke (č, š, ž) i neke druge znake. Umesto razmaka, treba uneti "+" ili "%20".

  Načini pretraživanja

  Primeri:

  Ulazak u određenu biblioteku

  Primeri:

  Savet:

  U parametar db upisujemo akronim biblioteke.

  Ulazak u određenu bazu podataka

  Primeri:

  Savet:

  Ako je reč o bazi podataka, iza poslednje kose crte ("/") unosimo skraćenicu te baze.

  Pretraživanje

  Primeri:

  Ispis zapisa

  Primeri:<

  Pregled pozajmljene, rezervisane i ostale građe (Moj profil)

  Primeri:

  Savet:

  Za pregled građe potrebna je prijava korisnika u profil Moj profil.

  Upravljanje korisničkom sesijom i odjava

  Posetom internet aplikaciji COBISS+ kreira se korisnička sesija, koja može da se zaključi na dva načina:

  • ako smo prijavljeni u profil Moj COBISS, koristimo opciju Odjava
  • završavanjem rada sa internet pregledačem u programu internet pregledača

  Završavanjem sesije, privremena podešavanja (retrospektiva pretraživanja, način pretraživanja itd.) trajno se brišu, a podešavanja u profilu Moj COBISS ostaju sačuvana.

  Upozorenje!

  U slučaju upotrebe COBISS+ na javnim računarima (npr. u bibliotekama), odjavljivanje korisnika je naročito važno. Time čistimo upotrebljene usluge i ne dozvoljavamo drugim korisnicima da pregledaju naša pretraživanja, pozajmljenu građu itd. Time štitimo svoj identitet.


  (1) U nekim nacionalnim sistemima mreže COBISS.Net mogu da postoje razlike u implementaciji usluge.