DOM/UKM - domoznanstvo UKM

DOM/UKM je domoznanska bibliografska baza podatkov z območja Maribora in severovzhodne Slovenije. Baza je zaključena in zajema pretežno bibliografske zapise za članke iz časopisov, časnikov, glasil, biltenov in zbornikov, monografij in drugih publikacij iz obdobij 1945–1968 in 1986–2000. Vsebinska klasifikacija zapisov je narejena po posebnem hierarhičnem geselskem sistemu (tezavru), ki vsebuje geografska, vsebinska in biografska gesla.

Iskalne predpone in pripone

Iskalne predpone in pripone potrebujemo pri iskanju, natančneje pri oblikovanju iskalne zahteve. Glede na to, kateri podatek iščemo in kako natančno lahko oblikujemo iskalno zahtevo, izberemo ali predpono ali pripono.

Seznam iskalnih predpon

Iskalna predpona stoji pred iskalnim nizom. Iskanje s predponami se izvede po natančno tisti frazi oz. besedni zvezi, ki smo jo navedli v iskalni zahtevi (frazno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne predpone in primeri iskalnih zahtev:

Ime predpone/indeksaPredponaPrimer iskalne zahteve
AvtorAU=AU=Katarina Šulek
Knjižna zbirkaCL=CL=Panonika
Kraj založbePP=PP=Ruše
Leto izidaPY=PY=1995
NaslovTI=TI=Park dvorca Dornava
Naslov viraSO=SO=Večer
OpombaSU=SU=Babičev mlin*
Predmetne oznakeGE=GE=Arhitektura
Tip dokumentaDT=DT=2
ZaložnikPU=PU=Cankarjeva zalo*

Seznam iskalnih pripon

Iskalna pripona sledi iskalnemu nizu. Iskanje s priponami se izvede po vsaki posamični besedi, navedeni v iskalni zahtevi (besedno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne pripone in primeri iskalnih zahtev:

Ime pripone/indeksaPriponaPrimer iskalne zahteve
Avtor/AUPartljič/AU
Naslov/TIUniverza/TI
Naslov vira/SOVečer/SO
Opomba/SU(Anton* (W) Ingolič*)/SU
Predmetne oznake/GEEtnologija/GE

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

  • Vrsta baze podatkov: bibliografska
  • Vrsta podatkov: domoznanski podatki (območje Maribora in severovzhodne Slovenije)
  • Število zapisov: 136.177
  • Posodabljanje baze: se ne posodablja

Informacije o ponudniku

  • Izdelovalec: Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo (1986--2000)
  • Naslov: Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 25 07 434
  • Faks: +386 (0)2 25 27 558
  • E-pošta: ukm-domoznanstvo@uni-mb.si ali ukm@uni-mb.si
  • URL: http://www.ukm.um.si