COLIB.BG - данни за български библиотеки

Базата данни COLIB съдържа данни за библиотеките в България, които участват в системата COBISS.