UNPAYWALL – naučni članci s otvorenim pristupom

Zahtev za pretraživanje
 
Baza podataka Unpaywall sadrži više desetina miliona naučnih članaka u slobodnom pristupu s kompletnim tekstom. Sadržaji u otvorenom pristupu preuzimaju se iz baza više od 50.000 izdavača i repozitorijuma.