SGC - Splošni geslovnik COBISS.SI

SGC – Splošni geslovnik COBISS.SI je normativna baza podatkov, ki vsebuje normativne zapise za predmetne oznake v slovenščini in angleščini. To so predvsem zapisi za občna imena (vključno z zapisi za oblike in žanre) in zemljepisna imena, v bazi pa so tudi zapisi za osebna imena, rodbinska imena, imena korporacij in naslove.

Geslovnik SGC je splošni kontrolirani slovar, ki sega na vsa področja človeškega znanja. Vključuje prednostne in neizbrane izraze, pripadajoče odnose med izrazi, pravila za oblikovanje zapisov za predmetne oznake ter smernice za predmetno označevanje. Jezik za predmetno označevanje SGC temelji na naknadni koordinaciji, kar pomeni, da se predmetne oznake oblikujejo brez rabe določil.

Pri kreiranju in redakciji zapisov za predmetne oznake SGC ter pri vzpostavljanju odnosov med izrazi se zgledujemo po zapisih v geslovniku Kongresne knjižnice LCSH (http://authorities.loc.gov/) in geslovniku Francoske nacionalne knjižnice RAMEAU (http://rameau.bnf.fr/) ter drugih referenčnih virih.

Iskalne predpone in pripone

Iskalne predpone in pripone potrebujemo pri iskanju, natančneje pri oblikovanju iskalne zahteve. Glede na to, kateri podatek iščemo in kako natančno lahko oblikujemo iskalno zahtevo, izberemo ali predpono ali pripono.

Seznam iskalnih predpon

Iskalna predpona stoji pred iskalnim nizom. Iskanje s priponami se izvede po vsaki posamični besedi, navedeni v iskalni zahtevi (besedno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne predpone in primeri iskalnih zahtev:

Ime predpone/indeksaPredponaPrimer iskalne zahteve
Časovno določilo (eng)DZ=DZ=Civil war, 1861*
Ime korporacijeCB=CB=Združeni narodi
Koda za geografsko območjeGA=GA=e-xv*
NaslovUT=UT=Talmud
Občno imeTN=TN=elektrifikacija
Osebno imePN=PN=Lincoln, Abraham*
Predmetna oznaka – katera koliSU=SU=onesnaževanje
Predmetna oznaka – normativnaSH=SH=Poljska
Predmetna oznaka iz drugega sistemaSF=SF=econom*
Rodbinsko imeFN=FN=Habsburžani*
Splošno določilo (eng)DX=DX=Diseases
Zemljepisno določilo (eng)DY=DY=United States
Zemljepisno imeGN=GN=Sava*

Seznam iskalnih pripon

Iskalna pripona sledi iskalnemu nizu. Kadar uporabimo pripono, iskalnik išče vsako posamezno besedo, navedeno v iskalni zahtevi (besedno iskanje).

V nadaljevanju so navedene iskalne pripone in primeri iskalnih zahtev:

Ime pripone/indeksaPriponaPrimer iskalne zahteve
Časovno določilo (eng)/DZwar/DZ
Ime korporacije/CBzdružen*()držav*/CB
Občno ime/TNtelevizij*/TN
Osebno ime/PNKristus/PN
Predmetna oznaka (katera koli)/SU(franc* AND 1789)/SU
Rodbinsko ime/FNrodbina/FN
Splošno določilo (eng)/DXemployees/DX
Zemljepisno določilo (eng)/DYSlovenia/DY
Zemljepisno ime/GNSlovenija/GN

Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

  • Vrsta baze podatkov: normativna
  • Vrsta podatkov: podatki o vseh vrstah predmetnih oznak (v slovenščini in angleščini)
  • Število zapisov: skoraj 63.000 verificiranih zapisov
  • Posodabljanje baze: dnevno

Informacije o ponudniku

  • Izdelovalec: IZUM -- Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/