CONOR.CG - Normativna datoteka ličnih imena i naziva korporacija

CONOR je normativna baza podataka imena autora koji mogu biti osobe ili korporacije. Normativni zapisi sadrže normativne pristupne tačke koje su na jedinstven način određene za upotrebu u čitavom sistemu katalogizacije i druge podatke, kao što su varijantne i srodne pristupne tačke, napomene, informacije o izvoru podataka itd.