Druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI

podatki o slovenskih knjižnicah
normativna datoteka osebnih in korporativnih imenih
splošni geslovnik COBISS.SI
serijske publikacije: uredniki idr.
dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB.SI

v drugih informacijskih virih