CONOR.CG - Normativna datoteka ličnih imena i naziva korporacija

Zahtjev za pretraživanje
 
CONOR je normativna baza podataka imena autora koji mogu biti osobe ili korporacije. Normativni zapisi sadrže normativne pristupne tačke koje su na jedinstven način određene za upotrebu u čitavom sistemu katalogizacije i druge podatke, kao što su varijantne i srodne pristupne tačke, napomene, informacije o izvoru podataka itd.