JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports (od 1994 dalje)

JCR (Journal Citation Reports) je faktografska baza, ki vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. Faktor vpliva je pomembno orodje za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več kakor 12.000 svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Bazo JCR vsako leto izda Clarivate Analytics iz ZDA v dveh izdajah: JCR Science Edition (JCR SE) za področje znanosti in tehnologije ter JCR Social Sciences Edition (JCR SSE) za področje družboslovja.

Baza JCR je dostopna samo uporabnikom na področju Slovenije, v sistemu COBISS.SI pa so podatki na voljo od leta 1994 dalje.

Format izpisa

Uporabniški: država, leto, ISSN, faktor vpliva, naslov serijske publikacije

MARC: polja 100, 110, 200 in 300

Primer:

ISSN 0021-8782 (Journal of anatomy), leto 2005, kategorija AY -- anatomy & morphology

 • uvrstitev (položaj revije glede na faktor vpliva znotraj kategorije) (4/15)
 • četrtina (uvrstitev revije v četrtino znotraj kategorije) (1)
 • IFx (srednja vrednost faktorja vpliva v tej kategoriji) (1.592)
 • IFmax 1. četrtine (maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (4.0)
 • IFmin 1. četrtine (minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (2,01)
 • sledijo še podatki za drugo, tretjo in četrto četrtino

Nekatere revije so vključene v obe bazi podatkov (JCR SE in JCR SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij.

Iskalne predpone in pripone

Iskalne predpone in pripone potrebujemo pri iskanju, natančneje pri oblikovanju iskalne zahteve. Glede na to, kateri podatek iščemo in kako natančno lahko oblikujemo iskalno zahtevo, izberemo ali predpono ali pripono.

Seznam iskalnih predpon

Iskalna predpona stoji pred iskalnim nizom. Iskanje s predponami se izvede po natančno tisti frazi oz. besedni zvezi, ki smo jo navedli v iskalni zahtevi (frazno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne predpone in primeri iskalnih zahtev:

Ime predpone/indeksaPredponaPrimer iskalne zahteve
Država izdajeCO=CO=Belgium
ISSNSC=SC=0141-9331
KategorijaCA=CA=communication
Kategorija SECN=CN=veterinary sciences
Kategorija SE - kodaCP=CP=ZC
Kategorija SSECD=CD=applied linguistics
Kategorija SSE - kodaCS=CS=OT
LetoPY=PY=2011
NaslovTI=TI=philosophical magazine

Seznam iskalnih pripon

Iskalna pripona sledi iskalnemu nizu. Iskanje s priponami se izvede po vsaki posamični besedi, navedeni v iskalni zahtevi (besedno iskanje).

V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s primeri iskanja:

Ime predpone/indeksaPriponaPrimer iskalne zahteve
Kategorija/CAlanguage/CA
Kategorija SE/CNveterinary()sciences/CN
Kategorija SSE/CNfamily()studies/CD
Naslov/TIlaw(1n)economics/TI

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

 • Vrsta baze podatkov: faktografska
 • Vrsta podatkov: podatki o faktorjih vpliva za serijske publikacije
 • Število zapisov: 239.000
 • Posodabljanje baze: enkrat letno

Informacije o ponudniku

 • Izdelovalec: Clarivate Analytics
 • Naslov: 22 Thomson Place, 36T3, Boston, MA 02210
 • Telefon: +442035536154
 • URL: http://clarivate.com/