COLIB – podatki o knjižnicah

Baza podatkov COLIB vsebuje podatke o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS kot polnopravne članice. Poleg informativnih in kontaktnih podatkov so v tej bazi tudi podatki, ki enolično določajo knjižnico v okviru nacionalnega sistema, ter podatki, potrebni v posameznih programskih segmentih COBISS3.

Iskalne predpone in pripone

Iskalne predpone in pripone potrebujemo pri iskanju, natančneje pri oblikovanju iskalne zahteve. Glede na to, kateri podatek iščemo in kako natančno lahko oblikujemo iskalno zahtevo, izberemo ali predpono ali pripono.

Seznam iskalnih predpon

Iskalna predpona stoji pred iskalnim nizom. Iskanje s predponami se izvede po natančno tisti frazi oz. besedni zvezi, ki smo jo navedli v iskalni zahtevi (frazno iskanje).

V nadaljevanju so naštete iskalne predpone s pomenom in primeri iskalnih zahtev:

Ime predpone/indeksaPredponaPrimer iskalne zahteve
Akronim v sistemu COBISSAC=AC=CTK
Članstvo v sistemu COBISSMC=MC=2
Dostopnost storitevAS=AS=1
Ime institucije/knjižniceNA=NA=Fakulteta za medije
KrajCI=CI=Koper
Odgovorna osebaRP=RP=Jasna
Status knjižniceST=ST=1
Številčna oznaka knjižnice (sigla)SI=SI=50001
UniverzaUN=UN=101
Vrsta knjižniceLT=LT=2

Seznam iskalnih pripon

Iskalna pripona sledi iskalnemu nizu. Iskanje s priponami se izvede po vsaki posamični besedi, navedeni v iskalni zahtevi (besedno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne pripone s pomenom in primeri iskalnih zahtev:

Ime pripone/indeksaPriponaPrimer iskalne zahteve
Ime institucije/knjižnice/NAfakultet* and zootehniko/NA
Kraj/CISevn*/CI
Odgovorna oseba/RPKovac*/RP

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: podatki o knjižnicah
  • Število zapisov: preko 900
  • Posodabljanje baze: dnevno

Informacije o ponudniku:

  • Izdelovalec: IZUM - Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/